ข่าว

อย. เปิดทางผู้ประกอบการนำเข้าหน้ากากอนามัย

อย. เปิดทางผู้ประกอบการนำเข้าหน้ากากอนามัย
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

อย. รับมือกับสถานการณ์การระบาดโควิด-19 เพิ่มการอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการในการขออนุญาตนำเข้าหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ หน้ากาก N95 ชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เครื่องหรืออุปกรณ์วัดไข้ ให้มีใช้เพียงพอในประเทศ

 


          เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2563 - นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) การใช้หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (Surgical Mask) หน้ากาก N95 ชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment, PPE) หรือเครื่องหรืออุปกรณ์วัดไข้ จึงมีความสำคัญและมีความจำเป็นต่อบุคลากรทางการแพทย์รวมทั้งประชาชน

 

อ่านข่าวเกี่ยวข้อง

"ชวน" จี้ รบ. จัดงบกลางให้แพทย์ ซื้ออุปกรณ์ป้องกันโควิด

คณะทันตแพทย์จุฬาฯ พบอาจารย์พิเศษติดเชื้อโควิด

 อย.เปิด Fast Track ให้ผู้ผลิต-นำเข้าหน้ากากอนามัยทางการแพทย์

 

          ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงได้มีมาตรการอำนวยความสะดวกแก่ผู้นำเข้าเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว โดยให้ยกเว้นไม่ต้องใช้หนังสือรับรองการขายที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐจากประเทศผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือหน่วยงานเอกชนที่หน่วยงานของรัฐในประเทศผู้ผลิตนั้นรับรองหนังสือ EC Certificate หรือ EC Declaration of Conformity โดยมีใช้หนังสือชี้แจงที่ออกโดยผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์แทน ซึ่งต้องมีสาระสำคัญ ได้แก่ 1. ชื่อผู้ผลิต ประกอบ หรือบรรจุ และสถานที่ตั้ง 2. ชื่อเครื่องมือแพทย์ โดยจำแนกรายการ เช่น รุ่น แบบ ขนาด รหัสสินค้า เป็นต้น และในกรณีที่ชื่อทางการค้าของเครื่องมือแพทย์ที่ขายภายในประเทศผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์แตกต่างจากชื่อที่จะขายในประเทศไทย ต้องมีการรับรองว่าเป็นเครื่องมือแพทย์อย่างเดียวกัน 3. ข้อความที่แสดงว่า เป็นเครื่องมือแพทย์ที่มีการขายในประเทศผู้ผลิต แต่หากไม่มีการขายในประเทศผู้ผลิตให้ชี้แจงเหตุผลประกอบ รวมทั้งหนังสือชี้แจงจากผู้ผลิตไม่ต้องผ่านการรับรองของหน่วยงานกระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทย หรือสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศของประเทศไทย
      

   

          นพ.ไพศาล กล่าวต่อไปว่า อย. ขอให้ทุกฝ่ายมั่นใจการดำเนินงานของ อย. ในสถานการณ์เช่นนี้ และพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการทุกรายในทุกมิติ หากผู้ประกอบการนำเข้ามีหนังสือรับรองจากผู้ผลิต ก็สามารถยื่นเรื่องนำเข้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และจะพิจารณาตรวจสอบให้ทันที อย. มีทีมที่พร้อมจะให้ความสะดวกแก่ผู้ประกอบการนำเข้าเต็มที่ เราทุกคนจะฝ่าวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

logoline