ข่าว

เปิดเงื่อนไข "ออมสินปล่อยสินเชื่อโควิด 10,000" อาชีพอิสระลงทะเบียนได้ วงเงินยังไม่เต็ม

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เปิดเงื่อนไข ออมสินปล่อยสินเชื่อโควิด 10,000 อาชีพอิสระ ลงทะเบียนได้ วงเงินยังไม่เต็ม โดยสามารถลงทะเบียนได้ถึงสิ้นปีนี้

สำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด ทางธนาคาร"ออมสินปล่อยสินเชื่อโควิด10,000" อยู่ โดยล่าสุดยังเปิดให้ลงทะเบียน "สินเชื่อฉุกเฉิน"ได้ สำหรับผู้ที่มีอาชีพอิสระวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท ซึ่งจากการตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์ ธนาคารออมสิน ทราบว่าวงเงินกู้ สินเชื่อฉุกเฉิน อาชีพอิสระ ยังไม่เต็ม ในขณะที่สินเชื่อฉุกเฉินของผู้มีรายได้ประจำเต็มแล้ว

อ่านข่าว : ไม่มีบัญชีเงินฝาก"ธนาคารออมสิน" ลงทะเบียนขอ"สินเชื่อฉุกเฉิน"ได้หรือไม่ 


 

ทั้งนี้หากประชาชนที่ประกอบอาชีพอิสระ มีความประสงค์กู้สินเชื่อฉุกเฉิน ต้องมีคุณสมบัติดังนี้  
 
คุณสมบัติ
1.สัญชาติไทย และอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
2.ทั้งนี้เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลากู้แล้วอายุต้องไม่เกิน 70 ปี
3.ผู้ประกอบอาชีพอิสระนอกภาคการเกษตร
(เช่น พ่อค้าแม่ค้า ลูกจ้าง/รับจ้างทั่วไป ขับแท็กซี่
มัคคุเทศก์ เป็นต้น)
4.มีรายได้ไม่เกินเดือนละ 30,000 บาท
5. มีที่อยู่อาศัยแน่นอนที่ติดต่อได้
6.ผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19
 
เงื่อนไขสินเชื่อ
1.วงเงิน 10,000 บาท
2.อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) 0.10% ต่อเดือน
3.ไม่ต้องมีหลักประกัน
4.ระยะเวลาให้กู้ไม่เกิน 2 ปี ปลอดการผ่อนชำระหนี้ใน 6 งวดแรก เริ่มชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในงวดที่ 7
โดยหักเงินชำระจากบัญชีเงินฝากของผู้กู้
5.ระยะเวลาอนุมัติเงินกู้และจัดทำสัญญา สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2563
หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการจำนวน 20,000 ล้านบาท
 
 
วิธีการรับเงินกู้
1.เมื่อได้รับข้อความ SMS แจ้งผลการพิจารณาเงินกู้
จะจ่ายโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่แจ้งไว้ภายใน 3 วัน
 
เอกสารใช้ในการขอกู้
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. เอกสาร/หลักฐานแสดงการได้รับผลกระทบจาก
 ไวรัสโคโรนา (COVID-19) (ถ้ามี)
เช่น หนังสือแจ้งปิดสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพ
เอกสารสั่งการจากหน่วยงานราชการ เป็นต้น
4.เอกสารแสดงการชำระหนี้เป็นปกติ กรณีลูกค้ามีประวัติหนี้ค้างชำระ
 
เปิดเงื่อนไข "ออมสินปล่อยสินเชื่อโควิด 10,000" อาชีพอิสระลงทะเบียนได้ วงเงินยังไม่เต็ม
 
 
 
 
 
 
เปิดเงื่อนไข "ออมสินปล่อยสินเชื่อโควิด 10,000" อาชีพอิสระลงทะเบียนได้ วงเงินยังไม่เต็ม
 
 
logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด