ข่าว

เช็กเลย หลักเกณฑ์ "เกษตรกร" รับเงินเยียวยา "โรคลัมปี สกิน"

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เปิดหลักเกณฑ์ "เกษตรกร" รับเงินเยียวยา "โรคลัมปี สกิน" ไม่เกินรายละ 2 ตัว จ่ายตามอายุโค-กระบือ 6,000 - 22,000 บาท

วันที่ 9 มิ.ย. 2564 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบนโยบายให้กรมปศุสัตว์เร่งเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคลัมปี สกิน

พร้อมกับเร่งพัฒนาวัคซีนลัมปี สกิน จากพืชด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่า plant based vaccine ความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์กับบริษัทใบยาไฟโตฟาร์ม ของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมทั้งมหาวิทยาลัยอื่นที่เป็นศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมหรือศูนย์ AIC คาดว่าจะสามารถเริ่มทดสอบวัคซีนได้ภายใน 2 เดือน ถ้าได้ผลดีจะให้โรงงานวัคซีนของกรมปศุสัตว์ผลิตวัคซีนดังกล่าวทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศซึ่งเป็นครั้งแรกของประเทศไทยในการผลิตวัคซีนสัตว์จากพืช

 

 

ด้านนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตระหนักถึงความเดือดร้อนของเกษตรกรเจ้าของโค-กระบือเหล่านั้น จึงได้เตรียมการเยียวยาเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากโรคลัมปี สกิน ดังนี้

ในกรณีที่เป็นการชดเชยกรณีสัตว์ตายหรือป่วยตาย โดยดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 และมีขั้นตอน คือ

1. รวบรวมข้อมูลความเสียหาย
2. รวบรวมข้อมูลเสนอ คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ (ปศุสัตว์อำเภอ)
3. รวมรวมข้อมูลเสนอ คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ปศุสัตว์จังหวัด)
4. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือ ปศุสัตว์จังหวัด หรือกรมปศุสัตว์

ทั้งนี้ ชดเชยตามจริงแต่ไม่เกินรายละ 2 ตัว เป็นเงินสดผ่านบัญชีเงินฝากของเกษตรกร ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

-อายุน้อยกว่า 6 เดือน : โค 6,000 บาท /กระบือ 8,000 บาท
-อายุ 6 เดือน ถึง 1 ปี : โค 12,000 บาท /กระบือ 14,000 บาท
-อายุมากกว่า 1 ปี ถึง 2 ปี : โค 16,000 บาท /กระบือ 8,000 บาท
-อายุมากกว่า 2 ปี : โค 20,000 บาท /กระบือ 22,000 บาท

 

เช็กเลย หลักเกณฑ์ "เกษตรกร" รับเงินเยียวยา "โรคลัมปี สกิน"

 

 

หากเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายใดได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคลัมปี สกิน และมีความประสงค์จะขอรับการเยียวยา ขอให้ติดต่อสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ หรือสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดใกล้บ้าน หรือศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ทางโทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 3315 และ e-mail : [email protected]

 

เช็กเลย หลักเกณฑ์ "เกษตรกร" รับเงินเยียวยา "โรคลัมปี สกิน"

 

เช็กเลย หลักเกณฑ์ "เกษตรกร" รับเงินเยียวยา "โรคลัมปี สกิน"

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ