ข่าว

โปรดเกล้าฯทหาร 5 นาย ประดับเหรียญเชิดชูเกียรติจากกองทัพสหรัฐ

โปรดเกล้าฯทหาร 5 นาย ประดับเหรียญเชิดชูเกียรติจากกองทัพสหรัฐ
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เว็บไซต์ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศโปรดเกล้า ให้ข้าราชการทหารสังกัดกองทัพบก 5 นาย ประดับเหรียญเชิดชูเกียรติจากกองทัพสหรัฐ

 

 

วันที่ 27 มีนาคม 2563 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประดับเหรียญตราต่างประเทศ ความว่า

 

อ่านข่าวเกี่ยวข้อง

ราชกิจจาฯ ประกาศกลาโหม เลื่อนเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2563

ราชกิจจาฯ ประกาศโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาสามัญ

ราชกิจจาฯ ประกาศถอดยศตำรวจ-เรียกคืนเครื่องราชฯทุกชั้นตรา จำนวน 3 ราย 

 

 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ข้าราชการทหารสังกัดกองทัพบก ประดับเหรียญเชิดชูเกียรติ The Army Achievement Medal ซึ่งได้รับมอบจาก กองทัพบกสหรัฐอเมริกา ได้ในโอกาสอันควรจำนวน 5 ราย ดังนี้


๑. ร้อยตรี เดชา ใครบุตร

๒. ร้อยตรี นิรวิทธ์ เชื้อประดิษฐ์

๓. ร้อยตรี ชาญณรงค์ พรมสอน

๔. จ่าสิบตรี วุฒิไกร กองคำบุตร

๕. สิบเอก จตุพล ภูมิสวัสดิ์

 

ทั้งนี้ กองทัพบกสหรัฐอเมริกามอบเหรียญเชิดชูเกียรติดังกล่าวแก่ข้าราชการทหารทั้ง 5 ราย เนื่องจากได้ปฏิบัติงานในสำนักงานนายทหารติดต่อประจำกองบัญชาการสหประชาชาติ ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ด้วยความวิริยอุตสาหะ บำเพ็ญประโยชน์และปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับคณะกรรมการ หยุดยิงทางทหารประจำกองบัญชาการสหประชาชาติ ณ กรุงโซล (UNCMAC) ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ และเพื่อเป็นการตอบแทนที่ได้ปฏิบัติงานเป็นอย่างดีมาโดยตลอด

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี

 

โปรดเกล้าฯทหาร 5 นาย ประดับเหรียญเชิดชูเกียรติจากกองทัพสหรัฐ

logoline