ข่าว

ลาก่อน "ชบาแก้ว" ลูกช้างป่าพลัดหลงขวัญใจชาวโซเชียลล้มแล้ว

ลาก่อน "ชบาแก้ว" ลูกช้างป่าพลัดหลงขวัญใจชาวโซเชียลล้มแล้ว
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ลาก่อน "ชบาแก้ว" ลูกช้างป่าพลัดหลงขวัญใจโซเชียลตายกะทันหัน สัตวแพทย์คาดติดเชื้อเหตุสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดความเครียด ส่งผลให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายลดลง

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) ชี้แจงกรณี "ชบาแก้ว" ลูกช้างป่าพลัดหลงขวัญใจชาวโซเชียล ได้ล้มป่วยกะทันหันและเสียชีวิตว่า เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป นายทวีป คำแพงเมือง หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว สัตวแพทย์ สบอ.10 (อุดรธานี) สัตวแพทย์ กรมอุทยานแห่งชาติฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ทำการดำเนินการตรวจสอบ ชันสูตร และเก็บตัวอย่างหลักฐานต่างๆ จากซากลูกช้างป่าชบาแก้วที่เสียชีวิตจนครบถ้วน และได้ทำการกลบฝังซาก โรยยาฆ่าเชื้อ ตามหลักวิชาการเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค และประกอบพิธีกรรมทางศาสนาให้แก่ลูกช้างป่าชบาแก้ว

 

รวมทั้งจะได้นำส่งตัวอย่างไปยังหน่วยงานเพื่อยืนยันการตรวจวินิจฉัย จำนวน 3 แห่ง คือ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (สุรินทร์) , คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เพื่อตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการต่อไป

 

ลาก่อน "ชบาแก้ว" ลูกช้างป่าพลัดหลงขวัญใจชาวโซเชียลล้มแล้ว

 

 

ในเวลา 10.30 น. คณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว นายสัตวแพทย์ สบอ.10 (อุดรธานี) นายสัตวแพทย์ กรมอุทยานแห่งชาติฯ ควาญช้างและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันประชุมเพื่อสรุปผลการอนุบาลลูกช้างป่าชบาแก้ว การชันสูตรและวินิจฉัยของทีมสัตวแพทย์เบื้องต้น ดังนี้

 

ลาก่อน "ชบาแก้ว" ลูกช้างป่าพลัดหลงขวัญใจชาวโซเชียลล้มแล้ว

 

1. การดูแลอนุบาลลูกช้างป่า (ชบาแก้ว) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการเป็นไปตามแนวทางที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายสัตวแพทย์จาก สบอ.10 (อุดรธานี) นายสัตวแพทย์จากกรมอุทยานแห่งชาติฯ และผู้ที่มีความรู้ความชำนาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแนะนำทุกประการ

 

ลาก่อน "ชบาแก้ว" ลูกช้างป่าพลัดหลงขวัญใจชาวโซเชียลล้มแล้ว

 

2. การดูแลสุขภาพลูกช้างป่า (ชบาแก้ว) โดยนายสัตวแพทย์ประจำ สบอ.10 (อุดรธานี) ที่ผ่านมา ได้เข้ามาตรวจสอบสุขภาพลูกช้างป่าชบาแก้วเป็นประจำ ปรากฏว่ามีร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง เป็นปกติ ได้ทำการเจาะเลือดตรวจสุขภาพ ไม่มีอาการหรือลักษณะที่บ่งบอกว่ามีการป่วยหรือติดเชื้อแต่อย่างใด


ลาก่อน "ชบาแก้ว" ลูกช้างป่าพลัดหลงขวัญใจชาวโซเชียลล้มแล้ว

 

 

3. ลักษณะอาการป่วยของลูกช้างป่า (ชบาแก้ว) ตั้งสมมติฐานไว้ 2 ประเด็น คือ

 

ประเด็นที่ 1 มีลักษณะอาการคล้ายติดเชื้อโรคเฮอร์ปีไวรัสในช้าง (EEHV)

ประเด็นที่ 2 เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียในระบบทางเดินทางอาหาร

 

ลาก่อน "ชบาแก้ว" ลูกช้างป่าพลัดหลงขวัญใจชาวโซเชียลล้มแล้ว

 

ซึ่งทั้งสองอาการนั้นอาจเกิดมาจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ทำให้ลูกช้างป่าชบาแก้วเกิดความเครียด ส่งผลให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายลดลง จนเป็นสาเหตุให้เกิดการติดเชื้อและแสดงอาการอย่างรวดเร็ว โดยในช่วงระหว่างวัน 1-8 ธ.ค. 2563 อุณหภูมิในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว และท้องที่อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ ได้ลดต่ำลง อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ประมาณ 12-14 องศาเซลเซียสในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้นในตอนบ่าย ประมาณ 34 องศาเซลเซียส ซึ่งอุณหภูมิมีความแตกต่างกันอย่างมากระหว่างกลางวันและกลางคืน

 

ลาก่อน "ชบาแก้ว" ลูกช้างป่าพลัดหลงขวัญใจชาวโซเชียลล้มแล้ว

 

4. ผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นประการใดจะรายงานให้ทราบต่อไป

 

ลาก่อน "ชบาแก้ว" ลูกช้างป่าพลัดหลงขวัญใจชาวโซเชียลล้มแล้ว

 

ลาก่อน "ชบาแก้ว" ลูกช้างป่าพลัดหลงขวัญใจชาวโซเชียลล้มแล้ว

 

Cr. ประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ข้อมูล นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด