ข่าว

โคราชระส่ำ "โรงเรียนสุรนารีวิทยา" ปรับเรียนออนไลน์หนีโควิด

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

โคราชระส่ำ "โรงเรียนสุรนารีวิทยา" ให้นักเรียนทุกชั้นปีเรียนผ่านออนไลน์ 24 มิ.ย. - 2 ก.ค.นี้

นายวิลาศ ดวงเงิน ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา ลงนามในคำสั่งประกาศโรงเรียนสุรนารีวิทยา เรื่อง การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระบุว่า

 

 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัด นครราชสีมา ได้มีการตรวจพบผู้ติดเชื้อในหลายพื้นที่ และมีการขยายตัวเป็นวงกว้าง ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวมีความเสี่ยงสูงและไม่น่าไว้วางใจ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง ข้าราชการ ครูและบุคลากรของโรงเรียน ที่อาจได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนสุรนารีวิทยา จึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน ถึง วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ดังนี้

1.ให้นักเรียนทุกระดับชั้นเรียนออนไลน์ที่บ้าน
2.ขอความร่วมมือผู้ปกครอง ในการช่วยกํากับ ดูแล นักเรียนในการเรียนออนไลน์ที่บ้าน
3.นักเรียนมีปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้แจ้งโรงเรียน
และครูประจําชั้น หรือครูที่ปรึกษาทราบ เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป
4.หากมีการเปลี่ยนแปลง โรงเรียนจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ www.srn.ac.th จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564

 

โคราชระส่ำ \"โรงเรียนสุรนารีวิทยา\" ปรับเรียนออนไลน์หนีโควิด

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ