ข่าว

เปิดหลักเกณฑ์คัดเลือกผู้ป่วย "บัตรทอง" ที่จะได้รับ "เครื่องล้างไตอัตโนมัติ" ใช้ที่บ้าน

เปิดหลักเกณฑ์ คัดเลือกผู้ป่วย "สิทธิบัตรทอง" ที่จะได้รับ "เครื่องล้างไตอัตโนมัติ" ใช้ที่บ้าน หลังนำร่องให้ 500 ราย

การดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายเป็นสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ที่ดำเนินการต่อเนื่อง นอกจากบริการล้างไตผ่านเครื่องไตเทียมหรือฟอกไตแล้ว การล้างไตทางช่องท้อง เป็นบริการสำคัญที่ทำให้ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังเข้าถึงการรักษาได้อย่างทั่วถึง

 

 

ล่าสุดรัฐบาลตั้งเป้านำร่องใช้เครื่องช่วยล้างไตอัตโนมัติ (APD) ให้ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย 500 ราย ที่ไม่สามารถเข้าฟอกไตที่หน่วยบริการได้ เช่น เป็นอัมพาต ผู้ป่วยติดเตียง หรืออยู่ห่างไกลจากหน่อยบริการ เป็นต้น เพื่อดูแลผู้ป่วยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และช่วยอำนวยความสะดวกในการล้างไตโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืน ที่ไม่ต้องตื่นมากลางดึกเพื่อเติมน้ำยาล้าง ทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและผู้ดูแลดีขึ้น 

ผู้ป่วยที่ได้รับเครื่องช่วยล้างไตอัตโนมัติ (APD) จะมีทีมพยาบาลประจำดูแลช่วยแนะนำวิธีใช้งานและให้คำปรึกษา ส่วนน้ำยาล้างไตจะส่งผ่านทางไปรษณีย์ไปให้กับผู้ป่วยที่บ้านอย่างต่อเนื่อง

สำหรับเกณฑ์คัดเลือกผู้ป่วยที่ใช้สิทธิบัตรทองที่จะได้รับเครื่องล้างไตอัตโนมัติ (APD) ได้แก่

1. ปัจจัยทางการแพทย์ เช่น ผู้ป่วยมีภาวะน้ำท่วมปอดบ่อย มีโรคร่วม เช่น โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง และส่งผลต่อภาวะที่ร่างกายไม่ได้รับสารอาหารที่เพียงพอ ฯลฯ

2. ปัจจัยทางสังคม ซึ่งจะพิจารณาผลกระทบของญาติที่ดูแลเป็นสำคัญ

จึงนับเป็นการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับการดูแลผู้ป่วย ทั้งในด้านสถานการณ์ การจัดบริการ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์

 

เปิดหลักเกณฑ์คัดเลือกผู้ป่วย \"บัตรทอง\" ที่จะได้รับ \"เครื่องล้างไตอัตโนมัติ\" ใช้ที่บ้าน

 

 

ข่าวยอดนิยม