ข่าว

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดงานเทศกาลกินเจจังหวัดอุตรดิตถ์ปี 2563

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดงานเทศกาลกินเจจังหวัดอุตรดิตถ์ปี 2563 ซึ่งถือเป็นประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีนที่ปฏิบัติกันมาจากรุ่นสู่รุ่นตั้งแต่บรรพกาลอย่างแพร่หลายและต่อเนื่องมาทุกปี

ที่โรงแจบ่วงซิ่วตั๊ว​ ถนนอินใจมี​ ต.ท่าอิฐ​ อ.เมือง​ จ.อุตรดิตถ์​ นายผล​ ดำธรรม​ ผู้ว่าราชการจังหวัด​อุตรดิตถ์​เป็น​ประธาน​เปิด​กิจกรรม​ งานเทศกาลกินเจ จังหวัดอุตรดิตถ์ปี 2563 โดยมีนายวีระ​ รัตนะศิริกุลชัย​ ประธาน​มูลนิธิ​อุตรดิตถ์​สงเคราะห์​ นายสุรชัย​ ประธานโรงแจบ่วงซิ่วตั๊ว​ นายสหวิช​ อภิชัย​วิศรุต​กุล​ ปลัด​จังหวัด​อุตรดิตถ์​ นายประเดิม​ เดชา​ยนต์​บัญชา​ นายอำ​เภอเมือง​อุตรดิตถ์​ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ​คณะกรรมการโรงแจบ่วงซิ่วตั๊ว​ นายประพลวัต​ ปัญญายงค์​ ประธานหอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์​พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ​ และผู้ที่ถือศีล​กินเจในช่วงเทศกาลกินเจเข้าร่วมกิจกรรม ในการจัดกิจกรรมในวันนี้เนื่องด้วยโรงแจบ่วงซิวตัว ซึ่งเป็นโรงแจประจำจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นสาธารณสมบัติของชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ต่อตั้งมานานกว่า 70 กว่าปีแล้ว ได้จัดเทศกาลกินเจหรือ 9 อ่วงเจ​ หรือคิ้วอ่วงเจ ซึ่งถือเป็นประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีนที่ปฏิบัติกันมาจากรุ่นสู่รุ่นตั้งแต่บรรพกาลอย่างแพร่หลายและต่อเนื่องมาทุกปี

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดงานเทศกาลกินเจจังหวัดอุตรดิตถ์ปี 2563

เทศกาลกินเจปีนี้เริ่มตั้งแต่วันขึ้น 1 ค่ำเดือน 9 ถึงวันขึ้น 9 ค่ำเดือน 9 ตามปีปฏิทินจีนปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคมจนถึงวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2553 โดยผู้มาร่วมงานจะนุ่งขาวห่มขาวหรือชุดสุภาพเพื่อแสดงถึงการตัดกิเลสจากโลกภายนอก อาหารที่มีเนื้อสัตว์ งดผักที่มีกลิ่นฉุนตามข้อห้าม พร้อมทั้งการรักษาศีลปฏิบัติธรรมละเว้นอบายมุข ของมึนเมาทั้งปวง ก่อให้เกิดบุญกุศลเป็นศิริมงคลแก่ชีวิตของตนเองและครอบครัว เพื่อเป็นการชำระร่างกายจิตใจให้บริสุทธิ์ทำบุญทำทาน แบ่งปันในพิธีทิ้งกระจาดแจกสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีวิตดังนี้ผลที่ได้อีกประการหนึ่งคือการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ให้คนทุกรุ่นได้มีโอกาสร่วมกันสร้างความสัมพันธ์ความร่วมมืออันดี กับภาครัฐร่วมเอกชนและชุมชนนอกจากนี้ยัง เป็นเรื่องการฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าหรือ covid-19 และภัยธรรมชาติทั้งยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในจังหวัดอุตรดิตถ์และประชาชนทั่วประเทศ

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดงานเทศกาลกินเจจังหวัดอุตรดิตถ์ปี 2563

สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดในครั้งนี้ 1 เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีเทศกาลกินเจของจังหวัดอุตรดิตถ์ 2 เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้ครอบครัวทั้งประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะเยาวชนหันมาถือศีลกินเจนุ่งขาวห่มขาวทำความดีละเว้นความชั่วและเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีนร่วมกันทุกเชื้อสายในจังหวัดอุตรดิตถ์ให้คงอยู่สืบไป

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดงานเทศกาลกินเจจังหวัดอุตรดิตถ์ปี 2563

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดงานเทศกาลกินเจจังหวัดอุตรดิตถ์ปี 2563

3 เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดอุตรดิตถ์ให้มีการหมุนเวียนดีขึ้น 4 เพื่อสร้างภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นในความเป็นอุตรดิตถ์เมืองน่าอยู่ เมืองแห่งคุณภาพชีวิตผลผลิตปลอดภัย เมืองมหัศจรรย์แห่งผลไม้ 5 เพื่อเป็นการพัฒนาให้งานเทศกาลกินเจจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นงานประจำปีของจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ยิ่งใหญ่ขึ้นและจัดให้มีขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกๆปี 6 เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดงานเทศกาลกินเจจังหวัดอุตรดิตถ์ปี 2563

การจัดงานเทศกาลกินเจจังหวัดอุตรดิตถ์ 2563 ในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน คือจากคณะกรรมการจัดงานกินเจเยาวราชกรุงเทพฯ คณะกรรมการมูลนิธิปอเต็กตึ้ง สนับสนุนข้อมูลคำแนะนำและข้าวสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ คณะกรรมการโรงเจบ่วงซิ่วตัว คณะกรรมการมูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์ คณะกรรมการมูลนิธิธารน้ำใจจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์และ yec จังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการสมาคมฮากกาจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการศาลเจ้าปักเก๊กโกวเบี่ย​ คณะกรรมการ​สุขาวดี​ สโมสรโรตารี่อุตรดิตถ์​ สโมสรโรตารี่ศิลาอาสน์​ โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดอุตรดิตถ์ โรงเรียนไตรศาสตร์วิเทศศึกษา และภาคธุรกิจ ประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ร่วมกันสนับสนุนเงินทุนในการพิมพ์ป้ายประชาสัมพันธ์ทั่วเมือง เจ้าภาพอาหารเจเพื่อบริการฟรีในโรงทานอาหารเจและสนับสนุน ข้าวสาร น้ำตาล น้ำมันพืช น้ำดื่ม เทศกาลกินเจจังหวัดอุตรดิตถ์จัดขึ้น 9 วัน 9 คืน ขอเชิญชวนผู้ที่ถือศีลกินเจมาทานอาหารเจได้ฟรีที่ โรงแจบ่วงซิ่วตัวได้ทุกวัน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดงานเทศกาลกินเจจังหวัดอุตรดิตถ์ปี 2563

ณัฐวัฒน์  ราชประสิทธิ์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์

#โปรฯ เด็ดโดนใจ จากลาซาด้า คลิ๊กเลย ตำรวจเชียงราย บุกทลายบ่อนพนันออนไลน์ รวบ 7 ผู้ต้องหาพร้อมของกลาง

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ