ข่าว

ส.มวยไทยสมัครเล่นชงกมธ.กีฬา เชิดชู "คนมวย"ศิลปินแห่งชาติ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ผลักดันเรื่องผ่าน  คณะกรรมาธิการ การกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ขอให้พิจารณาเชิดชูบุคคลในวงการมวยไทยให้เป็นศิลปินแห่งชาติ

 

ส.มวยไทยสมัครเล่นชงกมธ.กีฬา เชิดชู "คนมวย"ศิลปินแห่งชาติ

ส.มวยไทยสมัครเล่นชงกมธ.กีฬา เชิดชู "คนมวย"ศิลปินแห่งชาติ

 

เมื่อเร็วๆนี้  ที่ห้องประชุมภายในรัฐสภา คณะกรรมาธิการ การกีฬา สภาผู้แทนราษฎร โดย  บุญลือ ประเสริฐโสภา ประธานคณะกรรมาธิการ การกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ได้เชิญ  ดร.ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ  นายกสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร   , ขจร พราวศรี รองประธานสภามวยไทยโลก, อำนวย เกษบำรุง อุปนายกสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย, มีศักดิ์ รัฐกุล ประธาน ฝ่ายกฎหมายสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ, ปรเมษฐ์ ภักดีคีรีไพรวัลย์ ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย, สมชาติ เจริญวัชรวิทย์  นายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยและคณะ, และผู้แทนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อเสนอของสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

 

ส.มวยไทยสมัครเล่นชงกมธ.กีฬา เชิดชู "คนมวย"ศิลปินแห่งชาติ

 

ทั้งนี้  สืบเนื่องจาก สมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ  ได้ทำหนังสือขอรับการสนับสนุน   ถึงคณะกรรมาธิการ การกีฬา  สภาผู้แทนราษฏร มีประเด็นประกอบด้วย    การเชิดชูบุคคลในวงการมวยไทยให้เป็นศิลปินแห่งชาติ(สาขาศิลปะมวยไทย)   เนื่องจากเห็นว่าบุคคลเหล่านี้คือผู้ที่ทุ่มเทและมีส่วนสำคัญในการอนุรักษ์มวยไทย ที่ถือเป็นศิลปประจำชาติให้คงอยู่   โดยที่ประชุมได้หารือและพิจารณาว่า   เห็นสมควรในการที่จะเชิดชูบุคลากรที่สร้างคุณค่าให้มวยไทย ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้เหมาะสมได้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะมวยไทย 3 สาขาย่อย คือ  นักมวยไทย  ,   ครูมวยไทย  ,  นักส่งเสริมอนุรักษ์พัฒนา เผยแพร่มวยไทย  หลังจากได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางที่ประชุมคณะกรรมาธิการการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร เห็นชอบที่สมควรให้มีการยกย่อง เชิดชูเกียรติ“ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะมวยไทย” และประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรมได้นำกลับไปพิจารณาหาแนวทางดำเนินการ เพื่อผลักดันเรื่องนี้ต่อไป

 

ส.มวยไทยสมัครเล่นชงกมธ.กีฬา เชิดชู "คนมวย"ศิลปินแห่งชาติ

 

ส.มวยไทยสมัครเล่นชงกมธ.กีฬา เชิดชู "คนมวย"ศิลปินแห่งชาติ

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ