ข่าว

โฆษกรัฐบาลเผยรัฐบาลพร้อมชี้แจงทุกข้อสงสัยฝ่ายค้านในการประชุมสภาฯ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

โฆษกรัฐบาลเผยรัฐบาลพร้อมชี้แจงทุกข้อสงสัยฝ่ายค้านในการประชุมสภาฯ

วันนี้ (20 ม.ค. 64) เวลา 14.00 น. ณ ทำเนียบรัฐบาล นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงความคืบหน้าการทำงานของรัฐบาลในการปฏิรูป เพื่อให้การบริหารราชการ เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว สร้างความมั่นใจแก่พี่น้องประชาชน โดยวานนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติฉบับปรับปรุงแก้ไข รวมถึงการดำเนินการเรื่อง พ.ร.บ. ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. .... ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาหารือของรัฐสภาเพื่อให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นไปด้วยความรวดเร็ว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
เผยผลสำรวจ ประชาชนส่วนใหญ่พึงพอใจ และเชื่อมั่นต่อการแก้ไขปัญหาของรัฐบาล

โฆษกรัฐบาลเผยว่า การเปิดประชุมรัฐสภาเพื่ออภิปรายไม่ไว้วางรัฐบาลที่กำหนดไว้ระหว่างวันที่ 16 – 19 ก.พ. 64 และลงมติวันที่ 20 ก.พ. 64 จะเป็นโอกาสให้รัฐบาลได้ชี้แจงถึงการทำงานของแต่ละกระทรวง รวมทั้งการทำงานของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ซึ่งรัฐบาลพร้อมตอบทุกคำถาม และข้อสงสัยของฝ่ายค้าน เพื่อให้ประชาชนได้มั่นใจว่าการบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปด้วยความโปร่งใส มีความตั้งใจจริง โฆษกรัฐบาลยังย้ำว่า “เป็นหน้าที่สำคัญของรัฐบาลที่จะต้องชี้แจงข้อมูลแก่พี่น้องประชาชนโดยตรง ให้มีความรวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจน”

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ