ข่าว

โรงทานต้านภัยโควิด

โรงทานต้านภัยโควิด
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

วิกฤติโควิด-19 คนไทยไม่ทิ้งกัน วัดสะพานเขตคลองเตยตั้งโรงทาน ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแจกจ่ายอาหารให้กับประชาชน

          วัดสะพาน เขตคลองเตยร่วมกับประธาน อปพร.ทีมงานอาสาสมัครกระต่ายคลองเตย จัดตั้งโรงทานแจกจ่ายข้าวสารอาหารแห้ง อาหารปรุงสำเร็จ ให้กับประชาชนผ่านวิกฤตการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19ไปด้วยกัน

 

 

 

          วันที่ 29 มีนาคม พระพิศาลธรรมานุสิษฐ เจ้าอาวาสวัดสะพาน เขตคลองเตย จ.กทม. ร่วมกับนายสุชัย พงษเพียรชอบ ประธาน อปพร. เขตคลองเตย พร้อมด้วยทีมงานอาสาสมัครกระต่ายคลองเตย จัดตั้งโรงทาน ต้านภัยโควิด-19 โดยให้ตระหนักและใสใจในการรักษาสุขอนามัยแจกอาหารฟรีทั้งหน่วยงานราชการและประชาชนทั่วไปในชุมชนคลองเตย และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด กินร้อนช้อนตนเอง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย

โรงทานต้านภัยโควิด

          พระพิศาลธรรมานุสิษฐ กล่าวว่า สำหรับโครงการนี้ทางอาตมาได้ร่วมกับโยมสุชัย ต้องการช่วยเหลือประชาชนชาวชุมชุนคลองเตยที่เดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้บางรายไม่สามารถประกอบอาชีพได้"ทางเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้มีโครงการให้วัดทุกวัดตั้งโรงทานขึ้นเพื่อบรรเทาความทุกข์แก่ญาติโยม ทางอาตมาพร้อมคณะกรรมการวัดและอาสาสมัครกระต่ายคลองเตย จึงได้จัดเตรียมอาหาร พร้อมทั้งข้าวสวย และขนม แจกจ่ายให้กับประชาชนซึ่งจะแจกอาหารตั้งแต่เวลา 10.00 น. ไปจนถึงเวลา 12.00 น. ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม ไปจนถึงวันที่ 24 เมษายน

โรงทานต้านภัยโควิด

          ด้านนายสุชัย กล่าวว่า การจัดตั้งโรงทาน ช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากในสถานการณ์โรคระบาดเป็นความร่วมมือกับของประชาชนในการสนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในชุมชนประสานภารกิจร่วมกับทุกหน่วยงานและบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุข ซึ่งมีประจำอยู่ในแต่ละพื้นที่ ในการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดตั้งโรงทาน และการแจกจ่ายเสบียงอาหาร เครื่องอุปโภคบริโภค น้ำดื่ม ให้เป็นไปตามหลักสุขอนามัย โดยต้องไม่มีการจัดพิธีการ พิธีกรรม กิจกรรม หรือการบริการจัดการใดๆ ที่ต้องให้บุคคลจำนวนมากมารวมตัวกัน

 

 

 

          นอกจากนี้ยังให้ปฏิบัติตามคำสั่ง มาตรการ และคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัด ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ อปพร. เขตคลองเตยและทีมงานอาสาสมัครกระต่ายคลองเตย ได้ดำเนินการจัดส่งกำลังสมาชิกเข้าร่วมในการบรรจุอาหารที่ปรุงสำเร็จ และอาหารแห้งที่วัดสะพานจำนวน 250 ชุดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 12.00 น.ของทุกวันดำเนินการให้สมาชิกลงพื้นที่ชุมชน ล๊อก 4-5-6 นำอาหารและถุงยังชีพไปมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียง เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 

โรงทานต้านภัยโควิด

           ทั้งนี้ขอกราบขอบคุณท่านเจ้าอาวาสวัดสะพาน ที่มีความเมตตาต่อชาวชุมชนคลองเตย ตามดำริของสมเด็จพระสังฆราช นับว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนับสนุน อย่างไรก็ตาม พี่ๆเพื่อนท่านใดมีจิตศรัทธา สามารถบริจาคข้าวสารอาหารแห้ง หรือปัจจัยได้ที่วัดสะพาน โดยเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

โรงทานต้านภัยโควิด

โรงทานต้านภัยโควิด

logoline