ข่าว

ศึกษาเงื่อนไข ก่อนซื้อตั๋ว "AirAsia" Unlimited Pass บินบุฟเฟต์ 2,999 บาท

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์

ศึกษาเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจซื้อ "AirAsia" Unlimited Pass บินบุฟเฟต์ 2,999 บาท โดยผู้โดยสารสามารถเข้าไปซื้อตั๋วกันได้แล้วตั้งแต่วันที่ 29 มิ.ย. - 5 ก.ค.2563

เรียกได้ว่าเป็นการจัดโปรโมชั่นกระตุ้นการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี หลังจากที่แอร์เอเชียร์ ได้จัดโปรโมชั่นตั๋วแบบบุฟเฟต์ "AirAsia" Unlimited Pass ไม่อั้นราคาเพียง 2,999 บาท โดยผู้โดยสารสามารถเข้าไปซื้อตั๋วกันได้แล้วตั้งแต่วันที่ 29 มิ.ย. - 5 ก.ค.2563 นี้ โดยผู้โดยสารสามรถใช้บริการได้จนถึงปลายปี 2563 หรือเรียกง่ายๆ ว่ามีอายุการใช้งานถึง 1 ปีเลยทีเดียว 

อ่านข่าว : บินบุฟเฟต์แบบไม่อั้นกับแอร์เอเชียเพียง 2,999 บาท

โปรโมชั่นโค้ดเฉพาะเที่ยวบินเส้นทางภายในประเทศไทยที่มีรหัสเที่ยวบิน FD

 1. ไม่มีให้บริการในช่วงที่มีอัตราการเดินทางสูง การแลกเที่ยวบินมีข้อจำกัดและขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการ.
 2. การแลกเที่ยวบินต้องดำเนินการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนกำหนดการเดินทาง
 3. หลังจากสำรองที่นั่งแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้.
 4. การแลกเที่ยวบินโดยใช้ AirAsia Unlimited Pass สามารถใช้ได้เฉพาะค่าโดยสารไม่รวมบริการเสริม 
 5. ค่าธรรมเนียมสนามบิน ภาษีและค่าธรรมเนียมที่กำหนดโดยรัฐ หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ (ถ้ามี) 
 6. ซึ่งผู้โดยสารสามารถชำระได้ระหว่างการสำรองที่นั่ง
 7. AirAsia Unlimited Pass จะถูกผูกไว้กับบัญชีสมาชิก BIG 1 บัญชี ผู้โดยสารที่ ได้สำรองที่นั่งและเดินทางโดยใช้โปรโมชั่นโค้ดจาก AirAsia Unlimited Pass 
 8. ต้องเป็นสมาชิก BIG และต้องเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้ที่เป็นเจ้าของบัญชี 
 9. ไม่สามารถใช้ได้กับการสำรองที่นั่งสำหรับบุคคลมากกว่า 1 ท่าน
 10. ชื่อและนามสกุลของสมาชิก BIG ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หลังจากการแลกเที่ยวบินครั้งแรก
 11.  หากต้องการเปลี่ยนชื่อ ต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงก่อนการแลกเที่ยวบินครั้งแรก
 12. ผู้โดยสารต้องมีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป ณ วันที่ออกเดินทาง.
 13. AirAsia Unlimited Pass ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นและขอคืนเงินได้
   

ตั๋วบินบุฟเฟต์แอร์เอเชีย

 1. AirAsia Unlimited Pass เป็นบริการสำหรับสมาชิก BIG ในประเทศไทย ที่มีอายุไม่น้อยกว่า 12 ปี ณ วันที่เดินทาง และบุคคลที่จะทำการสำรองที่นั่งได้นั้นต้องเป็นผู้โดยสารที่เป็นสมาชิก BIG AirAsia Unlimited Pass แต่ละใบกำหนดผู้ใช้เพียง 1 ท่านสำหรับบัญชีสมาชิก BIG เพียง 1 บัญชีเท่านั้น เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย เด็กที่มีอายุน้อยกว่า 12 ปี ณ วันที่เดินทาง ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ AirAsia Unlimited Pass ได้
 2. AirAsia Unlimited Pass ไม่มีจำหน่ายให้กับตัวแทนจำหน่ายหรือกลุ่มอื่นๆ นอกเหนือจากผู้ที่เป็นสมาชิก BIG ในกรณีที่ตัวแทนจำหน่ายหรือกลุ่มอื่นๆ นอกเหนือจากสมาชิก BIG ได้ซื้อ AirAsia Unlimited Pass และดำเนินการสำรองที่นั่งโดยใช้ AirAsia Unlimited Pass สายการบินฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก/ยึด AirAsia Unlimited Pass ดังกล่าวและเที่ยวบินที่ได้สำรองที่นั่งไว้โดยไม่รับผิดชอบต่อตัวแทนจำหน่าย บุคคลที่สาม หรือผู้โดยสารที่ได้ผลกระทบจากการกระทำดังกล่าว
 3. AirAsia Unlimited Pass ไม่สามารถจำหน่าย แลกเปลี่ยน มอบ หรือโอนให้กับบุคคลอื่นได้ หากมีการโอน AirAsia Unlimited Pass หรือสำรองที่นั่งโดยใช้ AirAsia Unlimited Pass ให้กับผู้อื่นนอกเหนือจากผู้ถือ AirAsia Unlimited Pass ให้ถือว่า AirAsia Unlimited Pass ใบนั้นถูกยกเลิกโดยทันที
 4. AirAsia Unlimited Pass จำหน่ายให้กับสมาชิก BIG ผ่าน www.airasia.com และแอร์เอเชียโมบายแอปพลิเคชั่นเท่านั้น
 5. หลังจากซื้อ AirAsia Unlimited Pass ผู้โดยสารจะได้รับสิทธิในการสำรองที่นั่ง ในเที่ยวบินของไทยแอร์เอเชียที่เดินทางภายในประเทศเท่านั้น โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยเป็นราคาที่ไม่รวมค่าธรรมเนียมสนามบิน ค่าธรรมเนียมต่างๆตามกฎหมาย ภาษีอื่นๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 6. การซื้อ AirAsia Unlimited Pass จะไม่ได้รับ BIG Points แต่อย่างใด การใช้งาน AirAsia Unlimited Pass จะไม่ได้รับ BIG Points และเที่ยวบินที่เดินทางโดยใช้ AirAsia Unlimited Pass จะไม่ถูกนับคะแนนโบนัสแต่อย่างใด อีกทั้งทั้งไม่สามารถใช้ BIG Points ซื้อ AirAsia Unlimited Pass ได้
 7. เมื่อซื้อ AirAsia Unlimited Pass แล้ว ผู้โดยสารต้องตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลในบัญชีสมาชิก BIG (เช่น ชื่อ และ วันเกิด) ว่าถูกต้องตามหนังสือเดินทางหรือบัตรประชาชนหรือไม่ โดยรายละเอียดข้อมูลเหล่านี้จะใช้สำหรับการสำรองที่นั่งในระหว่างขั้นตอนการแลกเที่ยวบิน AirAsia Unlimited Pass ไม่สามารถขอคืนเงินได้

ช่วงเวลาการจำหน่ายและใช้งาน

 1. ระยะเวลาจำหน่าย AirAsia Unlimited Pass 29 มิ.ย. 2563 เวลา 10.00 น. - 5 ก.ค. 2563 เวลา 23.59 น.
 2. ระยะเวลาแลกเที่ยวบิน 29 มิ.ย. 2563 - 26 พ.ย. 2563
 3. ระยะเวลาเดินทาง 20 ก.ค. 2563 - 17 ธ.ค. 2563
 4. AirAsia Unlimited Pass จำกัดจำนวนการจำหน่ายไว้ที่ 100,000 ใบ โดยสงวนสิทธิ์ตามลำดับผู้ซื้อที่ชำระเงินครบถ้วนและสมบูรณ์ก่อน
 5. วันที่จำหน่าย วันแลกเที่ยวบิน และวันเดินทางของ AirAsia Unlimited Pass นั้นเป็นไปตามเวลาท้องถิ่นของไทย (GMT+7)
 6. ระยะเวลาการจำหน่ายและระยะเวลาการเดินทางของ AirAsia Unlimited Pass จะไม่มีการขยายเวลาออกไป และไม่สามารถแลกเที่ยวบินที่เดินทางก่อนและหลังระยะเวลาเดินทางที่กำหนดได้
 7. กรณีที่ AirAsia Unlimited Pass ไม่ถูกนำมาใช้ ท่านไม่สามารถขอคืนเงินได้

ข้อกำหนดทั่วไป

 1. AirAsia Unlimited Pass ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ หรือแลกเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้
 2. สายการบินฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเรียกร้องใดๆ ที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
 3. ในกรณีที่สายการบินฯ ตรวจพบการกระทำที่ผิดปกติ น่าสงสัย ไม่ได้รับอนุญาต หรือฉ้อฉลในการซื้อ หรือแลกเที่ยวบินด้วย AirAsia Unlimited Pass แอร์เอเชียสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือยึด AirAsia Unlimited Pass ดังกล่าวและยกเลิกเที่ยวบินที่ได้สำรองด้วย AirAsia Unlimited Pass ดังกล่าวโดยไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ
 4. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะอยู่เหนือข้อกำหนด เงื่อนไข หรือการรับรองใดที่ระบุไว้ในสื่อสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย AirAsia Unlimited Pass ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างข้อกำหนดที่อยู่ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และข้อกำหนดและเงื่อนไขการบินของไทยแอร์เอเชีย (FD) ให้ยึดถือข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เป็นสำคัญ
 5. สายการบินฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ลบ หรือเพิ่มเติมรายละเอียดในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และ/หรือยกเลิก AirAsia Unlimited Pass ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือทดแทน หรือแทนที่ AirAsia Unlimited Pass ด้วยผลิตภัณฑ์หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่มีมูลค่าทัดเทียมกันได้เป็นครั้งคราว โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 6. การซื้อและการใช้งาน AirAsia Unlimited Pass ถือว่าท่านได้ยินยอมที่จะรับผลผูกพันอันเกี่ยวเนื่องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขการบินของไทยแอร์เอเชีย (FD) ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว
 7. ผู้โดยสารยินยอมที่จะเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหาย ป้องกัน และค่าเสียหายเต็มจำนวนที่เกิดขึ้นกับสายการบินฯ (รวมถึงการเสียโอกาส ความสูญเสียใดๆ ก็ตามอันเป็นผลเกี่ยวเนื่องกัน) ความเสียหาย ค่าใช้จ่าย และการกระทำของบุคคลที่สาม การดำเนินการ การเรียกร้อง ความต้องการ ค่าใช้จ่าย (รวมถึงค่าใช้จ่ายทางกฎหมายของทั้งสองฝ่าย การบาดเจ็บ การตาย ความสูญเสีย หรือความเสียหายอันเกิดแก่ทรัพย์สิน สิทธิในการแผยแพร่ หรือสิทธิส่วนบุคคล การทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง) การตอบแทน และความเสียหายที่เกิดขึ้น อันเป็นผลมาจากการซื้อ AirAsia Unlimited Pass
 8. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เป็นไปตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย รวมทั้งข้อพิพาทและข้อขัดแย้งทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ AirAsia Unlimited Pass ให้อยู่ภายใต้เขตอำนาจของศาลในราชอาณาจักรไทย
แท็กที่เกี่ยวข้อง