ข่าว

นายกอบจ.แปดริ้ว วอนมหาดไทยปลดล็อคนำวัคซีนฉีดให้ประชาชน

นายกอบจ.แปดริ้ววอนมหาดไทยปลดล็อคนำวัคซีนฉีดให้ประชาชน

นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา วิงวอนรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ให้ช่วยปลดล็อคระเบียบของทางราชการ กรณีฉุกเฉิน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้อง ทั้ง อบจ. อบต.และเทศบาล สามารถจัดซื้อและจองวัคซีน ชิโนฟาร์ม จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มาทำการฉีดให้พี่น้องประชาชนชาวฉะเชิงเทราอย่างเร่งด่วน
 

      เมื่อเวลา 11.30 น. วันนี้ ( 31 พ.ค.64 ) ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา นายกิตติ  เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดเผยว่า ตนเองต้องการนำวัคซีนชิโนฟาร์ม จำนวนแรก 200,000 โด๊ส จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  มาฉีดให้พี่น้องประชาชนชาวฉะเชิงเทรา โดยกลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มนักเรียน และผู้ปกครองในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 2 โรงเรียนและส่วนที่เหลือจะกระจายไปยัง พี่น้องประชาชนตามอำเภอต่าง ๆ เพื่อเป็นวัคซีนทางเลือกในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19   แต่ขณะนี้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง อบจ.อบต.หรือเทศบาล ไม่สามารถจัดหาซื้อวัคซีนเองได้ จึงอยากวิงวอนรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ให้ช่วยปลดล็อคข้อระเบียบทางราชการ ในกรณีฉุกเฉิน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ สามารถสั่งซื้อหรือจองวัคซีน ชิโนฟาร์ม จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้  ซึ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดในจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ขณะนี้ถือว่ามีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง และมีปริมาณผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในทุกๆวัน ซึ่งขณะนี้ยอดผู้ป่วยสะสมของจังหวัด สูงถึง 2,167 ราย ติดเชื้อใหม่วันนี้ 671 รายและเสียชีวิตไปแล้วถึง 10 ราย

นายกอบจ.แปดริ้ว วอนมหาดไทยปลดล็อคนำวัคซีนฉีดให้ประชาชน

นายกอบจ.แปดริ้ว วอนมหาดไทยปลดล็อคนำวัคซีนฉีดให้ประชาชน

 จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อจัดหาวัคซีน มาฉีดให้พี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วน เพื่อช่วยให้ประชาชนเข้าถึงและได้รับวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ได้เร็วที่สุด รวมทั้งเป็นการควบคุมและยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและกระจายวัคซีนในสถานการณ์ฉุกเฉินให้เป็นไปอย่างทั่วถึง ทั้งภาครัฐภาคเอกชนที่มีความประสงค์ที่จะจัดซื้อวัคซีนเพื่อนำไปฉีดให้กับประชาชนหรือบุคลากรในหน่วยงาน นายกิตติกล่าว

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ