ข่าว

อธิบดีกรมธนารักษ์ลงพื้นที่เชียงราย ตรวจการขอเช่าที่ดินกว่า 2,000 ราย

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

อธิบดีกรมธนารักษ์ลงพื้นที่ จ.เชียงราย เพื่อตรวจการขอเช่าที่ดินจากกรมธนารักษ์ และเปิดให้ประชาชนได้ยื่นเอกสารการเช่า โดยคาดว่าจะมี ประมาณ 2,000 ราย และคงจะแล้วเสร็จในเดือน มกราคม 2564

วันที่ 10 ต.ค. 2563 เวลา 09.00น. นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ และคณะร่วมกับนายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สายลงพื้นที่ บ้านดอยงาม ม.2 บ้านเวียงพาน ม.3 และ บ้านผาแตก ม.10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย เพื่อติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยการให้ประชาชนได้เช่าที่ดินจากกรมธนารักษ์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย

อธิบดีกรมธนารักษ์ลงพื้นที่เชียงราย ตรวจการขอเช่าที่ดินกว่า 2,000 ราย

ที่ผ่านมากรมธนารักษ์และอำเภอแม่สายร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหา การบุกรุก และการครอบครองที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ ในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลข ชร.1154 กว่า 680 ไร่ ให้กับพี่น้องประชาชน ส่วนใหหญ่ก็จะเป็น บ้านเรือน สถานที่ราชการ ตึกอาคารพาณิชย์  ไร่ สวนการเกษตร โดยจะดำเนินการให้ประชาชนยื่นขอคำร้องเช่าที่ราชพัสดุ และรางวัดสอบสวนสิทธิของผู้ครอบครองที่ดินราชพัสดุ แต่มีข้อเขื่อนไขตามที่เข้าอยู่อาศัยดังนี้

1.ต้องเข้าอยู่อาศัยบุกรุกในที่ดินราชพัสดุดังกล่าวก่อน วันที่ 4 ต.ค. 2546 

2.ถ้าหากเข้าอยู่อาศัยบุกรุกในที่ดินราชพัสดุดังกล่าวหลังวันที่ 4 ต.ค. 2546 จะถูกดำเนินคดีตามกกหมาย  

3.ยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่า กรณีถ้าหากเข้าอยู่อาศัยบุกรุกในที่ดินราชพัสดุก่อนวันที่ 1 ต.ค. 2527 และมีเขื่อนไขอัตราค่าผ่อนปรน ตามสภาพพื้นที่ – ยกเว้นค่าเสียหาย  

4.ถ้ามีการยื่นคำร้องเอกสารและเข้าหลักเกณฑ์ถูกต้อง ตามการขอเช่าที่ดินราชพัสดุ จะต้องมีการติดประกาศไว้ 30 วัน เพื่อให้ผุ้มีส่วนได้เสียคัดค้านได้  4.ขั้นตอนชำระค่าเช่า ค่าธรรมเนียม ของการเช่าที่ราชพัสดุ 

อธิบดีกรมธนารักษ์ลงพื้นที่เชียงราย ตรวจการขอเช่าที่ดินกว่า 2,000 ราย

5.รับสัญญาเช่า ที่ดินราชพัสดุ ตามที่ได้ยื่นขอเช่าจากกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ในรูปแบบ 1.เช่าที่ดินราชพัสดุทำการเกษตรจะได้รับสัญญาเช่าเล่มเขียว  2. เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อประโยชน์อย่างทั่วไปจะได้รับสัญญาเช่า เล่มสีขาว  3. เช่าที่ดินราชพัสดุที่อยู่อาศัยบ้านเรือนจะได้รับสัญญาเช่าเล่มเหลือง  4. เช่าที่ดินราชพัสดุปลูกสร้างตึกอาคารเชิงพาณิชย์  โรงงานอุตสาหกรรม  การทำเกษตรเชิงพาณิชย์ อุตสาหกรรม จะได้รับสัญญาเช่าเล่มแดง

อธิบดีกรมธนารักษ์ลงพื้นที่เชียงราย ตรวจการขอเช่าที่ดินกว่า 2,000 ราย

 

โดยผู้ครอบครองที่เข้าอยู่อาศัยจะต้องมีเอกสารหลักฐานในการครอบครองที่ดิน ก่อนวันที่ 4 ต.ค. 2546 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการสํารวจที่ราชพัสดุ เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายของที่ดินราชพัสดุที่กำหนดเอาไว้ ซึ่งขณะนี้นายช่างได้ดำเนินการรังวัด กำหนดหลักเขต และเปิดให้ประชาชนได้ยื่นขอเช่าจากกรมธนารักษ์ โดยคาดว่าจะมี ประมาณ 2,000 ราย และคงจะแล้วเสร็จในเดือน มกราคม 2564

อธิบดีกรมธนารักษ์ลงพื้นที่เชียงราย ตรวจการขอเช่าที่ดินกว่า 2,000 ราย

บัณฑิตย์ พันธ์พลากร ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.เชียงราย

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด