ข่าว

"ศรีสุวรรณ"ร้อง ป.ป.ช.สอบกรมปศุสัตว์

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ศรีสุวรรณ"ร้อง ป.ป.ช.สอบกรมปศุสัตว์พิสูจน์ กม.ความสะดวกกรณีสั่งปล่อยซากสัตว์เน่าเสียสู่ผู้บริโภค

9 เม.ย.64 เวลา 10.00 น. ที่สำนักงาน ป.ป.ช.นนทบุรี นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้เดินทางมายื่นคำร้องเพื่อเอาผิดผู้บริหารกรมปศุสัตว์ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ และปศุสัตว์ท่าเรือกรุงเทพฯ ท่าเรือแหลมฉบัง ฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามกฎหมายของ ป.ป.ช.

ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออกซึ่งสินค้าเนื้อสัตว์หรือซากสัตว์เป็นจำนวนมากว่า ได้รับความเดือดร้อนและเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือสัตว์แพทย์ประจำด่านกักกันสัตว์ต่างๆ อย่างมาก อันเนื่องมาจากการตรวจและสั่งปล่อยสินค้าเนื้อสัตว์หรือซากสัตว์ล่าช้า กินระยะเวลายาวนาน ทำให้สินค้าเสื่อมคุณภาพเสียหาย ซึ่งเป็นการกระทำที่อาจเข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่โดยชัดแจ้ง

อย่างไรก็ตาม พรบ.โรคระบาดสัตว์ 2558 กำหนดไว้ว่าผู้นำเข้า-ส่งออกซึ่งเนื้อสัตว์หรือซากสัตว์จะต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมปศุสัตว์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด และการนำเข้า-ส่งออกจะต้องดำเนินการตามช่องทางท่าเข้า-ท่าออก ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนด โดยมีสัตว์แพทย์และหัวหน้าด่านกักกันสัตว์เป็นผู้ตรวจและสั่งอนุญาตเพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบและควบคุมป้องกันโรคระบาดสัตว์ในการเคลื่อนย้ายสัตว์ หรือซากสัตว์

แต่ปรากฏว่า การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวของสัตว์แพทย์และหัวหน้าด่านกักกันสัตว์หลายด่าน ทำงานกันอย่างล่าช้า ทำให้การตรวจและสั่งปล่อยสินค้าเนื้อสัตว์หรือซากสัตว์ที่สั่งนำเข้ามาจากต่างประเทศ เกิดการเสื่อมคุณภาพ เน่าเสียหาย เพราะมีระยะเวลาในการตรวจและสั่งปล่อยล่าช้าเกินสมควร เช่น บางรายต้องใช้ระยะเวลาในการนำเข้าจนถึงวันสั่งปล่อยถึง 528 วันบ้าง 757 วันบ้าง และบางรายต้องใช้ระยะเวลาถึง 805 วันก็มี เป็นเหตุให้ธุรกิจการนำเข้า-ส่งออกของผู้ประกอบการต่างๆเสียหาย โดยที่กรมปศุสัตว์ไม่แสดงความรับผิดชอบใด ๆ ทั้งๆที่กรมปศุสัตว์มีโครงการปศุสัตว์ OK หรือโครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค แต่ข้อเท็จจริงกลับมีพิรุธ

ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวอาจเข้าข่ายไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 2558 ไม่ปฏิบัติเป็นไปตาม ม.37 ม.38 แห่งพรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2562 และการประกาศกำหนดระยะเวลาการแล้วเสร็จของงาน 2548 ตามมติคณะรัฐมนตรี 19 พ.ค.2546 ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานราชการต้องลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน อันเข้าข่ายปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ตาม ปอ.157

ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงจะนำความพร้อมหลักฐานไปร้องเรียนต่อ ป.ป.ช. เพื่อให้ดำเนินการไต่สวน สอบสวน และเอาผิดอธิบดี สัตว์แพทย์ และผู้ที่มีอำนาจสั่งการตามกฎหมายต่างๆข้างต้น ตามกฎหมายของ ป.ป.ช.2561 ต่อไป นายศรีสุวรรณ กล่าวในที่สุด

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ