ข่าว

กรมชลคุมเข้มโควิด-19 ระดม พ่น ฉีด เครื่องจักรหลังใช้งาน

กรมชลคุมเข้มโควิด-19 ระดม พ่น ฉีด เครื่องจักรหลังใช้งาน
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ชลประทาน คุมเข้มป้องกันเจ้าหน้าที่ทุกระดับ โดยเฉพาะที่จำเป็นต้องออกปฏิบัติงานในพื้นต่างๆ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง

 

31 มีนาคม 2563 นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ภารกิจหลักของกรมชลประทาน จำเป็นต้องมีการส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักร เครืองมือ เข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสภาวะภัยแล้งและปัญหาการขาดแคลนน้ำที่กำลังเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ 

อ่านข่าว ลือกระหึ่ม ผู้ว่าฯกทม.นั่งหัวโต๊ะ ถกแผนล็อกดาวน์กรุงเทพฯ

 

ในขณะเดียวกันยังต้องผจญกับการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พอสมควร โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของสำนักเครื่องจักรกล ที่จะต้องลงพื้นที่นำเครื่องจักร เครื่องสูบน้ำ และรถบรรทุกน้ำเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่กำลังประสบกับปัญหาภัยแล้งอยู่ในขณะนี้ กรมชลประทาน จึงได้กำหนดแนวทางในการป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อดังกล่าว 

 

โดยในส่วนของสำนักเครื่องจักรกล และสำนักงานชลประทานทั่วประเทศ กรมชลประทาน ได้กำหนดแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไรรัสโควิด-19 ด้วยการนำเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องสูบน้ำ หรือแม้กระทั่งรถบรรทุกน้ำ ทำการฆ่าเชื้อก่อนออกและภายหลังปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

 

พร้อมทั้งแจกแอลกอฮอร์เจล และหน้ากากอนามัย ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกราย ที่สำคัญได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทุกระดับต้องจัดทำ Time Line ของตัวเองย้อนหลัง 14 วัน และทำต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติ 

 

ทั้งนี้ กรมชลประทานได้กำหนดแนวทางให้ใช้เครื่องจักร เครื่องมือที่ลงไปปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดต่างๆ หากมีความจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายเครื่องจักร เครื่องมือ หรือแรงงานข้ามเขตจังหวัด จะต้องปฏิบัติตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. ของรัฐบาล และตามประกาศของจังหวัดต่างๆ อย่างเคร่งครัด เพื่อลดการแพระกระจายของเชื้อไวรัสนี้ให้ได้มากที่สุด
 

logoline