ข่าว

สภาความมั่นคงแห่งชาติ มอบ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จัดทำแบบสอบถามเห็นควรคงไว้ หรือยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สภาความมั่นคงแห่งชาติ มอบ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จัดทำแบบสอบถามเห็นควรคงไว้ หรือยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน โดยให้ กอ.รมน. ซึ่งมีเครือข่ายข่าวภาคประชาชนทั่วประเทศ เป็นฝ่ายเก็บข้อมูล

          หลังจากที่มีข่าวว่า ศบค. เตรียมผ่อนคลายมาตรการ ระยะที่ 2 นั้น มีรายงานว่า สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) มีแนวคิดจัดทำโพลล์สำรวจความคิดเห็นของประชาชน ภายหลังมีการประกาศใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน มากว่า 1 เดือน เพื่อดูผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของประชาชน รวมถึงขอความคิดเห็นว่า ควรให้คง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน หรือ ยกเลิก เพื่อเป็นแนวทางให้ ศบค.ตัดสินใจ เนื่องจากขณะนี้ มีเสียงสะท้อนจากสังคมหลายความคิดเห็น เช่น ผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน และเศรษฐกิจของประเทศ  / ความกังวลของนักท่องเที่ยวหรือชาวต่างชาติ ที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทย / การขอให้ยกเลิกประกาศเคอฟิวส์ หรือ ขยายเวลาเคอฟิวส์
 

         โดยสัปดาห์ที่ผ่านมา สมช. ได้เชิญหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องเข้าหารือ เพื่อสำรวจข้อคิดเห็นดังกล่าว จึงมอบหมายให้สำนักข่าวกรองแห่งชาติ (สขช.) เป็นผู้จัดทำแบบสอบถาม และมอบให้ กอ.รมน. ซึ่งมีเครือข่ายข่าวภาคประชาชนอยู่ทั่วประเทศ เป็นผู้สอบถามและเก็บข้อมูล โดยผลทั้งหมดจะเป็นข้อพิจารณาให้ ศบค. ดำเนินการต่อไป ซึ่งต้องรักษาความสมดุลระหว่างเรื่องเศรษฐกิจกับความมั่นคง

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ