ข่าว

ผลโพลล์ โควิด-19 ประชาชนพอใจรัฐลดราคาก๊าซหุงต้ม - น้ำมันมากกว่าเยียวยา 5 พัน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ซูเปอร์โพล ชี้ ประชาชนพอใจมาตรการรัฐช่วยเหลือช่วง โควิด-19 ลดราคา ก๊าซหุงต้ม - น้ำมัน มากกว่าเยียวยารายได้ 5,000 บาทต่อเดือน

 

               28 มีนาคม 2563  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ความพอใจของประชาชนต่อมาตรการรัฐ กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,138 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 23- 27 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา พบว่า

อ่านข่าว -  ดูที่นี่ ต้องกรอกอะไรบ้าง ตอนลงทะเบียนขอรับเงิน 5,000 บาทเยียวยาโควิด

 

 

 

               ส่วนใหญ่ หรือ ร้อยละ 94.6 ทราบข่าวมาตรการรัฐ ช่วยเหลือประชาชนช่วงวิกฤติโควิด-19 ในขณะที่ร้อยละ 5.4 ไม่ทราบข่าว

               ที่น่าพิจารณาคือ ความพอใจต่อมาตรการรัฐช่วยเหลือประชาชนช่วงวิกฤติโควิด-19 พบว่า

               อันดับแรก หรือ ร้อยละ 85.3 พอใจ กระทรวงพลังงาน ลดราคา ก๊าซหุงต้ม

               รองลงมา อันดับสอง คือ ส่วนใหญ่ หรือ ร้อยละ 84.2 พอใจ กระทรวงพลังงาน ลดราคา น้ำมัน

               อันดับสาม หรือ ร้อยละ 76.7 พอใจ กระทรวงการคลัง เลื่อนชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

               อันดับสี่ หรือร้อยละ 75.7 พอใจ การเยียวยาผู้ประกอบการ ด้านสินเชื่อ ขยายเวลาเสียภาษี

               อันดับห้า หรือ ร้อยละ 73.7 พอใจ กระทรวงการคลัง ดูแลแพทย์บุคลากรสาธารณสุขเพิ่มรายได้ ยกเว้นภาษีเงินได้
 

 

 

 

               อันดับหก หรือ ร้อยละ 72.3 พอใจ ธนาคาร ด้านชำระหนี้ ลดต้น ลดดอกผ่อนรถ

               อันดับเจ็ด หรือ ร้อยละ 71.9 พอใจ กระทรวงการคลัง ช่วยเหลือรายได้ 5,000 บาทต่อเดือน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ

               อันดับแปด หรือร้อยละ 70.5 พอใจ ธนาคาร ลดต้น ผ่อนบ้าน

               อันดับเก้า หรือ ร้อยละ 69.1 พอใจ รับเงินประกันค่าไฟฟ้า กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย

               อันดับสิบ หรือ ร้อยละ 48.2 พอใจ มาตรการดูแลความปลอดภัยของแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข

 

 

 

ผลโพลล์ โควิด-19 ประชาชนพอใจรัฐลดราคาก๊าซหุงต้ม - น้ำมันมากกว่าเยียวยา 5 พัน

 

 

 

               ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า มาตรการรัฐช่วยเหลือประชาชนกำลังได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆ ผลของการทำจึงดีกว่าพูดเยอะ ชาวบ้านกำลังรอมาตรการใหม่ๆ ให้ตอบโจทย์ตรงเป้าและโดนใจของประชาชน เช่น การส่งหน้ากากอนามัยไปที่บ้านของประชาชน เหมือนส่งร่างรัฐธรรมนูญไปให้ชาวบ้านอ่านตามบ้าน หรือเปิดให้ชาวบ้านลงทะเบียนรับหน้ากากอนามัย รับแจกแอลกอฮอล์ 70% ฆ่าเชื้อทำให้ทุกคนปลอดภัยระดับครัวเรือน เป็นต้น

               “รัฐบาลต้องก้มหน้าก้มตาทำงานหนักมากกว่าพูด ทำแต่ความช่วยเหลือที่จับต้องได้ให้ประชาชนมากที่สุด บางครั้งพูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตำลึงทอง”

 

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด