ข่าว

"อานนท์ แสนน่าน" นำเครือข่ายหมู่บ้านเสื้อแดงยื่นหนังสือผู้ว่าฯลำปาง เอาผิดคนจาบจ้วงสถาบันฯ

"อานนท์ แสนน่าน" นำเครือข่ายหมู่บ้านเสื้อแดงยื่นหนังสือผู้ว่าฯลำปาง เอาผิดคนจาบจ้วงสถาบันฯ
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"อานนท์ แสนน่าน"นำทัพหมู่บ้านเสื้อแดงรักษาพระองค์ภาคเหนือยื่นหนังสือผ่านผู้ว่าฯลำปาง ถึงนายกรัฐมนตรีเอาผิดพวกจาบจ้วงหวังล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์

20 พ.ย. 63 ที่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.วังเหนือ จ.ลำปาง นายอานนท์ แสนน่าน ในฐานะผู้ริเริ่มก่อตั้งหมู่บ้านเสื้อแดง อดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงแห่งประเทศไทย ประธานเครือข่ายหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นเรารักประเทศไทย ร่วมกับ หลวงปู่พุทธะอิสระ หรือ “นายสุวิทย์ ทองประเสริฐ” อดีตเจ้าอาวาสวัดอ้อน้อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม และ กองทัพประชาชนปกป้องสถาบัน ร่วมจัดงาน “รวมลานบ้าน ชวนกินข้าว ฟังเรื่องเล่าพระเจ้าอยู่หัวฯ” โดยมีตัวแทนจากอำเภอต่างๆ ของจังหวัดลำปางร่วมรับฟังจำนวนมาก

                       "อานนท์ แสนน่าน" นำเครือข่ายหมู่บ้านเสื้อแดงยื่นหนังสือผู้ว่าฯลำปาง เอาผิดคนจาบจ้วงสถาบันฯ

 

ต่อจากนั้น นายอานนท์ แสนน่าน ในฐานะผู้ริเริ่มก่อตั้งหมู่บ้านเสื้อแดง อดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงแห่งประเทศไทย นายสมชัย แสงทอง อดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงภาคเหนือ นางนิตยา นาโล อดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงภาคอีสาน ร่วมกันอ่านแถลงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และ ยื่นหนังสือต่อทางผู้ว่าราชการจังหวัดถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยมี ว่าที่ พ.ต.อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นตัวแทนมารับหนังสือ

                             "อานนท์ แสนน่าน" นำเครือข่ายหมู่บ้านเสื้อแดงยื่นหนังสือผู้ว่าฯลำปาง เอาผิดคนจาบจ้วงสถาบันฯ

นายอานนท์ ได้กล่าวว่า ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นคนเสื้อแดง เสื้อเหลือง หรือ เสื้อหลากสี ทุกคนมารวมพลังเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ พวกตนรับไม่ได้กับพฤติกรรมของกลุ่ม 3 นิ้ว ที่จาบจ้วงและหวังล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ เราคือคนไทยผู้รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผู้จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะอดีตหมู่บ้านเสื้อแดงวันนี้เราได้สถาปนาตัวเองขึ้นมาเป็น "หมู่บ้านแสดงรักษาพระองค์" เดินทางมาทำกิจกรรม “รวมลานบ้าน ชวนกินข้าว ฟังเรื่องเล่าพระเจ้าอยู่หัวฯ” ในพื้นที่ภาคเหนือเริ่มตั้งแต่จังหวัดตาก จังหวัดเชียงราย จังหวัดลำปาง และ จังหวัดเชียงใหม่ หลังจากนั้นจะเดินทางลงใต้เพื่อจัดกิจกรรมแบบเดียวกัน ซึ่งในวันนี้ได้ยื่นหนังสือผ่าน "ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง" ถึงนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เพื่อเรียกร้องมิให้แก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญในหมวดพระมหากษัตริย์ และเร่งรัดดําเนินคดีต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่จาบจ้วง ด้อยค่าสถาบัน พระมหากษัตริย์พร้อมทั้งเร่งรัดปฏิรูปกระบวนการศึกษาของชาติให้สอดคล้อง กับขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีและวัฒนธรรมของคนในชาติผ่าน "ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง"

 

                                   "อานนท์ แสนน่าน" นำเครือข่ายหมู่บ้านเสื้อแดงยื่นหนังสือผู้ว่าฯลำปาง เอาผิดคนจาบจ้วงสถาบันฯ

 

ข้อเรียกร้อง กองทัพประชาชนเพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์จังหวัดลำปาง ดังนี้ 

ข้อ 1 เรื่อง การแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่มี การเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญฉบับนี้มาจากการทํา ประชามติของประชาชนคนไทยทั้งประเทศ หากจะทําการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ฉบับ
นี้ รัฐบาลต้องจัดทําประชามติ เพื่อให้ประชาชน ตัดสินใจว่าเห็นชอบหรือไม่ เห็นชอบ เพราะอํานาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย ไม่ใช่เป็นของประชาชน กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง และห้ามแก้ไขในหมวดพระมหากษัตริย์ทุกมาตรา

ข้อ 2 ขอให้รัฐบาลจัดการปฏิรูปหลักสูตรกระบวนการศึกษาให้สอดคล้อง กับขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีและวัฒนธรรมของไทย เพื่อป้องกันผู้ไม่หวังดี แฝงเข้ามาบ่อนทําลาย รากเหง้าของชนเผ่าไทย

ข้อ 3 เรื่องขอให้รัฐบาลดําเนินการ กับบุคคล คณะบุคคล หรือกลุ่ม การเมืองที่จาบจ้วงล่วงเกินหมิ่นประมาท ด้อยค่าสถาบันพระมหากษัตริย์ตามบทบัญญัติของกฎหมาย "กองทัพประชาชนเพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ภาคเหนือ
 

logoline