ข่าว

ซื้อ Rapid Test มาตรวจเองเสี่ยงทำไวรัสโรคโควิด-19 ระบาดรุนแรงขึ้น

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ ออกแถลงการณ์ จวกเว็บไซต์ลักลอบขาย - เผยแพร่คลิปเจาะเลือดตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยตนเองที่บ้าน

 

               ภายหลังปรากฏว่ามีประชาชนหาซื้อชุดตรวจ โควิด-19 Rapid Test จากโลกออนไลน์มาตรวจเอง ล่าสุด สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ออกแถลงการณ์ จวกเว็บไซต์ลักลอบขาย - เผยแพร่คลิปเจาะเลือดตรวจหาเชื้อไวรัสโรคโควิด-19 หรือ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โรคโควิด-19 (COVID-19) ชี้ เสี่ยงแปลผลผิดพลาดทำให้การแพร่ระบาดขยายวงกว้างมากขึ้น

อ่านข่าว - ดูที่นี่ ต้องกรอกอะไรบ้าง ตอนลงทะเบียนขอรับเงิน 5,000 บาทเยียวยาโควิด

 

 

 

               สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของ COVID-19 ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก เป็นผลให้เกิดความตื่นตระหนกต่อสถานการณ์ มีจํานวนผู้ติดเชื้อทั้งที่มีอาการหนัก อาการน้อย และไม่มีอาการ ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงและเข้าข่ายต้องกักตัวเพื่อสังเกตอาการ ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่ต้องกักตัวอยู่กับบ้านตามนโยบายของรัฐบาล ส่งผลให้เกิดเป็นกระแสความต้องการที่จะได้รับการตรวจวินิจฉัยเชื้อ COVID-19 อย่าง กว้างขวาง แต่เนื่องจากการตรวจวินิจฉัยโดยวิธีมาตรฐาน ด้วยการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อ มีขั้นตอนการตรวจที่ซับซ้อนมีราคาแพง ใช้เวลานานและทําได้ในวงจํากัด จึงได้มีการพัฒนาชุดตรวจแบบรวดเร็วขึ้น โดยอาศัยการตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อตัวเชื้อที่ร่างกายสร้างขึ้นและอาจตรวจพบได้ในเลือด เป็นการตรวจโดยใช้เลือดเพียง 1 - 2 หยดอ่านผลได้ทันที และมีราคาถูกกว่าวิธีมาตรฐาน

 

 

 

               อย่างไรก็ตามเนื่องจากการตรวจดังกล่าวมีข้อจํากัดหลายประการในการใช้งาน นั่นคือ ความถูกต้องแม่นยํา ความไว ความจําเพาะ วิธีการแปลผลและคําแนะนําที่เกี่ยวข้อง จึงจําเป็นต้องดําเนินการตรวจและแปลผลการตรวจโดยผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น ยังไม่มีการแนะนําให้ใช้ได้โดยทั่วไป

               ขณะนี้มีผู้ฉวยโอกาสจากวิกฤติบนความทุกข์ยากของประชาชน ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอผ่านสื่อโซเชียลเสนอขายและแสดงวิธีการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ให้ประชาชนตรวจหาเชื้อด้วยตนเองที่บ้าน สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ ในฐานะที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการและเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงใคร่ขอเรียนชี้แจงให้ทราบว่า สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ ไม่เห็นด้วยและไม่สนับสนุน การตรวจหาเชื้อด้วยตนเองที่บ้านไม่ว่าจะใช้ชุดตรวจใดๆ

 

 

 

               ชุดตรวจที่เสนอขายผ่านทางโซเชียลอาจจะมีคุณภาพไม่ดีพอ หรืออาจยังไม่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานใดๆ เข้าข่ายเป็นการหลอกลวงประชาชน วิธีการตรวจที่ไม่ถูกต้องทําให้ผลการตรวจผิดพลาดได้ง่าย คําแนะนําในการแปลผลไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ จะทําให้เกิดผลเสียหายตามมาอย่างมากมาย นอกจากนี้การเจาะเลือดตรวจด้วยตนเองที่บ้าน ยังเปิดโอกาสให้มีการแพร่เชื้อ COVID-19 รวมทั้งเชื้อโรคอื่นที่สามารถติดต่อทางเลือดได้ เช่น โรคเอดส์และไวรัสตับอักเสบ ให้แพร่กระจายเข้าสู่ชุมชนได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวางอีกด้วย การตรวจเลือดหาเชื้อโรคที่มีการแพร่กระจายได้ง่ายอย่าง COVID-19 จําเป็นต้องกระทําในห้องปฏิบัติการที่มีระบบการควบคุม การแพร่กระจายของเชื้อโรคอย่างดี มีระบบที่แน่นหนา และต้องดําเนินการโดยนักเทคนิคการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ

 

 

 

               สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ ใคร่ขอเรียนว่า สําหรับประชาชนทั่วไปที่ไม่มีอาการใดๆ การอยู่กับบ้านและดําเนินการตามแนวทาง Social distancing อย่างเข้มข้น เป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการป้องกันโรค ยังไม่มีความจําเป็นใดๆ ที่ต้องรับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ หากมีอาการเข้าข่ายและมีประวัติการสัมผัสเชื้อในกลุ่มเสี่ยง ควรพบแพทย์เพื่อให้การดูแลรักษาต่อไป ซึ่งหากมีความจําเป็นต้องรับการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ แพทย์ที่ให้การดูแลรักษาจะเป็นผู้สั่งการให้เข้ารับการตรวจวินิจฉัยที่เหมาะสม

 

 

 

ซื้อ Rapid Test มาตรวจเองเสี่ยงทำไวรัสโรคโควิด-19 ระบาดรุนแรงขึ้น

 

 

 

--------------------

ที่มา : hfocus.org

 

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด