ข่าว

ม.รามฯ สั่งเรียน "ออนไลน์" ให้ความรู้ต่อเนื่อง ป้องกันแพร่โควิด

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.ราม ออกหนังสือสั่งการ จัดการเรียนการสอน การลงทะเบียน ใช้รูปแบบออนไลน์ ทั้งส่วนกลาง ภูมิภาค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด ตั้งแต่วันที่ 4 -31 ม.ค.64 ห้ามนศ. - ปชช.เข้าพื้นที หากจำเป็นให้ติดต่อผ่านเว็บไซต์และเฟซบุ๊คของสถาบัน

วันที่ 3 มกราคม 2564  ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจกรรมมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ในฐานะรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย รามคำแหง ลงนามในประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ในสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยหนังสือฉบับนี้ ระบุว่า

ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีประกาศ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2563 และประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการสอบ ในส่วนภูมิภาคในสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563

ปรากฏว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มหาวิทยาลัยรามคําแหง ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2564 ไปแล้วนั้น

 

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ทุกระดับการศึกษา ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสามารถควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดดังกล่าวได้ มหาวิทยาลัยรามคําแหงจึงมี ประกาศ ดังนี้

1.ให้จัดการเรียนการสอน การลงทะเบียน แบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 4 - 31 มกราคม 2564 เท่านั้น โดยเป็นไปตามปฏิทินการศึกษาหรือตารางการบรรยายใน ม.ร.30

2.ไม่อนุญาตให้นักศึกษา หรือประชาชนเข้ามาภายในมหาวิทยาลัยในระหว่างวันที่ 4 - 31 มกราคม 2564 หากมีความจําเป็นสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้ที่ www.ru.ac.th/th/study_online และสอบถามเกี่ยวกับการลงทะเบียนได้ที่ Facebook: สวป. ม.รามคําแหง หรือ www.regis.ru.ac.th

ทั้งนี้ เมื่อใกล้สิ้นสุดกําหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยจะได้ ประกาศกําหนดแนวทางดําเนินการในระยะต่อไป โดยให้นักศึกษาติดตามข่าวสารจากเว็บไซต์ส่วนกลางของ มหาวิทยาลัยและของสาขาวิทยบริการต่าง ๆ หรือ Facebook: PR Ramkhamhaeng University

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด