ข่าว

เพิ่มความสะดวก ศาลใช้ระบบออนไลน์ 24 ชม. บริการช่วงโควิด

เพิ่มความสะดวก ศาลใช้ระบบออนไลน์ 24 ชม. บริการช่วงโควิด
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"เลขาฯ ศาลยุติธรรม" ออกประกาศด่วน เผยแพร่เกณฑ์ ใช้ CIOS ขอเลื่อนคดี-ส่ง/รับคำคู่ความออนไลน์ ลดแออัดในศาลช่วงโควิด-สะดวก ช่วย ปชช.ประหยัด

 

 

          เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2563 - นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เปิดเผยว่า วันนี้ตนได้ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่น-ส่งและรับคำคู่ความและเอกสาร ทางระบบบริการข้อมูลคดีศาลยุติธรรม CIOS หรือระบบซีออส

 

          เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มีแนวโน้มการแพร่ระบาดที่เพิ่มมากขึ้น โดยปัจจัยประการหนึ่งที่ทำให้การแพร่กระจายของโรค คือการที่ประชาชนจำนวนมากมารวมกันในสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่ง สำนักงานศาลยุติธรรมพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค และเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คู่ความโดยไม่ต้องเดินทางมาศาลทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย สอดคล้องกับพันธกิจศาลยุติธรรมในการอำนวยความยุติธรรมให้มีมาตรฐานสากลแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ.2561-64 ยุทธศาสตร์พัฒนานวัตกรรมการอำนวยความยุติธรรมของศาลยุติธรรม ประกอบกับนโยบายนายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา ข้อ 3 ให้นำเทคโนโลยีมาสนับสนุน การอำนวยความยุติธรรมการพิจารณาพิพากษาคดีและการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยคำนึงถึงช่องทางอื่นที่สะดวกและประหยัดสำหรับประชาชนที่ยังไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้

 

          จึงเห็นสมควรให้มีการให้บริการการยื่น-ส่งและรับคำคู่ความและเอกสาร ผ่านระบบบริการข้อมูลคดีศาลยุติธรรม CIOS (ซีออส) โดยสำนักงานศาลยุติธรรมได้ออกประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการยื่น-ส่งและรับคำคู่ความฯ และกำหนดขั้นตอนปฏิบัติงานร่วมกับการใช้งานระบบ โดยให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม เริ่มให้บริการคู่ความทาง https://cios.coj.go.th ตั้งแต่วันที่ 27 มี.ค.เป็นต้นไป

 

          ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดคู่มือและคลิปวิดีโอแนะนำการใช้งานระบบได้ที่ http://cios.coj.intra

 

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับประกาศดังกล่าว ได้กำหนดรายละเอียดไว้รวม 21 ข้อ เกี่ยวกับการลงทะเบียนใช้ระบบ CIOS ของคู่ความ-ทนายความ , การยื่น-ส่งและรับิคำคู่ความและเอกสาร , การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ โดย CIOS นี้เป็นระบบออนไลน์ที่สามารถติดตามคดีได้ 24 ชั่วโมง ซึ่งการยื่น-ส่งและรับคำคู่ความและเอกสารนั้นจะไม่เกี่ยวกับการใช้ระบบเพื่อยื่นฟ้องคดี และคำร้อง คำขอ คำแถลง-เอกสารใดๆ ที่ต้องมีการชำระค่าธรรมเนียมหรือการเงินต่อศาล แต่ระบบ CIOS จะให้ความสะดวกคู่ความ เช่น การแจ้งขอเลื่อนวันนัด

 

          โดยส่วนของการใช้ระบบยื่นฟ้องคดีนั้นจะมีระบบแยกต่างหาก ซึ่งการฟ้องคดีแพ่งจะดำเนินการระบบ e-Filing ที่ให้บริการติดตามคดีออนไลน์ 24 ชั่วโมงเช่นกัน ซึ่งขณะนี้มีการพัฒนาระบบสู่เวอร์ชั่น 3 โดยมีคดียื่นฟ้องผ่านระบบออนไลน์ดังกล่าวแล้วกว่า 20,000 คดี

logoline