ข่าว

นวลพรรณ ล่ำซำ เปิดตัวมูลนิธิฯชูพลังโมเลกุลในสังคมนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลง

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ประธานสโมสรฟุตบอลการท่าเรือ เอฟ.ซี. นวลพรรณ ล่ำซำ เดินหน้าการทำงานในภาคประชาสังคม เปิดตัว"มูลนิธิมาดามแป้ง" เชื่อโมเลกุลเล็กๆในสังคม คือพลังนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลง

ชื่อของ นวลพรรณ ล่ำซำ "มาดามแป้ง"  เป็นที่รู้จักในสังคม  ทั้งในบทบาทผู้บริหารสูงสุดขององค์กรธุรกิจคือ บริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด ( มหาชน )  :  ยิ้มได้ เมื่อภัยมา , เชื่อแป้ง   ,  ประธานสโมสรฟุตบอล การท่าเรือ  เอฟ.ซี . ( นางฟ้าท่าเรือ )  หรืออดีตผู้จัดการฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ที่เคยพาฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย เข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกในปี 2015 และ 2019  รวมไปถึงการเข้าไปมีบทบาทด้านต่างๆในสังคม

 

บทบาทข้างต้น   ได้นำพาให้เกิดการขับเคลื่อนภารกิจ ที่เป็นภาพใหญ่ในสังคม นั่นก็คือ “มูลนิธิมาดามแป้ง” โดยมี  นวลพรรณ  ล่ำซำ "มาดามแป้ง" ทำหน้าที่ประธานกรรมการ  , พัชราภรณ์  อินทรียงค์ รองประธานกรรมการ ,  อรพินธุ์ คนึงสุขเกษม , ผศ.สุรวุธ กิจกุศล , นพ.อภิชาต  วชริพันธ์  , ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย , ปิยมา ชรินธร  ,  ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ  กรรมการ   ,  ปุณฑริกา  ใบเงิน  กรรมการ และเลขานุการ   และ  ร.อ.หญิงชญาดา หนีพาล  กรรมการและเหรัญญิก

 

“มูลนิธิมาดามแป้ง” โดย  นวลพรรณ ล่ำซำ "มาดามแป้ง"เกิดขึ้นจากการตกผลึก ในการทำงานร่วม 20 ปี  ผ่านบทบาทต่างๆ  การเชื่อว่าสังคมแห่งการให้ คือการสร้างเข้มแข็งให้สังคม เช่นเดียวกับหลักคิดที่ว่าโมเลกุลเล็กๆในสังคม คือพลังที่นำไปสู่ความเปลี่ยนแปลง

นวลพรรณ ล่ำซำ  เปิดตัวมูลนิธิฯชูพลังโมเลกุลในสังคมนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลง

 ดังนั้น “มูลนิธิมาดามแป้ง”    จึงก่อตั้งจากแนวคิดของ พลังแห่งการให้ เพื่อพันธกิจส่งเสริม  สนับสนุน ช่วยเหลือและเยียวยา  ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ   สร้างอาชีพ  พัฒนาชุมชน  สังคม   และสิ่งแวดล้อม  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ยกระดับชีวิตของคนในกลุ่มที่เปราะบาง และ ได้รับโอกาสน้อยกว่าคนอื่น อาทิ คนพิการ สตรี เด็ก คนชรา   รวมไปถึงกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ

 

โครงสร้างของภารกิจ มูลนิธิมาดามแป้ง  ที่ขับเคลื่อนการทำงานด้วยแนวคิด  คืนกำไรสู่สังคม  หรือ  กำไรทางใจ  จึงประกอบด้วย   ส่งเสริม สนับสนุน   และช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ  ทั้งนี้ในช่วงวิกฤติโควิด -19  สิ่งที่ นวลพรรณ ล่ำซำ  ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทเมืองไทยฯ ได้ทำลงไปก็คือ   จัดตั้ง”ครัวมาดาม”   ประกอบอาหารแจกจ่ายชุมชน  , มอบถุงยังชีพให้ผู้เดือดร้อน

 

ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมพลังของสตรี   ส่งต่อพลังบวกให้ผู้หญิง   สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิง   ด้วยความเชื่อที่ว่า ทุกคนมีความเท่าเทียมและศักยภาพในตัวเอง  , ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการสร้างอาชีพ  โดยเฉพาะในกลุ่มที่เปราะบาง และด้อยโอกาส   , สนับสนุนการพัฒนาชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม  ที่ผ่านมา  นวลพรรณ ล่ำซำ   ได้ผลักดันโครงการ “ คลองเตยดีดี “ ที่เป็นการบูรณาการความร่วมมือของหลายฝ่าย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชากรคลองเตย

 

นวลพรรณ ล่ำซำ  เปิดตัวมูลนิธิฯชูพลังโมเลกุลในสังคมนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลง

ส่งเสริมด้านกีฬา เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   ชุมชน   และประเทศชาติ     และสุดท้ายคือให้ความช่วยเหลืองานสาธารณประโยชน์ต่างๆ   เพื่อย้ำในหลักคิดที่ว่า “ โมเลกุลเล็กๆ ก็มีส่วนร่วมในการช่วยขับเคลื่อนสังคมได้”  

 

“จากการทำงานในบทบาทผู้บริหารสูงสุด ของ  เมืองไทยประกันภัย ที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือเยียวยาเวลาเกิดภัย ทำให้ถูกปลูกฝังแนวคิดการช่วยเหลือสังคม การได้สัมผัสงานที่ได้รับโอกาสเข้าไปทำ ทั้งงานคนพิการ งานฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย และสโมสรฟุตบอลการท่าเรือ เอฟ.ซี. งานพัฒนาชุมชนเชิงลึกผ่านโครงการคลองเตยดีดี  หรือการเข้าไปช่วยเหลือสังคมในวิกฤตการณ์ผ่านโครงการครัวมาดาม ทำให้เห็นชัดว่ายังมีปัญหาและผู้คนอีกมากมาย  ที่รอการช่วยเหลือ แน่นอนว่าแป้ง หรือเมืองไทยประกันภัย  ไม่สามารถทำได้ทั้งหมด  พลังของทุกคนในสังคมเท่านั้น  ที่จะช่วยให้สิ่งเหล่านั้นดีขึ้นได้ มูลนิธินี้จึงเกิดขึ้นด้วยความตั้งใจเพื่อสานต่อแนวคิดนี้  กระตุ้นให้คนในสังคมออกมา เพราะโมเลกุลเล็กๆ ก็มีส่วนร่วมในการช่วยขับเคลื่อนสังคมได้”  

 

“ มูลนิธิมาดามแป้ง” ที่ก่อตั้งในโอกาส อายุครบ  55 ปี   ของนวลพรรรณ  ล่ำซำ  คือสัญลักษณ์ของการเดินไปข้างหน้าสู่การทำงานเพื่อสังคมในภาพที่เด่นชัดยิ่งขึ้น  เพื่อย้ำให้เห็นถึง กำไรทางใจที่เคยได้รับ ที่จะกลับคืนสู่สังคม และพลังของโมเลกุลเล็ก ที่จะมีส่วนช่วยให้สังคมได้รับน้ำใจซึ่งกันและกัน  เป็นการเดินทางในเส้นทางชีวิตกับบทบาทที่เด่นชัดในงานภาคประชาสังคม ของผู้หญิงที่มีสัญลักษณ์ในถิ่นคลองเตยว่า "นางฟ้าท่าเรือ"

นวลพรรณ ล่ำซำ  เปิดตัวมูลนิธิฯชูพลังโมเลกุลในสังคมนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลง

นวลพรรณ ล่ำซำ  เปิดตัวมูลนิธิฯชูพลังโมเลกุลในสังคมนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลง

                              นวลพรรณ ล่ำซำ  เปิดตัวมูลนิธิฯชูพลังโมเลกุลในสังคมนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลง

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด