ข่าว

ดร.สามารถ ลั่น ถึงเวลาต้องใช้ยาแรง ล็อกดาวน์ประเทศ 14 วัน

ดร.สามารถ ลั่น ถึงเวลาต้องใช้ยาแรง ล็อกดาวน์ประเทศ 14 วัน
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ดร.สามารถ ลั่น ถึงเวลาต้องใช้ยาแรง ล็อกดาวน์ประเทศ 14 วัน

 

 

                             วันที่ 31 มีนาคม 2563 เฟซบุ๊ก ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์ ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กว่า  ถึงเวลาต้องใช้ “ยาแรง” ผมได้ติดตามสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 มาอย่างต่อเนื่องทุกวัน พบว่าจำนวนผู้ติดเชื้อต่อวันยังสูงหรือยังน่าเป็นห่วงอยู่ กล่าวคือยังหาจุดที่เส้นกราฟจะลดลงไม่พบ แม้ว่ารัฐบาลได้ขอความร่วมมือให้ทุกคนใช้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วก็ตาม แต่ดูเหมือนว่ายังมีคนบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือ พยายามหาช่องโหว่ของมาตรการดังกล่าวมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองดังที่ได้รับทราบกันอยู่ ดังนั้น จึงพอสรุปได้ว่า มาตรการการขอความร่วมมือจะใช้ไม่ได้ผลกับคนไทยบางส่วน สอดคล้องกับสำนวนไทยที่กล่าวว่า “ทำได้ตามใจคือไทยแท้” 

ด้วยเหตุนี้ จึงถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลจะต้องใช้ “ยาแรง” ผมขอเสนอให้รัฐบาลประกาศใช้มาตรการ “ล็อกดาวน์ประเทศไทย” เป็นระยะเวลา 14 วันในระยะแรก ในช่วงเวลาดังกล่าวรัฐบาลจะต้องประเมินผลกระทบของการใช้มาตรการล็อกดาวน์ แล้วปรับแก้ตามความเหมาะสม ซึ่งอาจจำเป็นต้องขยายเวลาการ “ล็อกดาวน์” ออกไปก็ได้

หลักการใหญ่ๆ ของมาตรการ “ล็อกดาวน์” นั้น รัฐบาลจะต้องเป็นผู้ดำเนินการ ส่วนรายละเอียดปลีกย่อยให้ท้องถิ่นรับไปพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ซึ่งจะเห็นได้ว่าบางจังหวัดหรือบางพื้นที่ก็ได้ดำเนินการอยู่แล้ว มากบ้างน้อยบ้าง ทั้งนี้ หลักการใหญ่ที่รัฐบาลจะต้องดำเนินการ เช่น

1. ประกาศห้ามประชาชนทั้งประเทศออกนอกบ้านตลอด 24 ชั่วโมง และห้ามเคลื่อนย้ายข้ามเขตจังหวัดอำเภอและประเทศด้วย หรือกล่าวได้ว่า “คนในห้ามออก คนนอกห้ามเข้า”

2. สำหรับร้านค้าโดยเฉพาะร้านอาหาร ร้านขายยา เครื่องอุปโภคบริโภคให้เปิดเป็นห้วงเวลาตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ แต่ต้องประกาศให้ประชาชนในพื้นที่นั้นทราบเวลาเปิด-ปิดโดยทั่วกันอย่างชัดเจน

3. หากประชาชนมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องออกจากบ้าน จะต้องได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะ

4. ในกรณีที่ประชาชนไม่ปฏิบัติตามให้ลงโทษทันที และประกาศให้สังคมทราบโดยทั่วกัน

5. เพื่อที่จะช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดร้ายแรงนี้ ผมขอเสนอให้รัฐบาลปรับโยกงบประมาณปี 2563 ที่กำลังใช้กันอยู่ และปรับงบประมาณปี 2564 ที่กำลังดำเนินการอยู่มาช่วยเหลือประชาชนให้มีกินมีใช้อย่างเพียงพอตามความเหมาะสม รวมทั้งดูแลบริษัทห้างร้านให้สามารถอยู่ได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยอาจให้เงินช่วยเหลือบริษัทห้างร้านฟรีแต่มีเงื่อนไข เช่น ไม่ปลดพนักงานออก เป็นต้น หรืออาจให้บริษัทห้างร้านกู้เงินดอกเบี้ยต่ำ เป็นต้น

หากทำได้เช่นนี้ ผมมั่นใจว่าเราจะสามารถช่วยกันลดจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ลงได้อย่างแน่นอน นั่นหมายความว่าเราช่วยกันดึงเส้นกราฟให้ลดลงได้ ถึงวันนั้นเราจะได้เปล่งเสียง “ไชโย” พร้อมกันทั่วประเทศ

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง