ข่าว

"ครูต่างชาติ"อยู่ในไทยกว่า11,200 คน"จับกัง1"เตือน ร.ร.รัฐ-เอกชน ต้องยื่นขออนุญาตทำงานไม่มียกเว้น

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายกรมการจัดหางาน เข้มงวด ตรวจสอบครูชาวต่างชาติและสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ที่มีการจ้างครูต่างชาติเข้าทำงาน หากพบทำงานในประเทศไทยโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน ให้ดำเนินคดีตามกฎหมาย

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ได้มอบหมายให้กรมการจัดหางาน ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย ในตำแหน่งครูผู้สอนในโรงเรียนหรือสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนว่า ได้ดำเนินการขอรับใบอนุญาตทำงาน (Work permit) อย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่  หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่า มีครูชาวต่างชาติทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน ในโรงเรียนหรือสถานศึกษา ครูชาวต่างชาตินั้นต้องถูกดำเนินคดีในข้อหา เป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้ มีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 – 50,000 บาท และถูกผลักดันกลับประเทศ  ส่วนนายจ้างที่จ้างคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือให้คนต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้ จะมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 – 100,000 บาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน  และถ้ายังพบกระทำผิดซ้ำจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50,000 – 200,000 บาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน หรือทั้งจำทั้งปรับ และห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงานเป็นเวลา 3 ปี
 

ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยมีครูชาวต่างชาติทั่วประเทศ จำนวน 11,200 คน  โดยสัญชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยมากที่สุด  5 อันดับแรก ได้แก่  1. ฟิลิปปินส์ 4,360 คน  2. อังกฤษ  1,569 คน  3. สหรัฐอเมริกา 1,143 คน  4. จีน 778 คน   5. ญี่ปุ่น 351 คน  และอื่นๆ  2,999 คน (ข้อมูลจากสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน)

ด้านนายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า ได้กำชับสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดและสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10  ดำเนินการตรวจสอบและควบคุมการทำงานของคนต่างด้าวในพื้นที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามกฎหมาย  ซึ่งคนต่างด้าวที่จะขอรับใบอนุญาตทำงานในตำแหน่งครูผู้สอนในสถานศึกษา ต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง (NON-IMMIGRANT VISA) โดยมิใช่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางผ่าน (TOURIST/TRANSIT VISA)  มีเอกสารการประกอบวิชาชีพครู  ใบรับรองแพทย์ซึ่งรับรองว่าผู้ขอไม่มีโรคต้องห้ามตามกฎหมาย (มีอายุไม่เกิน 6 เดือน)  และไม่เคยต้องโทษจำคุกในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวในระยะเวลา 1 ปี ก่อนวันขอรับใบอนุญาต  โดยยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงาน  ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1-10 ที่เป็นสถานที่ตั้งของสถานศึกษา  รอพิจารณาคุณสมบัติและตรวจสอบเอกสาร  3 วันทำการ และชำระค่าธรรมเนียมการอนุญาตทำงานตามระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต คือ ไม่เกิน 3 เดือน จำนวน 750 บาท  ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1,500 บาท  และไม่เกิน 1 ปี จำนวน 3,000 บาท
 
 
 

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือที่ไลน์ @service_workpermit  และสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน  ซึ่งมีการจัดล่ามภาษาอังกฤษ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร แนะนำวิธีการทำงานในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว

 

ระเบิดราคา ลดแล้วลดอีก ช้อปเลย..

\"ครูต่างชาติ\"อยู่ในไทยกว่า11,200 คน\"จับกัง1\"เตือน ร.ร.รัฐ-เอกชน ต้องยื่นขออนุญาตทำงานไม่มียกเว้น

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ