ข่าว

นศท.พะเยา โชว์ศักยภาพสร้างนวัตกรรม - นิทรรศการทางด้านทหาร

นศท.พะเยา โชว์ศักยภาพสร้างนวัตกรรม - นิทรรศการทางด้านทหาร
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

นศท.พะเยา โชว์ศักยภาพสร้างนวัตกรรม - นิทรรศการทางด้านทหาร เพื่อรับการตรวจตามโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน

นศท.พะเยา โชว์ศักยภาพสร้างนวัตกรรม - นิทรรศการทางด้านทหาร

วันนี้ ( 4 พฤศจิกายน 2563 ) ที่หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มลฑลทหารบกที่ 34 จ.พะเยา ( นฝ.นศท.มทบ.34 ) พ.ท.กตัญญู หงษ์โต ผบ.นฝ.นศท.มทบ.34, คณะครูฝึก, คณะผู้กำกับ นศท.และ นศท.ในกำกับ ได้จัดโชว์นิทรรศการและนวัตกรรมของนศท.ของสถานศึกษาต่างๆ ของหน่วยฝึก เพื่อรับการตรวจตามโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน ปี 2563 ซึ่งมี พ.อ.อิทธิเชษฐ์  สีห์นำเงินมี เป็นหัวหน้าคณะชุดตรวจ

นศท.พะเยา โชว์ศักยภาพสร้างนวัตกรรม - นิทรรศการทางด้านทหาร

 

นศท.พะเยา โชว์ศักยภาพสร้างนวัตกรรม - นิทรรศการทางด้านทหาร

นศท.พะเยา โชว์ศักยภาพสร้างนวัตกรรม - นิทรรศการทางด้านทหาร

 

ซึ่งในการมาตรวจตามโครงการฯ ในครั้งนี้จะมีการตรวจมาตรฐานการปฏิบัติของศูนย์ฝึก 15 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาทรัพยากรในการฝึก, ด้านการให้ความสัคัญในการฝึก, ด้านการฝึกประสิทธิภาพในการฝึกปกติ, ด้านการฝึกประสิทธิภาพในการฝึกภาคสนาม, ด้านประสิทธิภาพการรับสมัคร การรายงานตัว, ด้านประสิทธิภาพงานทะเบียนพล, ด้านเสริมสร้างลักษณะผู้นำ, ด้านการเสริมสร้างระเบียบวินัย, ด้านการปลูกจิตสำนึกที่ดี, ด้านการส่งเสริมให้สถานศึกษาดำเนินโครงการ, ด้านการสนับสนุนโครงการแหล่งข่าวประชาชน, ด้านการให้บริการ, ด้านบริหารงบประมาณ และด้านการปฏิบัติตามนโนบายการฝึก

นศท.พะเยา โชว์ศักยภาพสร้างนวัตกรรม - นิทรรศการทางด้านทหาร

 

นศท.พะเยา โชว์ศักยภาพสร้างนวัตกรรม - นิทรรศการทางด้านทหาร

นศท.พะเยา โชว์ศักยภาพสร้างนวัตกรรม - นิทรรศการทางด้านทหาร

 

ในขณะเดียวกันทางคณะผู้ตรวจฯ ได้ชมนิทรรศการและผลงานนวัตกรรมทางการทางทหารของ นศท.ของสถานศึกษาต่างๆกว่า 30 รายการ เช่น นวัตกรรมการสร้างเครื่องบินตรวจจับอุณภูมิและหมอกควัน ของ นศท.มหางวิทยาลัยพะเยา, หุ่นยนต์ช่วยเหลือแพทย์ พยาบาล ทำงานในห้องผู้ป่วยโควิด 19 ผลงานของ นศท.ร.ร.พะเยาพิทยาคม, การสร้าง บังคับเครื่องบินเล็กของ นศท. ร.ร.ฟากกว๊านวิทยาคม และการสร้างเครื่องช่วยฝึกเล็งอาวุธปืน HK33 ของวิทยาลัยไชยพันธ์พงษ์เทคโนโลยี เป็นต้น 

นศท.พะเยา โชว์ศักยภาพสร้างนวัตกรรม - นิทรรศการทางด้านทหาร

 

นศท.พะเยา โชว์ศักยภาพสร้างนวัตกรรม - นิทรรศการทางด้านทหาร

นศท.พะเยา โชว์ศักยภาพสร้างนวัตกรรม - นิทรรศการทางด้านทหาร

นพพร ทาทาน ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.พะเยา

โปรฯ แรงแห่งปี 11.11 ไม่ซื้อถือว่าพลาด คลิกเลย

นศท.พะเยา โชว์ศักยภาพสร้างนวัตกรรม - นิทรรศการทางด้านทหาร

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด