ข่าว

"หมอช้าง"เผย "บทสวดมนต์ข้ามปี" รับโชค ดวงเฮง ปีฉลู 2564

"หมอช้าง"เผย "บทสวดมนต์ข้ามปี" รับโชค ดวงเฮง ปีฉลู 2564

เป็นประจำทุกปีในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่จะเข้าวัดทำบุญ สวดมนต์ข้ามปี แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด
จึงทำให้มีการงดจัดงานดังกล่าว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 

ล่าสุด หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา ได้เผยบทสวดมนต์ข้ามปี 2564  ที่เราสามารถสวดเองได้ที่บ้าน เพื่อความเป็นศิริมงคล รับโชคในปีฉลู 2564 นี้ 

คำกว่าวบูชาพระรัตนตรัย

อิมานิ สักการเรนะ พุทธัง อะภิปูชะยามิ 
อิมานิ สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะยามิ
อิมานิ สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะยามิ 

2.บทกราบพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุทธโธ ภะคะวา พุทธง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ 
(กราบ)

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ 
(กราบ)

สุปะฎิปันโน ภะคะวะโต สาวะกัสังโฆ สังฆัง นะมามิ 
(กราบ) 

3.นมัสการพระพุทธเจ้า 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

\"หมอช้าง\"เผย \"บทสวดมนต์ข้ามปี\" รับโชค ดวงเฮง ปีฉลู 2564

\"หมอช้าง\"เผย \"บทสวดมนต์ข้ามปี\" รับโชค ดวงเฮง ปีฉลู 2564

\"หมอช้าง\"เผย \"บทสวดมนต์ข้ามปี\" รับโชค ดวงเฮง ปีฉลู 2564
 

\"หมอช้าง\"เผย \"บทสวดมนต์ข้ามปี\" รับโชค ดวงเฮง ปีฉลู 2564

\"หมอช้าง\"เผย \"บทสวดมนต์ข้ามปี\" รับโชค ดวงเฮง ปีฉลู 2564

\"หมอช้าง\"เผย \"บทสวดมนต์ข้ามปี\" รับโชค ดวงเฮง ปีฉลู 2564

\"หมอช้าง\"เผย \"บทสวดมนต์ข้ามปี\" รับโชค ดวงเฮง ปีฉลู 2564

\"หมอช้าง\"เผย \"บทสวดมนต์ข้ามปี\" รับโชค ดวงเฮง ปีฉลู 2564

\"หมอช้าง\"เผย \"บทสวดมนต์ข้ามปี\" รับโชค ดวงเฮง ปีฉลู 2564

\"หมอช้าง\"เผย \"บทสวดมนต์ข้ามปี\" รับโชค ดวงเฮง ปีฉลู 2564

ข่าวที่น่าสนใจ