ข่าว

แฟนพันธุ์แท้"ฟิกเกอร์" ห้ามพลาด ป.ป.ส. ขนโมเดลการ์ตูนดัง ขายทอดตลาด 286 รายการ

แฟนพันธุ์แท้"ฟิกเกอร์" ห้ามพลาด ป.ป.ส. ขนโมเดลการ์ตูนดัง ขายทอดตลาด 286 รายการ
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส. ) เตรียมขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษา ประกอบด้วย โมเดลการ์ตูน และภาพยนตร์ เรื่องดัง รวมทั้งสิ้น 286 รายการ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) เตรียมจัดงานขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษาไว้ ครั้งที่ 1/2564 ในวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สำนักงาน ป.ป.ส. (ดินแดง) โดยมี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ ทรัพย์สินที่จะนำมาขายทอดตลาดประมูลราคาในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย โมเดล จากการ์ตูน และภาพยนตร์เรื่องดัง เช่น Naruto, Dragon Ball, One Piece, Iron Man, Spider-Man, Transformer, Attack on Titan, Masked Rider เป็นต้น รวมทั้งสิ้น 286 รายการ โดยไฮไลต์สำคัญคือโมเดลการ์ตูนลูฟี่จากเรื่อง OnePiece ขนาด 1:1

               แฟนพันธุ์แท้"ฟิกเกอร์" ห้ามพลาด ป.ป.ส. ขนโมเดลการ์ตูนดัง ขายทอดตลาด 286 รายการ

 

รายละเอียด และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด ดังนี้

ผู้ประสงค์เข้าสู้ราคาจะติดต่อขอลงทะเบียนและดูทรัพย์สินที่จะขายทอดตลาด ดังนี้

1.ผู้ที่ประสงค์เข้าสู้ราคาจะติดต่อขอดูทรัพย์สินตามสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สิน ดังนี้

– ทรัพย์สินรายการที่ 1-286 ณ สำนักงาน ป.ป.ส. ดินแดง เลขที่ 5 ถนนดินแดง เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00-16.00 น.

โดยสำนักงาน ป.ป.ส. ถือว่าผู้เข้าสู้ราคาได้ตรวจดูสภาพทรัพย์สินที่จะขายทอดตลาดจนเป็นที่พอใจแล้ว และจะไม่รับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของทรัพย์สินไม่ว่าในกรณีใด ๆ

 

                 แฟนพันธุ์แท้"ฟิกเกอร์" ห้ามพลาด ป.ป.ส. ขนโมเดลการ์ตูนดัง ขายทอดตลาด 286 รายการ


2.กำหนดการลงทะเบียนเข้าประมูลสู้ราคา ในวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. และจะดำเนินการขายทอดตลาด ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป โดยสำนักงาน ป.ป.ส. ขอกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การขายทอดตลาด

 

                แฟนพันธุ์แท้"ฟิกเกอร์" ห้ามพลาด ป.ป.ส. ขนโมเดลการ์ตูนดัง ขายทอดตลาด 286 รายการ

3.การเข้าดูทรัพย์สินและสู้ราคาในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมทุกคนจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดโดยการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ตรวจวัดไข้ลงทะเบียน และ เว้นระยะห่างทางสังคมระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยหนึ่งเมตร

               แฟนพันธุ์แท้"ฟิกเกอร์" ห้ามพลาด ป.ป.ส. ขนโมเดลการ์ตูนดัง ขายทอดตลาด 286 รายการ

 

ทั้งนี้ ในการลงทะเบียนจะต้องนำบัตรประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ หรือ บัตรแสดงตนที่ทางราชการออกให้อย่างใดอย่างหนึ่งมาแสดงในวันขายทอดตลาดด้วย และในกรณีที่ผู้สู้ราคาประสงค์จะเข้าสู้ราคาในนามบุคคลอื่น ให้แสดงใบมอบอำนาจก่อนเข้าสู้ราคา ถ้าไม่แสดงให้ถือว่าเข้าสู้ราคาในนามตนเอง ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.oncb.go.th/ข่าวขายทอดตลาด และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2247 0901-19 ต่อ 34017

 

แฟนพันธุ์แท้"ฟิกเกอร์" ห้ามพลาด ป.ป.ส. ขนโมเดลการ์ตูนดัง ขายทอดตลาด 286 รายการ

 

ประกาศขาย 1.64 ขาย 6.2.64.pdf

รายการทรัพย์สิน ขายโมเดล 1.64.pdf

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด