ข่าว

เปิดประวัติ "วัดแจ้ง" วัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ อายุกว่า 630 ปี

เปิดประวัติ "วัดแจ้ง" วัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ อายุกว่า 630 ปี
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"วัดแจ้ง" วัดคู่บ้านคู่เมืองอู่ไท อายุกว่า 630 ปี ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เผยประวัติ "สมเด็จพระเจ้าตาก" เคยยกทัพมาสู้รบกับพม่าจนได้ชัยชนะ ก่อนเดินทางไปช่วยป้องกันกรุงศรีอยุธยา

 

วันที่ 18 ส.ค. 2563 พระอธิการภูมิสิษฐ์ ปิยสีโล เจ้าอาวาสวัดแจ้ง เล่าประวัติวัดแจ้งให้ผู้สื่อข่าวฟังว่า วัดแจ้งตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลอุทัยเก่า อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี เป็นวัดเก่าแก่ และคาดว่าจะเป็นแรกของจังหวัดอุทัยธานี และเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองอุทัยธานีมาจนถึงปัจจุบัน สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยสุโขทัยเป็นราชธานี ซึ่งเป็นศิลปะฝีมือช่างสุโขทัยประมาณปี พ.ศ.1920 ซึ่งเป็นสมัยสุโขทัยตอนปลาย และกรุงศรีอยุธยาตอนต้น นับเป็นปีที่สร้างวัดนี้ และวัดแจ้งได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา มาแล้วเมื่อประมาณ พ.ศ.1930

 

เปิดประวัติ "วัดแจ้ง" วัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ อายุกว่า 630 ปี

 

วัดแจ้ง เป็นโบรานสถาน มีพระประธานในอุโบสถอายุกว่า 630 ปี คู่กับวัดแห่งนี้ โดยมีการบูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถครอบของเดิมไปเมื่อปี 2558 ด้านหน้าของอุโบสถจะมีใบเสมาสร้างขึ้นจากศิลาแลง ภายในอุโบสถมีพระประทานเก่าแก่อายุกว่า 630 ปี และเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนและพุทธศาสนิกชนนับถือ และมักจะเดินทางมาสะเดาะเคราะห์เพื่อความเป็นสิริมงคล ด้วยการลอดฐานใต้พระประทาน และภายในอุโบสถจะมีภาพจิตกรรมฝาผนังซึ่งเป็นภาพพระราชประวัติของ พระเจ้าตากสินมหาราช

 

เปิดประวัติ "วัดแจ้ง" วัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ อายุกว่า 630 ปี

 

ส่วนด้านหลังอุโบสถจะมีเจดีย์คู่เก่าแก่ซึ่งสันนิษฐานว่าได้ฝังกระดูกของขุนนางระดับเจ้านายและภรรยาไว้คู่กันในยุคสมัยที่สมเด็จพระเจ้าตากยกกองทัพมาที่วัดแห่งนี้ และด้านข้างอุโบสถจะมีพระปรางค์เก่าแก่อายุกว่า 430 ปี คล้ายกับพระปรางค์วัดอรุณวนาราม เป็นศิลปะพม่า จีน และมอญผสมผสานกัน

 

เปิดประวัติ "วัดแจ้ง" วัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ อายุกว่า 630 ปี

 

และถัดไปจะมีวิหารหลวงปู่แม้น หลวงปู่นาค ซึ่งหลวงปู่แม้นเป็นพระอาจารย์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ส่วนหลวงปู่นาคเป็นหมอยารักษาชาวบ้านในสมัยนั้น

 

เปิดประวัติ "วัดแจ้ง" วัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ อายุกว่า 630 ปี

 

 

เมืองหนองฉางเป็นเมืองโบราณตั้งแต่ยุคทวารวดี เมื่ออาณาจักรทวารวดีเสื่อมโทรมและร้างลงในที่สุด เมืองหนองฉางก็เสื่อมโทรมและร้างลงเช่นเดียวกัน ต่อมาในสมัยกรุงสุโขทัยได้มีท้าวมหาพรมเข้ามาสร้างบ้านสร้างเมือง ณ บ้านอุทัยเก่า และพาคนไทยเข้ามาอยู่ท่ามกลางหมู่บ้านร้าง พระเหรี่ยงและหมู่บ้านมอญจึงเรียกว่า "เมืองอู่ไท" ตามที่อยู่ของคนไทย และต่อมาเกิดความแห้งแล้ง เมืองนี้จึงถูกทิ้งร้างอีกครั้ง

 

เปิดประวัติ "วัดแจ้ง" วัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ อายุกว่า 630 ปี

 

สมัยกรุงศรอยุธยา มีชาวกระเหรี่ยงชื่อ "พะตะเบิด" ได้อพยพผู้คนเข้ามาอยู่ที่เมืองอุทัยเก่าอีกครั้งหนึ่ง พร้อมกับได้สร้างโบราณสถานไว้หลายแห่งและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ โดยขุดดินทางด้านทิศใต้ ของตัวเมืองเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ เรียกว่าทะเลสาบ และปรากฏในตำนานว่า พะตะเบิดได้เป็นเจ้าเมืองคนแรกของเมืองอู่ไท หรือเมืองอุทัยเก่า โดยเมืองอู่ไทมีฐานะเป็นหัวเมืองหน้าด่านชั้นนอก คอยสกัดกั้นกองทัพของพม่าที่จะเข้าไปตีกรุงศรีอยุธยา

 

เปิดประวัติ "วัดแจ้ง" วัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ อายุกว่า 630 ปี

 

และในปี พ.ศ.2309 กองทัพพม่ายกทัพมารุกรานไทย พระยาตากได้รับมอบหมายให้ไปสู้รบกับกองทัพพม่า ได้ชัยชนะและได้ความดีความชอบจึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระยาวชิรประการ เจ้าเมืองกำแพงเพชร แต่ก็ยังไม่ทันได้ปกครองเมืองกำแพงเพชรก็ถูกเรียกตัวเข้ามาป้องกันกรุงศรีอยุธยาจากเมืองตาก ได้มาทันกองทัพพม่าที่บ้านทัพทัน (ปัจจุบันคือ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี) ได้สู้รบกับพม่าจนได้ชัยชนะแล้วเดินทางต่อมาจนถึงวัดแจ้ง เมืองอู่ไท ก็สว่างหรือแจ้งพอดี ได้พบกับกองทัพพม่าอีก เกิดการสู้รบกันอย่างดุเดือด พระองค์ท่านต่อสู้จนได้ชัยชนะอีกครั้ง แต่ต้องเสียม้าศึกไป 2 ตัว เมื่อพระองค์ท่านได้ปราบพม่าที่วัดแจ้งเรียบร้อยแล้ว ก็เดินทัพต่อไปเพื่อไปช่วยป้องกันกรุงศรีอยุธยา

 

เปิดประวัติ "วัดแจ้ง" วัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ อายุกว่า 630 ปี

 

 

ชาวบ้านอุทัยเก่าและผู้ที่เคารพ รัก ศรัทธาพระเจ้าตาก จึงได้จัดสร้างศาลและปั้นพระบรมรูปพระองค์ท่านไว้เป็นที่ระลึก ณ วัดแจ้ง ตำบลอุทัยเก่า อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี เมื่อ พ.ศ.2516 พ.ศ. 2555 ชาวบ้านตำบลอุทัยเก่าและผู้ที่เคารพนับถือ ศรัทธาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้ร่วมกันจัดหาทุนเพื่อก่อสร้างศาลขึ้นใหม่ โดยสร้างเป็นทรงศาลาจตุรมุข พร้อมทั้งหล่อพระบรมรูปพระองค์ท่านขึ้นใหม่ เป็นรูปประทับยืนถือดาบในมือทั้งสองข้าง เช่นเดียวกับพระบรมรูปพระองค์ท่านขึ้นใหม่ เป็นรูปประทับยืนถือดาบในมือทั้งสองข้าง เช่นเดียวกับรูปพระองค์ท่านที่จัดสร้าง ใน พ.ศ.2516 โดยมีขนาดเท่าพระองค์จริง และจัดให้มีพิธีเททองหล่อพระบรมรูปพระองค์ท่าน ขึ้นที่วัดแจ้ง ตำบลอุทัยเก่า อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ในวันที่ 6 พ.ย. 2555 (ตรงกับวันตีค่ายโพธิ์สามต้นแตกผ่ายในอดีต) จึงเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนเลื่อมใสศรัทธามากราบสักการระขอพร และบนบานสิ่งใดจะได้สมหวัง กันอย่างต่อเนื่อง

 

เปิดประวัติ "วัดแจ้ง" วัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ อายุกว่า 630 ปี

 

และผ่านมาตามที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชต้องเสียม้าศึกไป 2 ตัว ได้มีผู้ที่มาถวายม้าปูนปั้นจำนวน 2 ตัว ปัจจุบันตั้งอยู่ที่หน้าอุโบสถ และในปัจจุบันยังมีผู้ที่มากราบสักการะและบนบานได้สิ่งที่หวังเป็นม้ามีชีวิตนำมาถวายแก้บนกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จำนวน 3 ตัว และม้า 3 ตัว ดังกล่าวได้มีการฝึกจนแสนรู้เชื่อง และจะมีผู้ที่มากราบไหว้สักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินนำอาหารมาเลี้ยงม้า และเล่นกับม้าและขี่ม้าอีกด้วย

 

เปิดประวัติ "วัดแจ้ง" วัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ อายุกว่า 630 ปี

 

ส่วนวัตถุมงคลของวัดได้มีการจัดสร้างวัตถุมงคล หลายรุ่นตั้งแต่ ปี 2555 ในการสมทบทุนสร้างศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน รุ่น ร่ำรวย ปลอดภัย คือ รูปหล่อ และเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เหรียญหลวงปู่สังวาล เนื้อทองแดงรมดำ

 

เปิดประวัติ "วัดแจ้ง" วัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ อายุกว่า 630 ปี

 

นอกจากนี้ยังมีผ้าปักดิ้นเงินดิ้นทอง เป็นภาพตรามหาเดช และภาพพระพักตร์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชไว้ให้บูชาอีกด้วย โดยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทร 089-9909269 และ 080-7070401

 

นันทศักดิ์ วัฒนพานิช ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.อุทัยธานี

 

 

logoline