ข่าว

ด่วน แม่ฮ่องสอนประกาศเคอร์ฟิว

ด่วน แม่ฮ่องสอนประกาศเคอร์ฟิว
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ออกประกาศเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 (ฉบับที่ 3)

ด่วน นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ออกประกาศเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 (ฉบับที่ 3) ห้ามประชาชนเดินทางเข้า ออกเขตพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน ตั้งแต่เวลา 22.00 น - 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 14 เมษายน 2563 เว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาล/การขนส่งสินค้าที่จำเป็น สินค้าอุปโภค บริโภคการไปรษณีย์ อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ ฯลฯ

ขณะเดียวกัน ยังกำหนดให้ผู้พำนักอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน ห้ามมิให้ออกนอกเคหะสถานหรือบริเวณสถานที่พำนักของตนตั้งแต่เวลา 22.00 น- 04.00 น.เพื่อป้องกันการติดเชื้อจากสภาพแวดล้อมภายนอก

 

 

 

 

นอกจากนี้ยังห้ามมิให้ผู้ไม่มีสัญชาติไทยเดินทางเข้าพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน ด้วย แต่มีข้อยกเว้นตามรายละเอียดประกาศดังกล่าว ทั้งนี้ หากผู้ใดฝ่าฝืนประกาศนี้ มีฐานความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และ หรือเป็นความผิด ตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปีหรือ ปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 - 14 เมษายน 2563

 

 

 

ด่วน แม่ฮ่องสอนประกาศเคอร์ฟิว

 

 

 

ด่วน แม่ฮ่องสอนประกาศเคอร์ฟิว

logoline