ข่าว

ตม.จับมือ 5 เสือแรงงาน ลุยตรวจต่างด้าวกลุ่มคนงานก่อสร้าง หลังผู้ว่าฯ สมุทรสาคร สั่งคุมเข้มทุกอาชีพ ป้องกันลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย

ตม.จับมือ 5 เสือแรงงาน ลุยตรวจต่างด้าวกลุ่มคนงานก่อสร้าง หลังผู้ว่าฯ สมุทรสาคร สั่งคุมเข้มทุกอาชีพ ป้องกันลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ตม.จับมือ 5 เสือแรงงาน ลุยตรวจต่างด้าวกลุ่มคนงานก่อสร้าง หลังผู้ว่าฯ สมุทรสาคร สั่งคุมเข้มทุกอาชีพ ป้องกันลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. ภายใต้การอำนวยการของนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้มอบหมายให้ พ.ต.อ.ภาสกร รัตนปนัดดา ผกก.ตม.สมุทรสาคร พร้อมด้วย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ( จัดหางานจังหวัด แรงงานจังหวัด ประกันสังคมจังหวัด พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด และ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด) ตลอดจนเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสาคร ฝ่ายงานความมั่นคงของจังหวัด ปลัดฝ่ายปกครองอำเภอเมืองสมุทรสาคร ทหารสังกัด กอ.รมน.สมุทรสาคร สมาชิก อส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เข้าตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างอาคารสถานประกอบการ ในตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร
ตม.จับมือ 5 เสือแรงงาน ลุยตรวจต่างด้าวกลุ่มคนงานก่อสร้าง หลังผู้ว่าฯ สมุทรสาคร สั่งคุมเข้มทุกอาชีพ ป้องกันลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย

ตม.จับมือ 5 เสือแรงงาน ลุยตรวจต่างด้าวกลุ่มคนงานก่อสร้าง หลังผู้ว่าฯ สมุทรสาคร สั่งคุมเข้มทุกอาชีพ ป้องกันลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย

ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายตามที่ได้รับแจ้งจากประชาชนว่า  มีแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานก่อสร้างเป็นจำนวนมาก จนเกรงว่าจะเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด–19 ) ได้ โดยพื้นที่ดังกล่าวมีลักษณะเป็นอาคารสูง ขนาดใหญ่ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง คนงานมีทั้งคนไทย และเป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา กับ  กัมพูชา  ขณะเข้าตรวจสอบมีแรงงานกำลังทำงานอยู่กว่า 50 คน แรงงานส่วนใหญ่มีพาสปอร์ตและบัตรแสดงตนบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) โดยทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ฯ ก็ได้ทำการแยกกลุ่มแรงงานออกตามบริษัทย่อยที่เข้ามารับเหมาก่อสร้าง เพื่อตรวจสอบเอกสารประจำตัวบุคคลต่างด้าวว่า มีการจ้างงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่,เป็นการจ้างงานผิดประเภทหรือไม่,ทำงานตามที่ได้รับอนุญาตหรือไม่,เดินทางเข้ามาทำงานในจังหวัดสมุทรสาครอย่างถูกต้องหรือไม่ และ บัตรหมดอายุหรือไม่ เป็นต้น 

ตม.จับมือ 5 เสือแรงงาน ลุยตรวจต่างด้าวกลุ่มคนงานก่อสร้าง หลังผู้ว่าฯ สมุทรสาคร สั่งคุมเข้มทุกอาชีพ ป้องกันลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย

ตม.จับมือ 5 เสือแรงงาน ลุยตรวจต่างด้าวกลุ่มคนงานก่อสร้าง หลังผู้ว่าฯ สมุทรสาคร สั่งคุมเข้มทุกอาชีพ ป้องกันลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย

สำหรับการลงพื้นที่ตรวจกลุ่มคนแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในจังหวัดสมุทรสาครทุกกลุ่มอาชีพอย่างต่อเนื่อง หรือลุยตรวจเชิงรุกนี้ นอกจากจะเพื่อเป็นการป้องกันการลักลอบเข้ามาทำงานในจังหวัดสมุทรสาครอย่างผิดกฎหมายแล้ว ยังเพื่อเป็นการปฏิบัติงานเชิงรุกตามมาตรการเข้มในสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ตามคำสั่งของนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร อันเนื่องมาจาก ทางผู้ว่าฯ ได้รับข้อมูลทั้งจากประชาชนและภาคเอกชนว่า มีแรงงานต่างชาติหลบหนีเข้าเมืองจำนวนมาก  หรือลักลอบนำพาแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในจังหวัดโดยไม่ได้รับอนุญาต และจากการเข้าจับกุมแรงงานต่างชาติในจังหวัดหนึ่ง ยังระบุว่าสมุทรสาครและกรุงเทพมหานครเป็นหนึ่งในจุดหมายสำคัญของกลุ่มนี้ ดังนั้นหากผู้ที่ลักลอบเข้าเมืองสามารถเดินทางมาถึงจังหวัดสมุทรสาครได้ ก็อาจส่งผลทำให้จังหวัดสมุทรสาครเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิดได้อีกครั้ง เพื่อเป็นการป้องกันการกระทำผิดในลักษณะดังกล่าว และป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด 19 ในจังหวัดสมุทรสาคร ทางผู้ว่าฯ จึงได้มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่เร่งตรวจค้นจับกุมแรงงานต่างด้าวและนายจ้างที่กระทำผิด ตามเบาะแสที่ได้รับแจ้งมาอย่างทันท่วงที

ตม.จับมือ 5 เสือแรงงาน ลุยตรวจต่างด้าวกลุ่มคนงานก่อสร้าง หลังผู้ว่าฯ สมุทรสาคร สั่งคุมเข้มทุกอาชีพ ป้องกันลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย

ตม.จับมือ 5 เสือแรงงาน ลุยตรวจต่างด้าวกลุ่มคนงานก่อสร้าง หลังผู้ว่าฯ สมุทรสาคร สั่งคุมเข้มทุกอาชีพ ป้องกันลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย

ตม.จับมือ 5 เสือแรงงาน ลุยตรวจต่างด้าวกลุ่มคนงานก่อสร้าง หลังผู้ว่าฯ สมุทรสาคร สั่งคุมเข้มทุกอาชีพ ป้องกันลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย

ข่าวโดย..จำรัส  โกยอารี/สมุทรสาคร

logoline