ข่าว

คุก จนท.คุมประพฤติ 261 ปี 348 เดือน ยักยอกเงินประกันตัวจำเลย 1.89 ล้าน

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ลงโทษเจ้าหน้าที่คุมประพฤติ ยักยอกเงินกลาง และเงินประกันตัว 1.89 ล้านบาทสำหรับการปล่อยชั่วคราวคดียาเสพติด จำคุก 261 ปี 348 เดือน

ตามที่คณะกรรมการป.ป.ท.มีมติชี้มูลความผิด“นาง ส.” ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สังกัดสำนักงานคุมประพฤติแห่งหนึ่งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ว่า กระทำการทุจริต โดยผู้ถูกกล่าวหามีหน้าที่รับเงินกลางและเงินประกันตัวสำหรับการปล่อยชั่วคราวผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เมื่อรับเงินแล้วไม่นำส่งเข้าบัญชีธนาคารตามระเบียบ และเบียดบังเงินดังกล่าวไปเป็นของตนเองหรือของผู้อื่นโดยทุจริต เป็นเงินทั้งสิ้น 1,890,000 บาท

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ป.ป.ท.มีมติเห็นชอบสั่งฟ้อง จนท.ราชทัณฑ์ ยักยอกเงินฝากผู้ต้องขังหญิง กว่า 2 ล้าน ทุจริตถึง 158 กรรม

 

คณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณาในคราวประชุมครั้งที่ 56/2559 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 มีมติชี้มูลว่า ผู้ถูกกล่าวหามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 และมาตรา 157 

ต่อมาพนักงานอัยการยื่นฟ้องผู้ถูกกล่าวหาต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง

วันที่ 14 มีนาคม 2562 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง พิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 (เดิม) ลงโทษจำคุกกระทงละ 5 ปี ทางนำสืบของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กระทงละหนึ่งในสาม จำคุกกระทงละ 3 ปี 4 เดือน รวม 87 กระทง จำคุก 261 ปี 348 เดือน แต่เมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้วให้จำคุก 50 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 (3) และให้ชดใช้หรือคืนเงิน 1,890,000 บาท แก่กรมคุมประพฤติ 

ต่อมาจำเลยยื่นอุทธรณ์เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ โดยศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ต่อมาพนักงานอัยการพิจารณาแล้วเห็นว่า ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว มีคำสั่งไม่ฎีกา ส่งสำนวนให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณา

คณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณาเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 มีมติเห็นชอบไม่ฎีกาคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ตามความเห็นของพนักงานอัยการ ทำให้คดีสิ้นสุด

ข่าวยอดนิยม