ข่าว

กอ.รมน. แจง การใช้โซเชียลมีเดีย เพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร-แก้ไขปัญหาตรงความต้องการของประชาชน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กอ.รมน. แจง การใช้โซเชียลมีเดีย เพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร-แก้ไขปัญหาตรงความต้องการของประชาชน ส่วนที่ปิดบัญชีไปเป็นส่วนบุคคล ไม่เกี่ยวองค์กร

4 มี.ค.64 พลตรี ธนาธิป สว่างแสง โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)   ชี้แจงกรณีมีสั่งปิดเฟซบุ๊ก (Facebook) และปิดบัญชีรวมทั้งเพจเฟซบุ๊ก (Page Facebook) โดยได้ลบ 185 บัญชี และกลุ่มที่ตรวจจับได้ว่าสมัครเข้ามาเพื่อปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร หรือ IO มีส่วนเชื่อมโยงกับกองทัพไทย และ กอ.รมน. ที่โพสต์เนื้อหาสนับสนุนกองทัพ สนับสนุนสถาบันพระมหากษัตริย์ เรียกร้องความสงบสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ โจมตีกลุ่มแบ่งแยกดินแดน โดยไม่ได้เปิดเผยว่าบัญชีเหล่านี้เกี่ยวข้องกับหน่วยงานรัฐ ว่า กอ.รมน.ไม่ทราบถึงการถูกถอดบัญชีเฟซบุ๊ก เพราะการใช้งานของเฟซบุ๊ก เป็นบัญชีส่วนบุคคล ไม่มีความเกี่ยวข้องกับองค์กร (กอ.รมน.) การลบบัญชีจากเฟซบุ๊ก ถือเป็นการลบบัญชีส่วนบุคคล ปัจจุบันเฟซบุ๊กของ กอ.รมน. ยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ

นอกจากนี้ กอ.รมน. ไม่มีนโยบายให้หน่วยดำเนินงานตามที่เป็นข่าว เพราะนโยบายของ กอ.รมน. มีหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานกลางขับเคลื่อนประสานงาน ในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชน เพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชน อีกทั้งการใช้งานโซเชียลมีเดียของ กอ.รมน. ก็เพื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ผลงาน ของ กอ.รมน. สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็ว พร้อมรับทราบความต้องการของประชาชน เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้ตรงตามความต้องการ และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ตามนโยบายของรัฐบาล ซี่งปัจจุบัน กอ.รมน. มี Call Center 1374 รับแจ้งเหตุความมั่นคง เป็นอีกช่องทางหนึ่ง ที่จะทำให้การดำเนินชีวิตของประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด