ข่าว

เช็คด่วน!! มท. แต่งตั้ง นอภ. 522 ตำแหน่ง สั่งห้ามเลี้ยงรับ-ส่ง

เช็คด่วน!! มท. แต่งตั้ง นอภ. 522 ตำแหน่ง สั่งห้ามเลี้ยงรับ-ส่ง
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"มหาดไทย" แต่งตั้ง นอภ. 522 ตำแหน่ง สั่งห้ามเลี้ยงรับ-ส่งป้องโควิด-19 ระบาด

 

 

          เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2563 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และนายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการประเภทอำนวยการระดับสูง และอำนวยการระดับต้น (นายอำเภอ) จำนวน 8 คำสั่ง รวมทั้งสิ้น 522 ตำแหน่ง โดยมีกำหนดเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ในวันที่ 7 เม.ย.2563 โดยมีรายละเอียดคำสั่งทั้ง 8 ฉบับที่เว็บไซต์ของกรมการปกครอง ดังนี้ https://multi.dopa.go.th/dopaperson/news/cate2/view423

 

          ขณะเดียวกัน นายธนาคม อธิบดีกรมการปกครอง ได้ส่งหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด จากการแต่งตั้งข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวนี้ จึงขอให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

 

          1.แจ้งให้ข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้ง มอบหมายการงานในหน้าที่ให้เรียบร้อย แล้วเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ตามกำหนดวันดังกล่าวข้างต้น สำหรับการเลื่อนการดินทางไปรับตำแหน่งใหม่นั้น กรมการปกครองไม่มีนโยบายให้ข้าราชการเลื่อนการเดินทางแต่อย่างใด

 

          2.ข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ไปหรือมารับตำแหน่งใหม่ที่จังหวัดนี้ เดินทางเมื่อใด รายงานให้กรมการปกครองทราบด้วย

 

          3.ห้ามมิให้ข้าราชการผู้ได้รับการแต่งตั้งจัดงานรื่นเริง (เลี้ยงรับ-เลี้ยงส่ง) รวมถึงการรวมตัวของประชาชนเพื่อร่วมแสดงความยินดี หรือเพื่อการเดินทางในทุกกรณี ตามมาตรการเพิ่มระยะห่างทางสังคม (Sodal Distancing) และให้ถือปฏิบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของข้าราชการและบุคคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทยโดยเคร่งครัด

 
 

logoline