ข่าว

กรมสมเด็จพระเทพฯพระราชานุญาตให้ใช้ศูนย์ฯ เป็นสถานที่ฟื้นฟูผู้ป่วย

กรมสมเด็จพระเทพฯพระราชานุญาตให้ใช้ศูนย์ฯ เป็นสถานที่ฟื้นฟูผู้ป่วย
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้จังหวัดนครนายก ใช้ศูนย์ฝึกอบรมสุดาเดือนเพ็ญและที่พัก ของมูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัดนครนายก เป็นสถานที่ฟื้นฟูผู้ป่วย Covid - 19 ที่รักษาหายแล้ว ก่อนจะเดินทางกลับบ้าน

     เพจมูลนิธิชัยพัฒนา  โพสต์ข้อความว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธาน #มูลนิธิชัยพัฒนา พระราชทานพระราชานุญาตให้จังหวัดนครนายก ใช้ #ศูนย์ฝึกอบรมสุดาเดือนเพ็ญและที่พัก ของมูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัดนครนายก เป็นสถานที่ฟื้นฟูผู้ป่วย Covid - 19 ที่รักษาหายแล้ว ก่อนจะเดินทางกลับบ้านต่อไป
      ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

                                                กรมสมเด็จพระเทพฯพระราชานุญาตให้ใช้ศูนย์ฯ เป็นสถานที่ฟื้นฟูผู้ป่วย

 

             กรมสมเด็จพระเทพฯพระราชานุญาตให้ใช้ศูนย์ฯ เป็นสถานที่ฟื้นฟูผู้ป่วย

           กรมสมเด็จพระเทพฯพระราชานุญาตให้ใช้ศูนย์ฯ เป็นสถานที่ฟื้นฟูผู้ป่วย

logoline