ข่าว

กลุ่มหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงมอบอุปกรณ์การแพทย์สู้ COVID-19

กลุ่มหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงมอบอุปกรณ์การแพทย์สู้ COVID-19
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กลุ่ม นศ.หลักสูตร วปอ.56,ปปร.22, พสบ.ทอ.8,วตท.30 และ LSP4 จับมือร่วมบริจาคเงินจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น ส่งผ่าน สปสช.กระจายไปยังโรงพยาบาลรวมกว่า 3 หมื่นชิ้น

     นางสาวโกมล เมฆวัฒนา ผู้ริเริ่มโครงการ ทุก(ข์)ภัย ไทยช่วยกัน เปิดเผยว่า ในวันที่ 30 มี.ค. 2563 กลุ่มนักศึกษาหลักสูตรต่างๆ ซึ่งรวมตัวกันจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ "ทุก(ข์)ภัย ไทยช่วยกัน" จะร่วมกันมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น ให้แก่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อส่งต่อไปยังบุคลากรทางการแพทย์ตามโรงพยาบาลต่างๆ ในการต่อสู้กับเชื้อไวรัส COVID-19   

กลุ่มหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงมอบอุปกรณ์การแพทย์สู้ COVID-19

      ทั้งนี้ ในเบื้องต้นจะมีการมอบอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (personal protective equipment: PPE) จำนวน 4,000 ชุด และหน้ากากอนามัย N95 จำนวน 25,000 ชิ้น ที่ได้จัดซื้อผ่านการรวบรวมเงินบริจาคกว่า 2 ล้านบาทในครั้งแรก และหลังจากนี้ยังจะมีการพิจารณาจัดหาอุปกรณ์อื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อส่งมอบอีกในครั้งถัดไป

    นางสาวโกมล ระบุว่า ความร่วมมือดังกล่าวเกิดขึ้นจากการรวมตัวของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 22 สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับนักศึกษาหลักสูตรอื่นๆ เช่น วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 56, หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) รุ่นที่ 8, สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 30 และ หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 4 ซึ่งในวันนี้ได้ส่งตัวแทนมาร่วมพิธีการมอบ  โดยนักศึกษาหลักสูตรดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเดียวกันในการจัดส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วย อีกทั้งยังจำเป็นในการป้องกันตัวบุคคลากรทางการแพทย์ด้วย ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติ

กลุ่มหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงมอบอุปกรณ์การแพทย์สู้ COVID-19

 

     "พลังความร่วมมือในครั้งนี้ เกิดจากการพูดคุยในกลุ่มเพื่อนช่วงแรกๆ ที่มีความตั้งใจในการส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ขาดแคลนให้กับโรงพยาบาลต่างๆ แต่พอมีการพูดคุยขยายวงออกไป ก็เริ่มมีจำนวนผู้ที่สนใจจากกลุ่มหลักสูตรต่างๆ เข้ามาร่วมมากขึ้น จึงมีความตั้งใจที่จะให้เป็นโครงการระยะยาว สามารถส่งมอบสิ่งเหล่านี้ได้ต่อไปในทุกเหตุการณ์ และจับมือกับ สปสช. ในการทำหน้าที่กระจายไปยังส่วนที่ต้องการ" นางสาวโกมล ระบุ

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง