ข่าว

ร.ร.ขอโทษแล้ว หลังมีการให้กรอกรหัสผ่าน เผยไม่มีเจตนาที่จะละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

หลังจากในโลกโซเชียลมรการแชร์เรื่องราวที่มรการให้กรอกรหัสผ่านลงในแบบฟอร์ม ล่าสุดทางโรงเรียนได้ชี้แจ้งแล้ว

จากกรณีเป็นประเด็นร้อนบนโลกโซเชียล หลังมีการแชร์แบบฟอร์มของโรงเรียนแห่งหนึ่ง ที่ให้กรอกข้อมูลส่วนตัว โดยที่ทำเอาหลายคนถึงกับโมโหไปตามๆกัน เนื่องจากในแบบฟอร์มมีให้กรอกรหัสผ่านมือถือที่ใช้เป็นประจำ

อ่านข่าว หนุ่มเดือด โรงเรียนให้กรอกรหัสผ่านมือถือ ข้อมูลส่วนตัวที่ไม่ควรถามอีกเพียบ

ล่าสุดทางโรงเรียนได้ชี้แจ้งว่า ประกาศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เรื่อง ชี้แจงเหตุการณ์ในสื่อออนไลน์ เนื่องด้วยฝ่ายบริหารเทศบาลนครเชียงราย มีนโยบายในการสร้างนครเชียงรายให้เป็นนครแห่ง การศึกษา โดยมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีความรู้คู่คุณธรรมอย่างยั่งยืน จากนโยบายดังกล่าว โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย จึงได้ให้ความสําคัญในการส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการควบคู่กับการดูแลนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมี ทักษะชีวิต เป็นเด็กดี มีคุณธรรม กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ เพื่อที่จะเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีต่อไปในอนาคต จาก นโยบายดังกล่าว โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ได้จัดสรรบุคลากรประจําห้องเรียนทุกห้องเรียน จํานวน 95 คน ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเอาใจใส่และช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิด ส่งผลให้พฤติกรรมในภาพรวมของนักเรียนดีขึ้น ตามลําดับ สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ 
 

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 ที่ได้มีการพูดถึงในสื่อออนไลน์เกี่ยวกับ การให้นักเรียนกรอกข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนลงในแบบสอบถาม ซึ่งทําให้นักเรียนเกิดความไม่สบายใจ เพราะเป็น การละเมิดข้อมูลส่วนตัวของนักเรียน เมื่อทางโรงเรียนได้ทราบเรื่องจึงได้สั่งให้ระงับการกรอกแบบสอบถามดังกล่าว ทันที และได้สืบหาข้อเท็จจริง จนได้ทราบว่า เป็นความหวังดีของบุคลากรประจําห้องเรียนคนหนึ่งจาก 95 คน ซึ่งเป็น บุคลากรใหม่ที่มาปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่นาน และต้องการทราบข้อมูลของนักเรียนเพื่อจัดเตรียมแฟ้มประวัตินักเรียนก่อนที่ จะเปิดภาคเรียน จึงได้สร้างแบบสอบถามข้อมูลของนักเรียนขึ้นมาโดยพลการ ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบและอนุญาตจาก ทางโรงเรียนก่อนนําไปใช้ อันนําไปสู่ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่าทางโรงเรียนละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของนักเรียน โรงเรียนจึงได้ดําเนินการตักเตือนและเปลี่ยนให้บุคลากรคนนี้ไปปฏิบัติหน้าที่ในส่วนงานอื่นแล้ว โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย จึงขอชี้แจงว่า โรงเรียนไม่มีเจตนาที่จะละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ของนักเรียน และเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จึงขออภัยเป็นอย่างยิ่ง พร้อมทั้งจะมีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิด เหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวนี้อีก
ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
(นายประชวน เขื่อนเพชร) ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

ขอบคุณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย CRMS6
 

 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ