ข่าว

ยืนยัน คนไทยกลับจากประกอบพิธีทางศาสนาที่อินโดฯ ติดเชื้อ 19 ราย

ยืนยัน คนไทยกลับจากประกอบพิธีทางศาสนาที่อินโดฯ ติดเชื้อ 19 ราย
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สรุปรายงานการคัดกรองผู้โดยสารตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยืนยัน คนไทยกลับจากประกอบพิธีทางศาสนาที่อินโดฯ ติดเชื้อ 19 ราย

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สรุปรายงานการคัดกรองผู้โดยสารตามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID–19) ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 00.00 - 23.59 น. ปรากฏว่าคนไทยที่กลับจากประกอบพิธีทางศาสนาประเทศอินโดนีเซียติดเชื้อ 19 ราย


ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ EMERGENCY OPERATION CENTER : EOC (COVID-19) ขอรายงานผลการสรุปจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางผ่านเข้า - ออก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

1. สรุปจำนวนเที่ยวบินทั้งสิ้น 202 เที่ยวบิน แบ่งเป็น

1.1 เที่ยวบินระหว่างประเทศ จำนวน 106 เที่ยวบิน

- ขาออกจำนวน 52 เที่ยวบิน

- ขาเข้าจำนวน 54 เที่ยวบิน

 

1.2 เที่ยวบินภายในประเทศ จำนวน 96 เที่ยวบิน

- ขาออกจำนวน 48 เที่ยวบิน

- ขาเข้าจำนวน 48 เที่ยวบิน

 

2. สรุปจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางผ่านเข้า - ออก ณ ทสภ. มีจำนวนทั้งสิ้น 11,355 คน

2.1 ผู้โดยสารระหว่างประเทศ จำนวน 7,297 คน แบ่งเป็น

- ผู้โดยสารขาออกจำนวน 6,302 คน

- ผู้โดยสารขาเข้าจำนวน 995 คน

2.2 ผู้โดยสารภายในประเทศ จำนวน 4,058 คน แบ่งเป็น

- ผู้โดยสารขาออกจำนวน 848 คน

- ผู้โดยสารขาเข้าจำนวน 3,210 คน
 

 

เมื่อเปรียบเทียบตัวเลขเที่ยวบินและผู้โดยสารจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว พบว่า ทสภ. มีจำนวนเที่ยวบินลดลงร้อยละ 81.2 และจำนวนผู้โดยสารลดลงร้อยละ 93
 

 

 

ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ทสภ. ได้ดำเนินการคัดกรองผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 995 คน ไม่พบผู้โดยสารเข้าเกณฑ์ PUI แต่ได้เก็บตัวอย่างผู้โดยสารคนไทยที่กลับจากการไปประกอบพิธีทางศาสนาที่ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 27 คน ส่งตรวจ มีผล Lab เป็น Positive จำนวน 19 ราย จึงได้นำส่งต่อโรงพยาบาล และผล Lab เป็น Negative จำนวน 8 ราย สามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาได้แต่ต้องกักตัวอยู่ที่บ้าน Home Quarantine เพื่อเฝ้าดูอาการ 14 วัน

 

 

สำหรับการคัดกรองผู้โดยสารขาออก รวมทั้งสิ้น 6,302 คน พบผู้โดยสารเข้าเกณฑ์ PUI จำนวน 1 คน จึงได้นำส่งต่อโรงพยาบาล
 

 

 

ทั้งนี้ ในวันที่ 30 มีนาคม 2563 มีเที่ยวบินที่มาจากประเทศเกาหลี จำนวน 1 เที่ยวบิน (KOREAN AIRLINES) มีจำนวนผู้โดยสารทั้งสิ้น 147 คน โดยเป็นผู้โดยสารคนไทยจำนวน 144 คน ซึ่งในจำนวนนี้มีผู้โดยสารที่เป็นแรงงานไทยที่เดินทางมาจากประเทศเกาหลี ที่มีวีซ่าการเดินทางหมดอายุ(Overstay) จำนวน 95 คนและตรวจไม่พบผู้โดยสารที่เข้าเกณฑ์ PUI

 

 

 

ยืนยัน คนไทยกลับจากประกอบพิธีทางศาสนาที่อินโดฯ ติดเชื้อ 19 ราย

 

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : Suvarnabhumi Airport

logoline