ข่าว

แรมโบ้ จม.เปิดผนึกถึงผู้นำฝ่ายค้านร่วมมือ รบ.ฝ่าวิกฤติ'โควิด-19'

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

แรมโบ้ จม.เปิดผนึกถึงผู้นำฝ่ายค้านร่วมมือ รบ.ฝ่าวิกฤติ'โควิด-19' ทำความเข้าใจสมาชิกพรรคและฝ่ายค้าน ไม่เล่นการเมืองสร้างบรรยากาศแตกแยก โจมตีใส่ร้าย ป้ายสีรัฐบาลในช่วงภาวะวิกฤติ

    แรมโบ้อีสาน "สุภรณ์ อัตถาวงศ์"   จดหมายเปิดผนึก ถึง นายสมพงษ์  อมรวิวัฒน์   ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ว่า
       กราบเรียน  ท่านสมพงษ์   อมรวิวัฒน์  ผู้นำฝ่ายค้านและหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ที่เคารพนับถือ      
        ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้แสดงจุดยืนชัดเจนในการแถลงการณ์ของท่าน เพื่อให้ความร่วมมือต่อรัฐบาลในการแก้ไขปัญหากับโรคร้ายไวรัสโควิด 19 ที่กำลังคุกคามประชากรโลกอย่างหนักอยู่ในขณะนี้ แต่กระผมสงสัยเหลือเกิน ในขณะที่ผู้นำฝ่ายค้านและหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแสดงจุดยืนชัดเจน และบรรดาสมาชิกบางคนของพรรคท่าน และสมาชิกพรรคร่วมฝ่ายค้านที่ท่านเป็นผู้นำ ยังไม่หยุดวาทกรรม โจมตีใส่ร้ายเสียดสีรัฐบาลและท่านนายกรัฐมนตรีตลอดเวลา เสมือนหนึ่งว่า ไม่เคารพในความเห็นและจุดยืนของท่านผู้นำฝ่ายค้าน ทั้งนี้ ท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่คนหนึ่งของบ้านเมืองที่น่านับถือ และเป็นตัวอย่างที่ดีของผู้นำทางการเมือง ซึ่งในขณะที่ประเทศชาติกำลังต้องการความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจ ความสามัคคีของคนในชาติ เพื่อให้ประเทศไทยก้าวผ่านพ้นวิกฤติของโรคร้ายนี้ไปให้ได้ 
      

            ในขณะที่สถาบันหลักของปวงชนชาวไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ทั้งสองพระองค์ทรงพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์มากมาย และเฝ้าติดตามสถานการณ์ด้วยความห่วงใย คอยช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้พสกนิกรตลอดมา พระองค์ท่านพระราชทานกระแส        พระราชดํารัสในตอนหนึ่ง “มีอะไรที่จะมีส่วนช่วยเหลือ ที่จะแก้ไขปัญหาก็ยินดี เพราะว่าก็เป็นปัญหาของชาติ ซึ่งเรื่องโรคระบาดนี่ ก็ไม่ใช่ความผิดของใคร แล้วสิ่งที่เกิดขึ้น ก็คือเรามีหน้าที่ที่จะดูแลแก้ไขให้ดีที่สุด” “ประเทศของเรานี่ น่าภูมิใจว่าทำได้ดีและก็ทุกคนก็ร่วมใจกัน ก็ดีกว่าที่อื่นอีกหลายที่ แต่บางทีก็ต้อง   เน้นเรื่องการทำงานมีระบบ ด้วยความเข้าใจและมีระเบียบวินัยในการแก้ไขปัญหา  โดยมีเป้าหมายว่า     เราจะต้องต่อสู้ให้โรคนี้สงบลงไปได้ในที่สุด เพราะว่าโรคมาได้ โรคก็ไปได้ โรคจะไม่ไปถ้าเราไม่แก้ไขปัญหา เราไม่แก้ไขให้ถูกจุดหรือเราไม่มีความขันติอดทนที่จะแก้ไข บางทีก็ต้องสละในความสุขส่วนตัวบ้าง หรือเสียสละในการกล้าพอที่จะสร้างนิสัยหรือสร้างวินัยในตัวเอง ที่จะแก้ไขเพื่อตัวเอง เพื่อส่วนรวม” 
         จึงใคร่ขอเรียนท่านผู้นำฝ่ายค้าน และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย สมาชิกพรรคเพื่อไทย และบรรดาสมาชิกพรรคร่วมฝ่ายค้าน ควรน้อมรับกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใส่เกล้า  ใส่กระหม่อม น้อมนำไปปฏิบัติเพื่อร่วมมือกับรัฐบาลในการนำประเทศก้าวผ่านวิกฤติโรคภัยร้ายไวรัสนี้ไปให้ได้ ควรยุติบทบาทการเล่นการเมืองในลักษณะที่จะสร้างบรรยากาศให้เกิดความแตกแยก โดยการโจมตีใส่ร้าย    ป้ายสีรัฐบาลในช่วงภาวะวิกฤติเช่นนี้ แต่ควรจะเสนอแนวทางที่สร้างสรรค์ สร้างบรรยากาศความเป็นกัลยาณมิตรให้กำลังใจรัฐบาลและผู้ปฏิบัติงานให้มีขวัญและกำลังใจกับการที่จะทุ่มเทแก้ไขปัญหาปกป้อง      ชีวิตของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งมวลให้ปลอดภัยมากที่สุดเท่าที่จะทำได้

แรมโบ้ จม.เปิดผนึกถึงผู้นำฝ่ายค้านร่วมมือ รบ.ฝ่าวิกฤติ'โควิด-19'

แรมโบ้ จม.เปิดผนึกถึงผู้นำฝ่ายค้านร่วมมือ รบ.ฝ่าวิกฤติ'โควิด-19'
        ดังนั้น ผมเห็นว่าเมื่อท่านมีเจตจำนงแน่วแน่ตามแถลงการณ์จุดยืนของท่านแล้ว ท่านควรจะชี้แจงทำความเข้าใจกับสมาชิกพรรคของท่านและสมาชิกพรรคร่วมฝ่ายค้านในบทบาทหน้าที่ เพื่อให้หยุดพฤติกรรมการใช้วาทะที่ไม่สร้างสรรค์ทั้งหลายทั้งปวง เพราะการพูดสวนทางกับแถลงการณ์ของท่าน ยิ่งจะทำให้ ประชาชนส่วนใหญ่มองว่า ท่านในฐานะผู้นำฝ่ายค้านและในฐานะหัวหน้าพรรคอีกตำแหน่งหนึ่ง เดินไปคนละทิศคนละทางกับสมาชิก ไม่สามารถควบคุมสมาชิกบางคนในซีกฝ่ายค้านให้หยุดพฤติกรรมก้าวร้าวได้  ซึ่งสมาชิกเหล่านั้น จะกลายเป็นบุคคลที่ทำลายศักดิ์ศรีและเครดิตในตัวผู้นำฝ่ายค้านและในฐานะหัวหน้าพรรคเสียเอง 
        สุดท้ายนี้ผมเชื่อมั่นว่า ท่านผู้นำฝ่ายค้านและหัวหน้าพรรคเพื่อไทย บุคคลที่ผมเคารพนับถือ    ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และท่านเป็นบุคคลที่เป็นผู้ใหญ่ที่นักการเมือง ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านให้       ความเคารพนับถือชื่นชมในความมีสปิริตทางการเมืองของท่าน โดยยึดถือสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชนเป็นหลัก ดังเช่นเดียวกันกับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี ผู้นำฝ่ายรัฐบาล    ท่านได้โปรดกรุณาช่วยกันควบคุมสถานการณ์ สร้างบรรยากาศทางการเมืองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้เกิดความร่วมมือกันอย่างจริงใจ เพื่อความอยู่รอดปลอดภัยของประเทศชาติและประชาชน และเพื่อความสงบสุขอย่างแท้จริงของประชาชนชาวไทยต่อไป

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด