ข่าว

ผู้ว่าฯยะลา ประกาศเคอร์ฟิว ห้ามปชช.เดินทางเข้า-ออก

ผู้ว่าฯยะลา ประกาศเคอร์ฟิว ห้ามปชช.เดินทางเข้า-ออก
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ผู้ว่าฯยะลา ประกาศเคอร์ฟิว สั่งห้ามประชาชนเดินทางเข้า-ออกข้ามเขตพื้นที่จังหวัดยะลา เพื่อสกัดไวรัสโควิด-19ระบาด หลังพบจำนวนผู้ป่วยเพิ่มอย่างรวดเร็ว ฝ่าฝืนระวังโทษปรับ-จำคุก

เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2563 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดยะลา โดยนายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ในฐานะ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดยะลา ได้ออกคำสั่งที่ 05/2563 เรื่อง ระงับการเดินทางเข้า-ออกจังหวัดยะลาของบุคคล โดยมีสาระสำคัญดังนี้

         อ่านข่าว : สุดเศร้า! ผู้ป่วยโควิด-19 เสียชีวิต รายแรกของยะลา

เนื่องด้วยปัจจุบันจังหวัดยะลามีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ในหลายอำเภอและพบการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว ดังนั้น เพื่อเป็นการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคไปสู่ประชาชนวงกว้าง การควบคุมพื้นที่ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค จังหวีดยะลาจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้มาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างเข้มข้นเพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคในสถานที่ต่างๆที่มีความเสี่ยงสูง โดยมีคำสั่งดังนี้

1.ห้ามประชาชนเดินทาง เข้า-ออก ข้ามเขตพื้นที่จังหวัดยะลา อันเนื่องมาจากเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการติดต่อเชื้อโรคโควิด-19 เว้นแต่ เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาล การทำให้ปลอดภัยจากเชื้อโรค การป้องกันโรค การฆ่าเชื้อโรค การขนส่งสินค้าที่จำเป็น สินค้าอุปโภค-บริโภค การไปรษณีย์ อุปกรณ์เครื่องมือเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ยานพาหนะเพื่อการกู้ชีพ กู้ภัยฉุกเฉิน รถพยาบาล และยานพาหนะของทางราชการ หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ทั้งนี้ผู้ได้รับการยกเว้นต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด

2.ห้ามผู้ที่เป็น หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตราย หรือ โรคระบาด เดินทางเข้า-ออกหมู่บ้านหรือที่เอกเทศ สำหรับที่แยกกัน หรือ กักกัน และหรือข้ามเขตพื้นที่จังหวัดยะลา เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

อนึ่งเนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้ล่าช้าไปจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชน หรือ กระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามมาตรา 30 วรรค2 (1) แห่งพระราชบัญญตัอวิธีปฏิบัติราชการการทางปกครอง พ.ศ. 2539

หากผู้ใดฝ่ฝืนคำสั่งนี้ มีฐานความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ.2558 มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และ หรือเป็นความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 4หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค. 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

 

ผู้ว่าฯยะลา ประกาศเคอร์ฟิว ห้ามปชช.เดินทางเข้า-ออก

ผู้ว่าฯยะลา ประกาศเคอร์ฟิว ห้ามปชช.เดินทางเข้า-ออก

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด