ข่าว

หมอสุปรีดาตอบคำถาม สสส. หายไปไหนในช่วงวิกฤติไวรัสโรคโควิด-19

หมอสุปรีดาตอบคำถาม สสส. หายไปไหนในช่วงวิกฤติไวรัสโรคโควิด-19
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

แจง สสส. ช่วงวิกฤติไวรัสโรคโควิด-19 ทำงานกับ กรมควบคุมโรค วอร์รูมการสื่อสารของ สธ. ตั้งแต่เดือนมกราคม พร้อมสนับสนุนการสื่อสารทุกรูปแบบด้วยความเชี่ยวชาญและทุกทรัพยากรที่มี

 

               เมื่อเวลา 22.21 น. วันที่ 29 มีนาคม 2563  ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โพสต์เฟซบุ๊ก Supreda Adulyanon ถึงบทบาทของ สสส. ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โรคโควิด-19 (COVID-19) ระบุ

อ่านข่าว - ดูที่นี่ ต้องกรอกอะไรบ้าง ตอนลงทะเบียนขอรับเงิน 5,000 บาทเยียวยาโควิด

 

 

 

               สสส. หายไปไหน?

               หลายวันที่ผ่านมา มีคำถามถึงว่า สสส. หายไปไหน ในบทบาทของการร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาจาก โควิด-19 วนเวียนเข้ามาจากหลายแหล่ง

               อาจเริ่มจากคนที่คอยเฝ้าดูอยู่ กระจายไปในหมู่พันธมิตรเครือข่าย จนกระจายในหลายๆ คนที่รู้จัก สนใจ เคยร่วมงานกับ สสส.

               คน สสส. ต่างช่วยกันตอบไปเท่าที่จะตอบได้ ว่าเราได้ทำอะไรไปแล้วบ้าง และจะทำอะไรต่อไปอีก

               แต่หลายคนก็โต้กลับมาว่า ก็คนส่วนใหญ่เขายังไม่เห็นนี่นา

               เราจึงได้ตระหนักเพิ่มขึ้นว่า คำถามนี้อาจเกิดจากการที่มีคนจำนวนมากที่รับรู้ถึง สสส. ต่างจากองค์กรอื่นๆ นั่นคือ

               “การไม่เห็นโลโก้ “สสส.” การไม่เห็นโฆษณาของ สสส. คือ สสส. ไม่ได้ทำงาน”

 

 

 

               ทั้งที่ในความเป็นจริง สสส. เข้าไปประสานลงมือทำเรื่อง โควิด-19 ร่วมกับ กรมควบคุมโรค วอร์รูมการสื่อสาร กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่เดือนมกราคม เราเริ่มทำก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อมป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่ของชาติด้วยซ้ำไป สสส. สนับสนุนการสื่อสารทุกรูปแบบด้วยความเชี่ยวชาญและทุกทรัพยากรที่มี (ล่าสุดเป็น #ไทยรู้สู้โควิด) ฯลฯ และช่วยทำโจทย์สื่อสารที่ยังมีช่องว่าง จัดทำสิ่งพิมพ์กระจายในแต่ละกลุ่มเป้าหมายเฉพาะรวมกว่าแสนชุด และปรับการรณรงค์ช่วงสงกรานต์ทั้งหมดมาสื่อสาร เพื่อกระตุ้นคนไทยร่วมลดการแพร่ระบาดโรค ด้วยความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและสังคม โดยเฉพาะในประเด็นระยะห่างทางสังคม

 

 

 

               ขณะเดียวกัน สสส. ปรับแผนการทำงานทุกแผน ให้มุ่งเน้นการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ โควิด-19 เป็นลำดับสำคัญ โดยต้องเป็นแผนการทำงานที่สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ และเติมเต็มช่องว่างการทำงานที่มีอยู่ โดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นต่างๆ ที่ต่อยอดตำบลสุขภาวะกว่า 2,600 ตำบล ให้เป็นต้นแบบจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังโรคระบาดระดับตำบล เพื่อรับปัญหาที่เริ่มกระจายตัวจากเมืองใหญ่ อีกทั้งสนับสนุนงบประมาณร่วมร้อยล้านบาทตรงไปที่ 878 อำเภอ ผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ให้เป็นพี่เลี้ยงในเรื่องนี้ รวมถึงงานในประชากรกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ อีกมากมาย

               แม้จะเป็นงานแนวหลัง แต่ตอนนี้ เวลานี้ คือนาทีที่ทุกคนต้องช่วยกัน เพื่อป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ โควิด-19

 

 

 

               “ไม่จำเป็นต้องเห็นโฆษณาของ สสส. ไม่เห็นโลโก้ สสส. ไม่ต้องรู้ว่า สสส. และภาคีเครือข่ายทำอะไร ขอแค่ท่านได้รับประโยชน์จากสิ่งที่พวกเรากำลังทำ และจะทำต่อไปก็พอ”

               “ตัวตน” ของ สสส. คือการทำงานสร้างเสริมสุขภาพที่ต้องใช้มาตรการหลากหลาย อาทิ การสร้างต้นแบบในพื้นที่ ผลักดันนโยบาย ผลักดันกฎหมาย การสื่อสารเป็นเพียงหนึ่งในมาตรการเหล่านั้น แต่อาจมีคนไม่มากนักทราบเรื่องงานผลักดันนโยบายของ สสส. ที่ได้สนับสนุนให้เกิดกฎหมายที่ช่วยสร้างสุขภาพมาแล้วกว่าร้อยฉบับ นโยบายระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล ท้องถิ่น องค์กรอีกนับไม่ถ้วน หรือเรื่องการสร้างต้นแบบในองค์กรหรือพื้นที่และขยายผลสู่การปฏิบัติในวงกว้าง จนเป็นบรรทัดฐานสำคัญในสังคม ในนับหมื่นองค์กร หลายพันตำบล ฯลฯ

 

 

 

               เมื่อผ่านพ้นวิกฤติในครั้งนี้ ที่เราจะเป็นแนวหลังอันแข็งแกร่งให้กับแนวหน้าทุกแนว ให้ชนะไปด้วยกันแล้ว เราคงจะมีโอกาสสื่อสารกลไกการทำงานสร้างเสริมสุขภาพแบบ สสส. ในเรื่องนี้และเรื่องอื่นๆ มากขึ้นต่อไป

               ยามนี้ ผมจึงเพียงอยากจะส่งสารถึงคนที่รู้จักและเข้าใจ สสส. อย่างจำกัดว่า

               แม้ท่านจะไม่เห็นโฆษณาของ สสส. แต่โปรดได้รับรู้ว่า สสส. และภาคีเครือข่ายยังทำงานและสร้างผลงาน สร้างเสริมสุขภาพของประชากรกลุ่มต่างๆ อยู่ ด้วยมาตรการและกิจกรรมที่หลากหลายอยู่ในสังคมรอบตัวท่าน

               และภาคีทุกภาคส่วนได้ปรับหน้างานของพวกเขามารองรับวิกฤติโควิด-19 กันอย่างกว้างขวางแล้ว

 

 

 

หมอสุปรีดาตอบคำถาม สสส. หายไปไหนในช่วงวิกฤติไวรัสโรคโควิด-19

 

 

 

 

 

 

 

logoline