ข่าว

ปชช.เชื่อมั่นปฏิบัติการกองทัพลุยฆ่าเชื้อโควิด-19

ปชช.เชื่อมั่นปฏิบัติการกองทัพลุยฆ่าเชื้อโควิด-19
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ปชช.พอใจปฏิบัติการล้างฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกองทัพบก สร้างความมั่นใจในการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนได้

 

 


                28 มี.ค.2563-สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ กรณี ปฏิบัติการล้างสิ่งปนเปื้อนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ของกองทัพบก ในช่วงวันที่ 21- 22 มีนาคม 2563 หลังจากที่กองทัพบกได้เริ่มมีการปฏิบัติการ ซึ่งการสำรวจครั้งนี้ใช้วิธีสำรวจผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (แบบสอบถามออนไลน์) กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 2,288 ตัวอย่าง สรุปผลได้ดังนี้

 


         

 

 

 

            ปชช.เชื่อมั่นปฏิบัติการกองทัพลุยฆ่าเชื้อโควิด-19

 

 

            การรับทราบเกี่ยวกับปฏิบัติการล้างสิ่งปนเปื้อนทั่วประเทศของกองทัพบก ในช่วงเวลา 01.00-05.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 – 31 มีนาคม 2563 ผลสำรวจพบว่า ทราบ  81.47% และ ไม่ทราบ 18.53%

 

            ในภาพรวม ประชาชนมีความพึงพอใจต่อปฏิบัติการล้างสิ่งปนเปื้อนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการของกองทัพบกมากน้อยเพียงใด? พบว่า มากที่สุด 47.75% อันดับ 2 มาก 38.20% ,  อันดับ 3  ปานกลาง 10.84% , อันดับ 4 น้อย 2.15%
และ อันดับ 5 น้อยที่สุด 1.06%


              ประชาชนคิดว่าปฏิบัติการล้างสิ่งปนเปื้อนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) ตามมาตรการป้องกันของกองทัพบก เป็นประโยชน์มากน้อยเพียงใด? อันดับ 1 มากที่สุด    43.24% , อันดับ 2 มาก 38.09% , อันดับ 3  ปานกลาง 14.65% , อันดับ 4 น้อย  3.06% และ อันดับ 5  น้อยที่สุด 0.96%

 

              ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกองทัพบก มากน้อยเพียงใด?  พบว่า เชื่อมั่นมาก 37.82% , เชื่อมั่นปานกลาง 32.83% , เชื่อมั่นมากที่สุด 19.80% , เชื่อมั่นน้อย 6.60% , และเชื่อมั่นน้อยที่สุด 2.95%

 

 

              สิ่งที่ประชาชนคาดหวังต่อมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกองทัพบก คือ ผลสำรวจพบว่า มีส่วนช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 ได้ 26.52% ,  มีส่วนช่วยลดความวิตกกังวลของประชาชนในพื้นที่ได้ 22.12%, สร้างความมั่นใจในการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนได้  9.08% , มีส่วนสนับสนุนนโยบายการป้องกันโรคโควิด–19 ของรัฐบาล  17.42% ,  มีส่วนช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ได้ 14.86%

 

 

                ข้อเสนอแนะต่อมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกองทัพบก คือ ผลสำรวจพบว่า ร่วมมือกับภาครัฐ และภาคส่วนต่าง ๆ ในการรณรงค์ป้องกันเชื้อโควิด-19 คือ 29.94% , ขยายพื้นที่/สถานที่ในการดำเนินการตามมาตรการของกองทัพบกให้ทั่วถึง 27.49% , ขอให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ และทำเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง 21.58% , แจกหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ แอลกอฮอล์ ให้กับประชาชน 12.52% และ ประชาสัมพันธ์มาตรการของกองทัพบกให้มากขึ้นและหลากหลายช่องทาง  8.47%

 

logoline