ข่าว

ด่านพรมแดนสะเดาเตรียมพร้อมรับคนไทยอีก300 คนที่จะเดินทางกลับจากมาเลเซีย คัดกรองเพื่อความปลอดภัยสูงสุด

ด่านพรมแดนสะเดาเตรียมพร้อมรับคนไทยอีก300 คนที่จะเดินทางกลับจากมาเลเซีย คัดกรองเพื่อความปลอดภัยสูงสุด
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ด่านพรมแดนสะเดาเตรียมพร้อมรับคนไทยอีก300 คนที่จะเดินทางกลับจากมาเลเซีย คัดกรองเพื่อความปลอดภัยสูงสุด

 

 

                    วันที่ 31 มีนาคม 2563 ด่านพรมแดนสะเดา ซึ่งเป็น 1 ในจำนวน 4 ด่านที่มีประกาศจากสถานเอกอักราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์  ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2563 ( นายณรงค์ ศศิธร) เอกอัครราชทูต เรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ฉบับที่ 15 / 2563 ตามข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ( ฉบับที่ 1 )โดยมีการอนุญาตให้คนไทยในประเทศมาเลเซียเดินทางกลับเข้าประเทศไทยได้ ซึ่งต้องผ่านหลักเกณฑ์ต่างๆเช่นต้องมีใบรับรองแพทย์ หนังสือรับรองจากสถานเอกอักราชทูตเป็นต้น

 

ด่านพรมแดนสะเดาเตรียมพร้อมรับคนไทยอีก300 คนที่จะเดินทางกลับจากมาเลเซีย คัดกรองเพื่อความปลอดภัยสูงสุด

ด่านพรมแดนสะเดาเตรียมพร้อมรับคนไทยอีก300 คนที่จะเดินทางกลับจากมาเลเซีย คัดกรองเพื่อความปลอดภัยสูงสุด

 

ด่านพรมแดนสะเดาเตรียมพร้อมรับคนไทยอีก300 คนที่จะเดินทางกลับจากมาเลเซีย คัดกรองเพื่อความปลอดภัยสูงสุด

 

ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ประกอบด้วยด่านศุลกากรสะเดา ตรวจคนเข้าเมือง ฝ่ายปกครอง อ.สะเดา ทสปช. สาธารณสุขอำเภอสะเดา เจ้าหน้าที่ควบคุมโรคระหว่างประเทศ ทหารชุดเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 5 ร่วมกันตั้งเต้นท์ทำเป็นจุดตรวจสอบรายชื่อ จุดพักคอย จุดคัดกรองโรค ทั้งนี้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยเว้นระยะห่างในการตรวจรายชื่อ และคัดกรองโรคประมาณ 1 เมตร โดยมีนายชวกิจจ์ สุวรรณคีรี นายอำเภอสะเดา เฝ้าตรวจความเรียบร้อยด้วยตัวเอง พร้อมด้วยปลัดอำเภอสะเดา

 

ด่านพรมแดนสะเดาเตรียมพร้อมรับคนไทยอีก300 คนที่จะเดินทางกลับจากมาเลเซีย คัดกรองเพื่อความปลอดภัยสูงสุด

 

ด่านพรมแดนสะเดาเตรียมพร้อมรับคนไทยอีก300 คนที่จะเดินทางกลับจากมาเลเซีย คัดกรองเพื่อความปลอดภัยสูงสุด

 

ด่านพรมแดนสะเดาเตรียมพร้อมรับคนไทยอีก300 คนที่จะเดินทางกลับจากมาเลเซีย คัดกรองเพื่อความปลอดภัยสูงสุด

 

ในเวลาประมาณ 10.00 น.เริ่มมีคนไทยทยอยเดินทางกลับมาจากประเทศมาเลเซีย ซึ่งทุกคนต้องเดินมาจากด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศมาเลเซีย เนื่องจากไม่อนุญาตให้รถมาส่ง โดยในวันนี้มีคนไทยที่มีเอกสารต่างๆครบถ้วน และสถานเอกอัครราชทูตประสานส่งรายชื่อมาทั้งสิ้น 163 คน ซึ่งในช่วงเช้าเข้ามาแล้วกว่า 40 คน ส่วนใหญ่มาจากรัฐปีนัง

 

ด่านพรมแดนสะเดาเตรียมพร้อมรับคนไทยอีก300 คนที่จะเดินทางกลับจากมาเลเซีย คัดกรองเพื่อความปลอดภัยสูงสุด

 

ด่านพรมแดนสะเดาเตรียมพร้อมรับคนไทยอีก300 คนที่จะเดินทางกลับจากมาเลเซีย คัดกรองเพื่อความปลอดภัยสูงสุด

 

ด่านพรมแดนสะเดาเตรียมพร้อมรับคนไทยอีก300 คนที่จะเดินทางกลับจากมาเลเซีย คัดกรองเพื่อความปลอดภัยสูงสุด

 

ภาพ/ข่าว อนุกูล บุญมี  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  จ.สงขลา

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด