ข่าว

ศ.ดร.พุทธพร แข็งแรง ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดคลองโพธิ์ อุตรดิตถ์

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ศ.ดร.พุทธพร แข็งแรง ผู้แทนพระองค์ฯ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานวัดคลองโพธิ์ อุตรดิตถ์ เงินปัจจัยสมทบถวาย 660,000 บาท ทำนุบำรุงสืบทอดพระพุทธศาสนา

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 63 ที่วัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง แห่งแรกจังหวัดอุตรดิตถ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินให้ ศ.ดร.พุทธพร แข็งแรง ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้โคกหนองนาพุทธพรภูพญาโมเดลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ผู้แทนพระองค์ อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ในเทศกาลกฐิน ประจำปี 2563 ณ วัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ พระอารามหลวงแห่งแรกของจังหวัดอุตรดิตถ์

ศ.ดร.พุทธพร แข็งแรง ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดคลองโพธิ์ อุตรดิตถ์

ศ.ดร.พุทธพร แข็งแรง ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดคลองโพธิ์ อุตรดิตถ์

นายสรสาสน์  สีเพ็ง ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาชุมชน พร้อมคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก โดยมีพุทธศาสนิกชน คณะศรัทธาญาติธรรม พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมบุญงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานครั้งนี้ ในโอกาสนี้ พระศรีปริยัติวิมล รักษาการเจ้าอาวาสวัดคลองโพธิ์ รองเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ คณะสงฆ์เห็นสมควรสาธุกาล ให้พระเถระองค์ครองผ้าพระกฐินพระราชทานแก่ พระศรีปริยัติวิมล รักษาการเจ้าอาวาสวัดคลองโพธิ์ เป็นผู้ครองผ้าพระกฐินพระราชทาน

ศ.ดร.พุทธพร แข็งแรง ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดคลองโพธิ์ อุตรดิตถ์

พิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีทอดกฐินในพระพุทธศาสนา ให้มีความเจริญรุ่งเรืองถาวรสืบไป โดยมียอดปัจจัยสมทบและบริวารกฐิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 660,000 บาท ถวายเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสืบทอดพระพุทธศาสนาสืบต่อไป

ศ.ดร.พุทธพร แข็งแรง ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดคลองโพธิ์ อุตรดิตถ์

ศ.ดร.พุทธพร แข็งแรง ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดคลองโพธิ์ อุตรดิตถ์

วัดคลองโพธิ์ ในที่ตั้งปัจจุบันนี้ เป็นวัดที่ย้ายขึ้นมาสร้างใหม่ เพราะตัววัดเดิมนั้นสร้างติดอยู่ที่ฝั่งคลองโพ ด้านตะวันออกติดกับแม่น้ำน่านในปัจจุบัน เดิมนั้นชื่อว่า “วัดป่าข่อย” ไม่มีโบสถ์ เป็นวัดเก่าแก่ที่ไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างในสมัยใด สืบถามคนเก่าแก่ที่มีอายุมาก ก็พอจะทราบว่าเมื่อเกิดมาก็เห็นวัดอยู่ในสภาพนี้แล้ว ต่อมาวัดได้ถูกภัยธรรมชาติน้ำซัดตลิ่งพังลงมาเรื่อย ๆนานเข้าก็ถึงกุฏิและศาลาการเปรียญ ท่านเจ้าอาวาสในสมัยนั้นคือท่านอุปัชฌาย์เรือง จึงได้ย้ายวัดป่าข่อยมาสร้างใหม่ทางด้านตะวันตกของวัดเก่า เพียงแต่มีข้ามคลอง (คลองโพ) ห่างจากแม่น้ำน่านประมาณ 2 เส้น ประชาชนมักนิยมเรียกวัดที่ย้ายมาสร้างใหม่นี้ว่า “วัดใหม่”

ศ.ดร.พุทธพร แข็งแรง ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดคลองโพธิ์ อุตรดิตถ์

ศ.ดร.พุทธพร แข็งแรง ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดคลองโพธิ์ อุตรดิตถ์

 

ต่อมา ประมาณปี พ.ศ. 2462 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เสด็จตรวจการคณะสงฆ์หนเหนือ ในขณะที่เสด็จตรวจการจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จอดเรือพระประเทียบประทับแรมริมฝั่งแม่น้ำน่านหน้าวัดใหม่ ซึ่งเป็นท่าข้ามไปมาระหว่างฝั่งแม่น้ำ มีตามคำบอกเล่าของคนเก่าคนแก่ว่า ในครั้งนั้นคณะสงฆ์ร่วมกับคณะอุบาสกอุบาสิกา ได้มารอรับเสด็จที่หน้าวัดจำนวนมาก และได้สร้างปะรำพิธีรับเสด็จที่ริมฝั่งแม่น้ำน่านหน้าวัดใหม่นั่นเอง

ศ.ดร.พุทธพร แข็งแรง ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดคลองโพธิ์ อุตรดิตถ์

ศ.ดร.พุทธพร แข็งแรง ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดคลองโพธิ์ อุตรดิตถ์

เมื่อพระองค์ประทานโอวาทแก่คณะสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกาที่มารอรับเสด็จแล้วมีรับสั่งกับเจ้าอาวาสวัดใหม่นั้นว่า "วัดนี้ชื่ออะไร มีพระภิกษุสามเณรกี่รูป และมีการศึกษาพระปริยัติหรือไม่" ท่านเจ้าอาวาสได้กราบทูลตามความเป็นจริงทุกประการ และพระองค์ได้ทรงถามคลองที่ผ่านหน้าวัดว่าชื่ออะไร ท่านเจ้าอาวาสจึงกราบทูลชื่อ “คลองโพ” พระองค์จึงรับสั่งว่า ถ้าอย่างนั้น วัดนี้ก็ควรจะชื่อว่า “วัดคลองโพธิ์” วัดใหม่จึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น วัดคลองโพธิ์ จนมาถึงปัจจุบันนี้

ศ.ดร.พุทธพร แข็งแรง ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดคลองโพธิ์ อุตรดิตถ์

ศ.ดร.พุทธพร แข็งแรง ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดคลองโพธิ์ อุตรดิตถ์

ศ.ดร.พุทธพร แข็งแรง ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดคลองโพธิ์ อุตรดิตถ์

สมภพ  สินพิพัฒนฤดี ผู้สื่อข่าวจังหวัดอุตรดิตถ์

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด