ข่าว

ญี่ปุ่นยกเลิกฟรีวีซ่าประเทศไทยและอีกหลายประเทศ มีผล 28 มีนาคมนี้

ญี่ปุ่นยกเลิกฟรีวีซ่าประเทศไทยและอีกหลายประเทศ มีผล 28 มีนาคมนี้
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ญี่ปุ่นยกเลิกฟรีวีซ่าประเทศไทยและอีกหลายประเทศ มีผล 28 มีนาคมนี้

เมื่อวันที่ 27 มี.ค. สถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงโตเกียว ออกประกาศ เรื่อง ญี่ปุ่นประกาศมาตรการการเดินทางเข้าญี่ปุ่นสำหรับคนไทย โดยระบุว่า อนุสนธิประกศสถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงโตเกียวลงวันที่ 26 มีนาคม 2563 เรื่อง พัฒนาการสถานการณ์ C0VID-19 ในญี่ปุ่น และการขอความร่มมือในการปฏิบัติตัวตามคำขอของรัฐบาลญี่ปุ่น นั้น

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 ญี่ปุ่นได้ออกมาตรการการเข้าเมืองต่างชาติเพิ่มเติม โดยสำหรับประเทศไทย จะระงับการยกเว้นวีซ่าเข้าญี่ปุ่น 15 วัน สำหรับคนไทยเป็นการชั่วคราว ยกเลิกวีซ่า ที่สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ของญี่ปุ่นในต่างประเทศ ได้ออกให้ก่อนวันที่ 28 มีนาคม 2563 และขอให้ผู้ที่เดินทางมาจากประเทศไทยกักกันเองเป็นเวลา 14 วัน และหลีกเสี่ยงการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ เมื่อเดินทางถึงญี่ปุ่น มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 00.00 น. ของวันที่ 28 มีนาคม 2563 มีรายละเอียด ดังนี้
 
1. ช่วงค่ำของวันที่ 26 มีนาคม 2363 ญี่ปุ่นได้ประกาศมาตรการสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากไทย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ บรูใน เวียดนาม มาเลเซีย อิสราเอล กาตาร์ คองโก และบาห์เรน มีรายละเอียดดังนี้

1.1 ยกเลิกวีซ่าที่สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงศุลใหญ่ของญี่ปุ่นในต่างประเทศ ได้ออกให้แก่ชาวต่างชาติในประเทศนั้นๆ (รวมถึงชาวไทย) ก่อนวันที่ 28 มี.ค. ทั่งวีซ่าประเภทเดินทางเข้าครั้งเดียวและหลายครั้ง อย่างไรก็ดี ผู้ที่มีวีซ่าประเภทเข้าได้หลายครั้ง และมีเอกสาร Re-try จะได้รับการยกเว้นให้สามารถเดินทางเข้าญี่ปุ่นได้
1.2 ระงับการยกเว้นวีซ่าเข้าญี่ปุ่นเป็นการชั่วคราว (ข้อนี้จะส่งผลให้ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย ไม่สามารถเข้าญี่ปุ่นได้ 15 วัน โดยไม่ต้องขอวีซ่า)

 

1.3 ขอให้ผู้ที่เดินทางมาจากประเทศข้างต้น (รวมทั้งจากไทย) กักกันตนเองในสถานที่ที่ทางการญี่ปุ่นกำหนดเป็นเวลา 14 วัน และหลีกเลี่ยงการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ ทั้งนี้ มาตรการนี้จะเริ่มใช้กับเที่ยวบินหรือเรือที่ออกจากประเทศต้นทางตั้งแต่เวลา 0.00 น. ของวันที่ 28 มี.ค. (ตามเวลาท้องถิ่นของญี่ปุ่น) จนถึงสิ้นเดือนเม.ย.63 และอาจมีการขยายเวลา
1.4 ทยอยระงับสิทธิการเข้าเมืองสำหรับผู้ถือ APE Business Travel Card เป็นการชั่วคราว
2 มาตรการในข้อ 1 จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 00.00 น. ของวันที่ 28 มี.ค. จนถึงสิ้นเดือน เม.ย. 63 และอาจมีการขยายเวลา ดังรายละเอียดในเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น

logoline