ข่าว

อัยการ เข้ม 6 มาตรการ สกัด โควิด-19 ฉีดฆ่าเชื้อสำนวนคดี

อัยการ เข้ม 6 มาตรการ สกัด โควิด-19 ฉีดฆ่าเชื้อสำนวนคดี
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

อัยการ เข้มสกัดโควิดทุกทาง รับสำนวนคดี ต้องสะอาด ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อสำนวน

 

               "สาวิตร" ปธ.ศบสค.อส. ประกาศ 6 มาตรการเข้ม อัยการทั่วประเทศปฏิบัติ รับสำนวนใส่แมสก์-ถุงมือ-ฉีดฆ่าเชื้อสำนวน ส่วนผู้ต้องหาเลื่อนส่ง พ.ค. เว้นคดีขาดอายุความ ใช้ IT ทำเคสจัดการมรดกได้ทุกพื้นที่ ไม่จำกัดยื่นเขตเจ้ามรดกตาย

 

อ่านข่าว อัยการปรับแผนสู้ "โควิด-19" ปรึกษา กม. ผ่านไลน์

 

               วันที่ 28 มี.ค.2563 - นายประยุทธ เพชรคุณ รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 27 มี.ค.ที่ผ่านมา นายสาวิตร บุญประสิทธิ์ รองอัยการสูงสุด ในฐานะประธานกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของสำนักงานอัยการสูงสุด (ศบสค.อส.) ได้มีหนังสือสั่งการ แจ้งมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารศูนย์ ศบสค.อส. ให้ข้าราชการฝ่ายอัยการทั่วประเทศ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยมีมาตรการ ดังนี้
 

               1. เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และเพื่อเป็นมาตรการดูแลสุขภาพอนามัยของบุคลากรของสำนักงานอัยการสูงสุด , คนรอบข้าง , ประชาชนผู้มาติดต่อราชการในการปฏิบัติราชการ ขอให้ข้าราชการฝ่ายอัยการปฏิบัติตามมาตรการและแผนการทำงานเหลื่อมเวลา และแผนการปฏิบัติงาน work from home ที่สำนักงานอัยการสูงสุด แจ้งเวียนแล้วตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ อส.0006(นย)/ว 119 ลงวันที่ 23 มี.ค.63

 

               2. ให้ทุกสำนักงาน จัดให้มีระบบคัดกรองบุคคลก่อนเข้าภายในอาคารสำนักงาน ทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย , การสวมใส่หน้ากากอนามัย , จัดให้มีเจลหรือแอลกอฮอส์ฆ่าเชื้อ ไว้หน้าลิฟท์หรือประตูทางเข้าสำนักงาน

 

               3. การรับสำนวนการสอบสวนจากพนักงานสอบสวน หากมีการส่งตัวผู้ต้องหามาด้วย ให้อัยการพิเศษฝ่าย หรืออัยการจังหวัด นัดส่งตัวอีกครั้งในเดือน พ.ค. รวมทั้งคดีที่นัดส่งตัวผู้ต้องหาซึ่งนัดไว้ก่อนช่วงเดือน เม.ย.นี้ ก็ให้เลื่อนออกไป หลังเดือน เม.ย.ได้ เว้นแต่คดีจะขาดอายุความ

 

               4. การรับสำนวนให้เจ้าหน้าที่รับสำนวน สวมแมสก์ , สวมถุงมือ และฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อที่สำนวนทุกครั้ง และการติดต่อกับประชาชนและเจ้าหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ให้เว้นระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร

 

               5. เนื่องจากเดือน เม.ย.จะเป็นช่วงโยกย้ายอัยการและผู้พิพากษาทั่วประเทศ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมารตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ขอให้อัยการจังหวัดทั่วประเทศในฐานะผู้ประสานของศูนย์ ศบสค.อส. มีหนังสือแจ้งประสานศบสค.อส.ประจำจังหวัดนั้นๆ พร้อมแจ้งรายชื่อข้าราชการฝ่ายอัยการที่จะย้ายเข้าและย้ายออกแนบไปด้วย

 

               6. ในการประชุมและการจัดการมรดก ให้ทุกสำนักงานนำมาตรการทางเทคโนโลยี่มาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยการประชุมให้หน่วยงานใช้ระบบการประชุมทางไกลสำหรับการประชุมโดยใช้เเอพพลิเคชั่น ซึ่งการขอจัดตั้งผู้จัดการมรดก ให้การดำเนินการยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกได้ทุกสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย (สคช.) และการบังคับคดี โดยไม่จำเป็นต้องยื่นคำร้อง ณ สำนักงานที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตาย และการไต่สวนให้ดำเนินการโดยใช้แอพพลิเคชั่นประชุมทางไกลกับศาลที่ได้ยื่นคำร้องไว้จะเป็นการลดการเดินทางระหว่างจังหวัดพื้นที่ห่างไกล หรือพื้นที่เสี่ยงภัยต่างๆ

 

               ทั้งนี้ นายสาวิตร ประธาน ศูนย์ ศบสค.อส ได้กำชับให้ข้าราชการฝ่ายอัยการ ถือปฎิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ที่รัฐบาลออกตาม พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานะการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ทั้งข้อห้ามทำ , ให้ทำ , ควรทำ เช่น ห้ามเข้าไปในสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค และควรอยู่บ้าน เป็นต้น เพื่อขับเคลื่อนมาตรการต่างๆ ในระดับจังหวัด ภายใต้การควบคุมของอธิบดีอัยการทั้ง 9 ภาคทั่วประเทศ

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด