ข่าว

ข่าวดี ! ขยายเวลาขึ้นทะเบียนเกษตรกร ชดเชยรายได้ชาวสวนปาล์ม

ข่าวดี ! ขยายเวลาขึ้นทะเบียนเกษตรกร ชดเชยรายได้ชาวสวนปาล์ม
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ขยายเวลาชาวสวนปาล์ม ขึ้นทะเบียนเกษตรกรถึง 30 เมษายน รับสิทธิเข้าร่วมโครงการประกันรายได้ งวดที่ 6 - 8

 

 

1 เมษายน 2563 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อสอดคล้องกับมาตรการของรัฐบาลและข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข  

 

 

กรมส่งเสริมการเกษตรจึงจำเป็นต้องชะลอกิจกรรมที่ประชาชนจะมารวมตัวกันเป็นจำนวนมาก เช่น การขึ้นทะเบียนเกษตรกร เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคออกไป ซึ่งการปฏิบัติตามมาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดจะขึ้นอยู่กับแนวทางของแต่ละจังหวัด

 

โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้ขอขยายเวลาให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันสามารถแจ้งขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563 ให้เป็นปัจจุบันได้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 นี้ เพื่อรับสิทธิเข้าร่วมโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันปี 2562-2563 งวดที่ 6 – 8 อย่างต่อเนื่อง ซึ่งข้อมูลพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันที่เกษตรกรมาขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรนี้

 

กรมส่งเสริมการเกษตรจะต้องดำเนินการจัดส่งให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นรายงวด เพื่อใช้คำนวณกับราคาตลาดอ้างอิง กำหนดโดยคณะอนุกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์ม ปี 2562-2563 ซึ่งอ้างอิงจากราคา ณ แหล่งผลิตสำคัญ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี กระบี่ ชุมพร ปัตตานี และจังหวัดชลบุรี ออกมาเป็นยอดเงินชดเชยรายได้ให้แก่เกษตรกรแต่ละราย แล้วโอนเงินเข้าบัญชีของเกษตรกรโดยตรงต่อไป

 

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนดส่งข้อมูลให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) งวดที่ 6 - 8 ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

 

 


 

logoline