ข่าว

กกจ.ต่ออายุแรงงานต่างด้าวแล้วกว่าล้านคน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กกจ.เผย ต่ออายุแรงงานต่างด้าว ที่ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานแล้ว 1,044,055 คน    แยกเป็น  กัมพูชา 105,779 คน ลาว 28,541 คน และเมียนมา 576,038 คน และมีแรงงานต่างด้าวคงเหลือที่จะต้องดำเนินการอีก จำนวน 555,993 คน

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เผยความคืบหน้า การดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน และขออยู่ต่อในราชอาณาจักร ของแรงงานต่างด้าว ตามมติ ครม.วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ว่า ขณะนี้ มี นายจ้างหรือผู้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวมาทำงานยื่นบัญชีรายชื่อ(Name List) ต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 แล้วจำนวน 1,266,351 คน

เป็นสัญชาติ กัมพูชา 213,461 คน ลาว 50,581 คน และ เมียนมา 1,002,309 คน ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานแล้ว 1,044,055 คน ยื่น ตท.2 แล้ว 760,837 คน ได้รับบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรชมพู) ซึ่งจะอนุญาตทำงานถึง 31 มีนาคม 2565 แล้ว 710,358 คน จำแนกเป็น กัมพูชา 105,779 คน ลาว 28,541 คน และเมียนมา 576,038 คน และมีแรงงานต่างด้าวคงเหลือที่จะต้องดำเนินการอีก จำนวน 555,993 คน

อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ถึงแม้ว่า คณะรัฐมนตรี จะมีมติเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 เห็นชอบผ่อนปรนให้แรงงานต่างด้าวและผู้ติดตามสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ตามมติ ครม.วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ที่นายจ้างหรือผู้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวมาทำงานได้ยื่นบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวต่อกระทรวงแรงงานแล้วภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา

 

กกจ.ต่ออายุแรงงานต่างด้าวแล้วกว่าล้านคน                                       นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล

แต่ไม่สามารถดำเนินการขออนุญาตทำงานให้แล้วเสร็จได้ตามกำหนดในช่วงระยะเวลาที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้อยู่ในราชอาณาจักรชั่วคราวและสามารถทำงานไปพลางก่อนได้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 และยกเว้นค่าเปรียบเทียบปรับการอยู่เกินกำหนด (Over Stay)

แต่ขอให้นายจ้างหรือผู้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวมาทำงาน ที่ยื่นบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว ติดตามดำเนินการตามขั้นตอน เพื่อให้แล้วเสร็จตามที่กำหนด ได้แก่ การนัดหมายให้แรงงานต่างด้าวเข้ารับการตรวจสุขภาพในโรงพยาบาลของรัฐ การยื่นขอรับใบอนุญาตทำงานผ่านทางระบบออนไลน์ (https://e-workpermit.doe.go.th/) และการจัดเก็บข้อมูลชีวภาพและอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics Data)

และในระหว่างระยะเวลาที่ผ่อนปรนนี้ ให้ใช้บัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว (Name List) ที่กรมการจัดหางานออกให้ และใบอนุญาตทำงานฉบับเดิม ในการเป็นหลัก

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด