ข่าว

พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ เตรียมเปิดงานมหกรรมภูมิพลังแผ่นดินน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9 นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม

พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ เตรียมเปิดงานมหกรรมภูมิพลังแผ่นดินน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9 นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

 พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ จ.ปทุมธานี เตรียมเปิดงานมหกรรม "ภูมิพลังแผ่นดิน" เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สดุดีพระเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม

พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ จ.ปทุมธานี เตรียมเปิดงานมหกรรม "ภูมิพลังแผ่นดิน" เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สดุดีพระเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม ที่ทรงพระราชกรณียกิจพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดินที่ประสบความสำเร็จผลงานเป็นที่ประจักษ์ชัดและเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและนานาประเทศ 
นางสาวสมพิศ  วงศ์ปัญญา รองผู้อำนวยการ (ฝ่ายบริหาร) รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวว่า “การจัดงานมหกรรมภูมิพลังแผ่นดินถือเป็นงานใหญ่ประจำปีที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาทรัพยากรดินเพื่อการเกษตร

            พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ เตรียมเปิดงานมหกรรมภูมิพลังแผ่นดินน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9 นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม

                พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ เตรียมเปิดงานมหกรรมภูมิพลังแผ่นดินน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9 นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม

              พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ เตรียมเปิดงานมหกรรมภูมิพลังแผ่นดินน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9 นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม

                                              นางสาวสมพิศ วงศ์ปัญญา

และในปีนี้สมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก (Global Soil Partnership : GSP) ได้กำหนดหัวข้อการจัดงานวันดินโลก “Keep soil alive, protect soil biodiversity : รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน” ภายในงานจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ อาทิ นิทรรศการรักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน นิทรรศการภูมิพลังแผ่นดิน แผ่นดินนี้มีพลัง นิทรรศการรักแผ่นดินตามรอยพ่อโดยความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน พี่น้องเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระปรีชาสามารถด้านการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดินมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ยังมีการจัดอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศาสตร์พระราชาจากการอบรมวิชาของแผ่นดิน และอบรมเชิงปฏิบัติการ อาทิ หลักสูตรเกษตรแปลก แหวกแนวโดยอาจารย์ปา ไชยปัญหา หลักสูตรเกษตรสวนทาง สร้างรายได้ โดยอาจารย์วีรยุทธ ศรีเลอจันทร์ หลักสูตรพลังแผ่นดิน พลังชีวิต  โดยอาจารย์ไพโรจน์ อรรคสีวร เป็นต้น ชม ช้อป สินค้าเกษตรอินทรีย์จากเกษตรกรในตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงกว่า 300.บูธ  พิเศษวันที่ 5 ธันวาคม 2563 ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติและร่วมกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย  
นายสมเกียรติ  ไพฑูรย์ เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จังหวัดนครราชสีมา กล่าวเพิ่มเติมว่า “นิทรรศการภูมิพลังแผ่นดิน แผ่นดินนี้มีพลัง จัดแสดงโมเดล 8 ฐานการเรียนรู้ เช่น ภูมิสังคม “วิถีบ้านบ้าน”ภูมิสังคม “เกษตรคนเมือง” เกษตรทฤษฎีใหม่ตามภูมินิเวศ ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตความเป็นอยู่ผ่านปัจจัย 4  ในการดำรงชีวิต การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้สู่การพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน           โดยพี่น้องเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ทั้ง 4 ภาคที่ร่วมแรง ร่วมใจ จัดนิทรรศการนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างแรงบันดาลใจให้กับประชาชน”  

            พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ เตรียมเปิดงานมหกรรมภูมิพลังแผ่นดินน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9 นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม

                                           นายวัชระ  สิงห์โตทอง

 ด้านนายวัชระ  สิงห์โตทอง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี ผู้แทนจากหน่วยงาน ที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการ เปิดเผยว่า "การได้มาร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่ได้ร่วมเผยแพร่พระเกียรติคุณพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร เพื่อให้ประชาชนได้เกิดความตระหนักในการร่วมกันปกป้องดูแลรักษาทรัพยากรดินที่เสื่อมโทรมขาดความอุดมสมบูรณ์ให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง" 
นางสาวสมพิศ  วงศ์ปัญญา กล่าวทิ้งท้ายว่า “ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน เยาวชน และผู้ที่สนใจ ร่วมเรียนรู้ศาสตร์พระราชา สืบสาน รักษา ต่อยอดจากในหลวงรัชกาลที่ 9 สู่ในหลวงรัชกาลปัจจุบันที่ทรงพระราชทานความช่วยเหลือต่างๆ แก่พสกนิกรชาวไทย สืบทอดพลังแห่งความดีผู้ทรงเป็นดั่งกำลังของแผ่นดิน พลังของปวงชนชาวไทย ระหว่าง3 – 6 ธ.ค. 63เวลา08.00 – 17.00 น.ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ปทุมธานี”

                พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ เตรียมเปิดงานมหกรรมภูมิพลังแผ่นดินน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9 นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 0-2529-2212-13 มือถือ 087-359-7171 , 094-649-2333 www.wisdomking.or.th facebook : พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ และ Line ID: @wisdomkingfan

โปรลาซาด้า

พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ เตรียมเปิดงานมหกรรมภูมิพลังแผ่นดินน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9 นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม

logoline