ข่าว

ส.ว่ายน้ำผนึกสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพติวผู้ตัดสินสร้างมาตรฐาน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สมาคมกีฬาว่ายน้ำเเห่งประเทศไทย  จัดประชุมสัมมนาเชิงบูรณาการ ดึงวิทยากรจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) ให้ความรู้กับผู้ตัดสินกีฬาว่ายน้ำยกระดับสู่อาชีพ

เเพทย์หญิงศุภลักษณ์ อินทรพิชัย เลขาธิการสมาคมกีฬาว่ายน้ำเเห่งประเทศไทย  เปิดเผยว่า   เมื่อเร็วๆนี้  สมาคมกีฬาว่ายน้ำเเห่งประเทศไทย   ได้จัดประชุมสัมมนาเชิงบูรณาการ ที่โรงแรมแกรนด์โฟร์วิงส์  โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานอาชีพให้ผู้ตัดสินกีฬาว่ายน้ำ  ทั้งนี้ได้เชิญวิทยากรจากผู้แทนสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน)  ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานอาชีพในสาขาต่างๆ มาบรรยายให้ความรู้กับบรรดาตัวแทนผู้ตัดสินระดับชาติ 

 

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักถึงยกระดับผู้ตัดสินไปสู่การทำงานในระดับอาชีพเเละมาตรฐานในระดับสากล  สำหรับการยกระดับมาตรฐานผู้ตัดสินกีฬาว่ายน้ำ  เป็นการให้ความรู้ครอบคลุมทั้งด้านวิชาการ การบริหารงาน และการปฏิบัติงาน ซึ่งสิ่งที่ผู้ตัดสินกีฬาว่ายน้ำ ได้รับคือความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง  สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีระบบ อันจะต่อยอดไปถึงระดับนานาชาติต่อไป 

 

ขณะเดียวกันจากการสัมมนาดังกล่าว ได้ข้อสรุปที่น่าสนใจ คือมีการเสนอให้สมาคมฯ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายผู้ตัดสินกีฬาว่ายน้ำขึ้น เพื่อทำหน้าที่ประสานงานระหว่างสมาคมฯรวมถึงเป็นตัวเเทนในแต่ละภาครับแนวทาง ข้อเสนอแนะต่างๆ ร่วมกับสมาคม เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ตัดสิน ซึ่งทางสมาคมฯได้รับข้อเสนอและเตรียมดำเนินการต่อไป  

ส.ว่ายน้ำผนึกสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพติวผู้ตัดสินสร้างมาตรฐาน

ส.ว่ายน้ำผนึกสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพติวผู้ตัดสินสร้างมาตรฐาน

ส.ว่ายน้ำผนึกสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพติวผู้ตัดสินสร้างมาตรฐาน

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ